X

Про підтримку рішення Комісії у складі колегії від 08 лютого 2019 року №180/вс-19 про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Тітова Максима Юрійовича здійснювати правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
19.02.2019
224/вс-19
Про підтримку рішення Комісії у складі колегії від 08 лютого 2019 року №180/вс-19 про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Тітова Максима Юрійовича здійснювати правосуддя

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого - Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Василенка А.В., Весельської Т.Ф., Заріцької А.О., Козлова А.Г., Лукаша Т.В., Луцюка П.С., Макарчука М.А., Мішина М.І., Прилипка С.М., Устименко В.Є., Шилової Т.С., Щотки С.О.,

розглянувши питання про підтримку рішення Комісії у складі колегії від 08 лютого 2019 року №180/вс-19 про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Тітова Максима Юрійовича здійснювати правосуддя, ухваленого в межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,

встановила:

Рішенням Комісії від 02 серпня 2018 року № 185/зп-18 оголошено конкурс на зайняття 78 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду, 23 посади з яких до Касаційного цивільного суду.

Тітов Максим Юрійович 13 вересня 2018 року звернувся до Комісії із заявою про проведення стосовно нього кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Рішенням Комісії від 08 жовтня 2018 року № 82/вс-18, зокрема, Тітова М.Ю. допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі в конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду.

Комісією 18 жовтня 2018 року ухвалено рішення № 231/зп-18, яким призначено кваліфікаційне оцінювання у межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, зокрема Тітова М.Ю.

У межах проведення конкурсу Тітова М.Ю. за результатами етапу кваліфікаційного оцінювання «складення іспиту» було допущено до наступного етапу кваліфікаційного оцінювання «дослідження досьє та проведення співбесіди».

Згідно з положеннями статті 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) з метою сприяння Вищій  кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав - висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (з наступними змінами) (далі - Регламент), передбачено, що висновок або інформація розглядаються Комісією під час співбесіди на відповідному засіданні в порядку, визначеному цим Регламентом та Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Громадською радою доброчесності 29 січня 2019 року направлено до Комісії висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Тітова М.Ю. критеріям доброчесності та професійної етики, затверджений 29 січня 2019 року (далі - висновок ГРД).

Комісією у складі колегії 08 лютого 2019 року проведено співбесіду з Тітовим М.Ю., під час якої обговорено дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності, зокрема обставини, вказані у висновку ГРД.

Стосовно доводів, зазначених у висновку ГРД, Тітов М.Ю. надав усні і письмові пояснення під час співбесіди та копії підтверджувальних документів.

Комісія в складі колегії, дослідивши висновок Громадської ради доброчесності, пояснення кандидата та долучені до них документи, не встановила підстав для оцінювання кандидата Тітова М.Ю. за критеріями професійної етики та доброчесності у 0 балів та ухвалила рішення від 08 лютого 2019 року № 180/вс-19, згідно з яким Тітова М.Ю. визнано таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду. Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу IV Регламенту.

Згідно з підпунктом 4.10.8 пункту 4.10 розділу IV Регламенту у разі ухвалення рішення про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за наявності висновку Комісією у складі колегії ухвалюється протокольне рішення про винесення на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо підтримки зазначеного рішення відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 88 Закону.

Згідно з положеннями абзацу другого частини першої статті 88 Закону рішення про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії.

Комісія у пленарному складі, заслухавши доповідача, дослідивши рішення Комісії від 08 лютого 2019 року № 180/вс-19, ухвалене у складі колегії, висновок Громадської ради доброчесності та пояснення кандидата, встановила, що Комісією у складі колегії у повному обсязі досліджено матеріали досьє кандидата Тітова М.Ю., зокрема обставини, викладені у висновку ГРД, пояснення кандидата та ухвалено обґрунтоване рішення про визнання Тітова М.Ю. таким,  що підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду.

Зважаючи на вказане, більш ніж одинадцятьма голосами Комісія дійшла висновку про підтримку рішення Комісії від 08 лютого 2019 року № 180/вс-19, ухваленого в складі колегії, про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Тітова Максима Юрійовича здійснювати правосуддя.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 88, 93, 101 Закону, Регламентом, Комісія

вирішила:

підтримати рішення Комісії у складі колегії від 08 лютого 2019 року №180/вс-19 про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Тітова Максима Юрійовича здійснювати правосуддя.

Комісії у складі колегії завершити проведення кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Тітова Максима Юрійовича.

Головуючий                                                                                                            С.Ю. Козьяков

Члени Комісії                                                                                                         В.І. Бутенко

                                                                                                                                 А.В. Василенко

                                                                                                                                 Т.Ф. Весельська

                                                                                                                                 А.О. Заріцька

                                                                                                                                 А.Г. Козлов

                                                                                                                                 Т.В. Лукаш

                                                                                                                                 П.С. Луцюк

                                                                                                                                 М.А. Макарчук

                                                                                                                                  М.І. Мішин

                                                                                                                                 С.М. Прилипко

                                                                                                                                 В.Є. Устименко

                                                                                                                                 Т.С. Шилова

                                                                                                                                 С.О. Щотка