X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді апеляційного суду Дніпропетровської області Мудрецького Романа Володимировича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
22.05.2018
768/ко-18
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді апеляційного суду Дніпропетровської області Мудрецького Романа Володимировича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Бутенка В.І.,

членів Комісії: Лукаша Т.В., Шилової Т.С.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді апеляційного суду Дніпропетровської області Мудрецького Романа Володимировича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання 999 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді апеляційного суду Дніпропетровської області Мудрецького Р.В.

Рішенням Комісії від 13 березня 2018 року № 50/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 27 лютого 2018 року, зокрема, судді апеляційного суду Дніпропетровської області Мудрецького Р.В., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних суддів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Згідно з частинами першою та другою статті 62 Закону суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному  веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за формою, що визначається Комісією. Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження.

Відповідно до частини шостої статті 62 Закону у разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень судді у вказаних деклараціях, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить відповідну перевірку.

Пунктом 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішення Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (зі змінами) (далі - Регламент), передбачено, що перевірка декларації доброчесності судді проводиться у разі надходження до Комісії інформації, наданої будь-якою особою, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей або тверджень, вказаних суддями у цій декларації.

Перевірка повідомлення щодо такої інформації, яке надійшло до Комісії в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, проводиться під час дослідження досьє та співбесіди відповідно до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (підпункт 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI Регламенту).

До Комісії 22 березня 2018 року надійшла заява Маселка Р.А. щодо проведення перевірки достовірності тверджень, зазначених суддею Мудрецьким Р.В. у пункті 17 декларації доброчесності судді за 2015 рік.

Під час дослідження досьє та співбесіди із суддею Мудрецьким Р.В. проведено перевірку викладеної у заяві Маселка Р.А. інформації, за результатами якої встановлено таке.

Суддею Мудрецьким Р.В. 26 грудня 2016 року вперше подано декларацію доброчесності судді за 2015 рік.

Відповідно до пункту 5 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді у разі заповнення декларації вперше у ній зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює.

У пункті 17 декларації доброчесності за 2015 рік суддя Мудрецький Р.В. підтвердив, що він не приймав одноособово або у колегії суддів рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Згідно з пунктом третім частини першої статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» суддя суду загальної юрисдикції  підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів рішення про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, у зв’язку з їх участю у таких акціях.

У відповідній заяві викладено інформацію про постановлення 03 лютого 2014 року колегією суддів апеляційного суду Дніпропетровської області у складі судді-доповідача Мудрецького Р.В. та суддів Риб’янця С.А., Кононенко О.М. ухвали у справі № 200/1171/14-к про залишення без змін ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 27 січня 2014 року щодо застосування до Шевченка Е.В., який брав участь у масових акціях протесту, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Постановлення цієї ухвали апеляційного суду стало підставою звернення Шевченка Е.В. до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції із заявою від 25 листопада 2014 року про проведення перевірки суддів апеляційного суду Дніпропетровської області Мудрецького Р.В., Риб’янця С.А., Кононенко О.М. відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Вказану заяву із доданими документами 01 грудня 2014 року було прийнято до розгляду Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції та 31 березня 2016 року передано для розгляду Вищій раді юстиції.

Листом Вищої ради юстиції від 18 травня 2016 року № 5957/0/9-16 було повідомлено суддю Мудрецького Р.В. про те, що на розгляді у Вищій раді юстиції перебуває заява Шевченка Е.В. щодо проведення стосовно судді перевірки згідно з пунктом третім частини першої статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», переданої Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів загальної юрисдикції відповідно до цього Закону. Судді Мудрецькому Р.В. направлено копію цієї заяви та запропоновано надати письмові пояснення.

Отже, станом на момент подання декларації доброчесності за 2015 рік (26 грудня 2016 року) суддя Мудрецький Р.В. був обізнаний про факт подання Шевченком Е.В. заяви до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції, яку було утворено для реалізації Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Ухвалою Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 13 березня 2017 року № 490/2дп/15-17 за заявою Шевченка Е.В. було відкрито дисциплінарну справу, зокрема, стосовно судді апеляційного суду Дніпропетровської області Мудрецького Р.В.

Незважаючи на те, що рішенням Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 29 травня 2017 року № 1289/2дп/15-17 було відмовлено у притягненні судді Мудрецького Р.В. до дисциплінарної відповідальності у зв’язку зі спливом строку притягнення його до дисциплінарної відповідальності, Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя констатувала факт допущення суддею істотних порушень норм процесуального права під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Шевченка Е.В.

Щодо інформації, викладеної у заяві Маселка Р.А., суддею Мудрецьким Р.В. надано пояснення та зазначено, що під час перегляду ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 27 січня 2014 року була відсутня будь-яка достовірна інформація щодо участі Шевченка Е.В. у масових акціях протесту, а в апеляційній скарзі йшлося лише про обрання стосовно нього більш м’якої міри запобіжного заходу у зв’язку з підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення проти громадського порядку. При цьому обґрунтованість цієї підозри не оскаржувалась.

Проте відповідно до вимог частини другої статті 177 Кримінального процесуального кодексу України однією з підстав застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення. Про необхідність перевірки судом апеляційної інстанції  наявності належних і допустимих доказів, які підтверджують існування обґрунтованої підозри у вчиненні Шевченком Е.В. інкримінованого йому правопорушення, вказано у рішенні Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 29 травня 2017 року № 1289/2дп/15-17.

Під час перегляду ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 27 січня 2014 року судом апеляційної інстанції досліджувалися матеріали справи № 200/1171/14-к разом з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке обґрунтовувалося тим, що Шевченко Е.В. підозрювався в активній участі в масових заворушеннях 26 січня 2014 року біля будівлі Дніпропетровської обласної державної адміністрації, які супроводжувались порушенням громадського порядку, знищенням державного майна. Обґрунтованість зазначеної підозри була визнана слідчим суддею Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська та підтверджена колегією суддів апеляційного суду Дніпропетровської області.

Таким чином, оцінивши у сукупності наявну у суддівському досьє інформацію та пояснення судді, Комісія вважає, що викладені факти та обставини можуть свідчити про вчинення суддею Мудрецьким Р.В. дій, передбачених пунктом 19 частини першої статті 106 Закону, а саме декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

Відповідно до частини п’ятої статті 84 Закону у разі виявлення під час проведення кваліфікаційного оцінювання фактів, що можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті, та у разі такого звернення має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді.

З урахуванням викладеного, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді Мудрецького Р.В. та надані ним пояснення, Комісія дійшла висновку про необхідність зупинення проведення кваліфікаційного оцінювання судді та звернення до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті стосовно судді Мудрецького Р.В.

Керуючись статтями 84, 93, 101 Закону, розділом VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Комісія

вирішила:

зупинити кваліфікаційне оцінювання судді апеляційного суду Дніпропетровської області Мудрецького Романа Володимировича.

Звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті стосовно судді апеляційного суду Дніпропетровської області Мудрецького Романа Володимировича.

Головуючий                                                                                                                       В.І. Бутенко

Члени Комісії:                                                                                                                   Т.В. Лукаш

                                                                                                                                            Т.С. Шилова