X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненка Ігоря Юрійовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
26.09.2018
1716/ко-18
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненка Ігоря Юрійовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Макарчука М.А.,

членів Комісії: Весельської Т.Ф., Лукаша Т.В.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненка Ігоря Юрійовича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненка І.Ю.

Рішенням Комісії від 11 травня 2018 року № 105/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 27 березня 2018 року, зокрема, судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненка І.Ю., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних суддів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Згідно з частинами першою та другою статті 62 Закону суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за формою, що визначається Комісією. Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження.

Відповідно до частини шостої статті 62 Закону у разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень судді у вказаних деклараціях, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить відповідну перевірку.

Пунктом 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішення Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (зі змінами), передбачено, що перевірка декларації доброчесності судді проводиться у разі надходження до Комісії інформації, наданої будь-якою особою, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей або тверджень, вказаних суддями у цій декларації.

Перевірка повідомлення щодо такої інформації, яке надійшло до Комісії в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, проводиться під час дослідження досьє та співбесіди відповідно до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (підпункт 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI Регламенту).

До Комісії 22 березня 2018 року надійшла заява Маселка Р.А. щодо проведення перевірки достовірності тверджень, зазначених суддею Литвиненком І.Ю. у пункті 17 декларації доброчесності судді за 2015 рік.

Під час дослідження досьє та співбесіди із суддею Литвиненком І.Ю. проведено перевірку викладеної у цій заяві інформації, за результатами якої встановлено таке.

Суддею Литвиненком І.Ю. 24 січня 2017 року вперше заповнено декларацію доброчесності судді за 2015 рік.

Відповідно до пункту 5 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді у разі заповнення декларації вперше у ній зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює.

У пункті 17 декларації доброчесності судді за 2015 рік суддя Литвиненко І.Ю. підтвердив, що він не приймав одноособово або у колегії суддів рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів рішення про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, у зв’язку з їх участю у таких акціях.

У заяві Маселка Р.А. викладено інформацію щодо постановлення суддею Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненком І.Ю. 12 лютого 2014 року ухвали у справі № 200/2433/14-к про надання дозволу на проведення

обшуку за місцем проживання особи у зв’язку з участю цієї особи у масових акціях протесту.

Постановлення цієї ухвали суду стало підставою звернення 12 грудня 2014 року прокуратури Дніпропетровської області до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції із заявою про проведення спеціальної перевірки стосовно судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненка І.Ю. відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Оскільки Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів загальної юрисдикції не встигла прийняти рішення щодо заяви прокуратури Дніпропетровської області, відповідно до вимог частини п’ятої статті 2 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» листом секретаря Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції від 31 березня 2016 року вказану заяву з доданими документами було направлено до Вищої ради юстиції для розгляду за загальною процедурою.

Під час проведення членом Вищої ради юстиції перевірки заяви прокуратури Дніпропетровської області суддею Литвиненком І.Ю. надавалися пояснення, з урахуванням яких Вищою радою юстиції 16 вересня 2016 року було прийнято рішення № 2352/0/15-16 про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненка І.Ю. При цьому Вища рада юстиції дійшла висновку про допущення суддею Литвиненком І.Ю. порушень норм процесуального права при задоволенні клопотання слідчого щодо надання дозволу на проведення обшуку, що може свідчити про наявність у його діях ознак дисциплінарного проступку, проте строк притягнення судді до дисциплінарної відповідальності сплинув.

Отже, станом на момент заповнення декларації доброчесності судді за 2015 рік (24 січня 2017 року) суддя Литвиненко І.Ю. був обізнаний про факт подання прокуратурою Дніпропетровської області до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції заяви щодо проведення стосовно нього спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Стосовно інформації, викладеної у заяві Маселка Р.А., суддя Литвиненко І.Ю. надав письмові пояснення, в яких зазначив, що рішенням Вищої ради юстиції від 16 вересня 2016 року у відкрити стосовно нього дисциплінарної справи було відмовлено, він пройшов перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади», з 01 січня 2014 року до 16 квітня 2018 року ним було розглянуто 3269 клопотань слідчих і прокурорів про надання дозволу на здійснення обшуку та через зазначені обставини забув і не вказав у пункті 17 декларації доброчесності судді про факт прийняття ним судового рішення у справі № 200/2433/14-к.

Крім того, встановлено, що суддею Литвиненком І.Ю. подано до Комісії декларацію родинних зв’язків судді за 2016-2017 роки, заповнену 26 січня 2018 року.

Частиною першою статті 61 Закону передбачено, що суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків за формою, що визначається Комісією.

Згідно з вимогами пункту 2 частини другої статті 61 Закону та Правил заповнення та подання декларації родинних зв’язків судді дана декларація подається із зазначенням відомостей за останні п’ять календарних років.

Отже, відповідно до цих вимог суддя Литвиненко І.Ю., заповнюючи 26 січня 2018 року декларацію родинних зв’язків судді, був зобов’язаний зазначити у ній відомості за 2013-2017 роки.

Під час проведення співбесіди суддя Литвиненко І.Ю. пояснив, що відомості за 2013-2015 роки були відображені ним у раніше поданих деклараціях. Проте дана обставина не звільняє суддю від обов’язку зазначення у декларації родинних зв’язків відомостей за останні п’ять календарних років.

Таким чином, оцінивши у сукупності наявну у суддівському досьє інформацію та пояснення судді. Комісія вважає, що викладені факти та обставини можуть свідчити про вчинення суддею Литвиненком І.Ю. дій, передбачених:

- пунктом 19 частини першої статті 106 Закону - декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді;

- пунктом 16 частини першої статті 106 Закону - неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв’язків суддею в порядку, визначеному Законом.

Відповідно до частини п’ятої статті 84 Закону у разі виявлення під час проведення кваліфікаційного оцінювання фактів, що можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті, та у разі такого звернення має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді.

Ураховуючи викладене, Комісія дійшла висновку про необхідність зупинення проведення кваліфікаційного оцінювання судді та звернення до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті стосовно судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненка І.Ю.

Керуючись статтями 84, 93, 101 Закону, розділом VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Комісія

вирішила:

зупинити кваліфікаційне оцінювання судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненка Ігоря Юрійовича.

Звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті стосовно судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Литвиненка Ігоря Юрійовича.

Головуючий                                                                                                          М.А. Макарчук

Члени Комісії:                                                                                                      Т.Ф. Весельська

                                                                                                                                Т.В. Лукаш