X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Черкаського окружного адміністративного суду Трофімової Лариси Віталіївни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
31.10.2019
1111/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Черкаського окружного адміністративного суду Трофімової Лариси Віталіївни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Гладія С.В.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Шилової Т.С.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Черкаського окружного адміністративного суду Трофімової Лариси Віталіївни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Черкаського окружного адміністративного суду Трофімової Лариси Віталіївни.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності   судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється в разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 12 грудня 2018 року № 313/зп-18 призначено тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Трофімова Л.В. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 75,375 бала. За результатами виконаного практичного завдання Трофімова Л.В. набрала 107 балів. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 182,375 бала.

Трофімова Л.В. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 26 листопада 2018 року № 286/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 30 серпня 2018 року, зокрема судді Черкаського окружного адміністративного суду Трофімової Л.В., яку допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

До Комісії 15 липня 2019 року електронною поштою надійшов документ з назвою «Висновок про невідповідність судді Черкаського окружного адміністративного суду Трофімової Лариси Віталіївни критеріям доброчесності та професійної етики» (далі - висновок).

Зазначений висновок складено та подано без дотримання вимог підпункту 4.10.1 пункту .10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (далі - Регламент), а саме:

  • не зазначено процедури, в межах якої надано висновок;
  • відсутні пояснення судді;
  • інформація не підписана всіма членами Громадської ради доброчесності, які брали участь в ухваленні рішення про надання Комісії висновку.

Комісією 31 жовтня 2019 року проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

Представники Громадської ради доброчесності на засідання Комісії не з’явилися.

Оскільки висновок складено та подано без дотримання вимог підпункту 4.10.1 пункту 4.10 розділу IV Регламенту, Комісія, врахувавши думку судді, вирішила залишити його без розгляду.

З огляду на викладене Комісія, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність Трофімової Л.В. критеріям кваліфікаційного оцінювання, дійшла таких висновків.

За критеріями компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 429,375 бала.

Водночас за критерієм професійної компетентності Трофімову Л.В. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Трофімову Л.В. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 205 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 195 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

Дослідивши досьє судді Трофімової Л.В., Комісією встановлено та обговорено під час співбесіди питання ефективності здійснення правосуддя, майнового характеру, задекларованого майна та доходів судді, членів її сім’ї, інформацію, отриману від Національного антикорупційного бюро України, та інше.

Стосовно інформації, викладеної у висновку про те, що під час «Революції Гідності» суддею Трофімовою Л.В. прийнято постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 05 лютого 2014 року у справі № 823/317/14, якою встановлено обмеження щодо реалізації права на мині зібрання (проведення пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів тощо) шляхом заборони Черкаській  міській організації Партії регіонів, Обласній спілці жінок Черкащини, Черкаській обласній організації ветеранів та іншим особам їх проведення з 06 до 28 лютого 2014 року за адресою: м. Черкаси, площа Соборна, а також на прилеглій території, суддя пояснила наступне.

Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, надаючи правову оцінку діям судді Трофімової Л.В., дійшла висновку, що суддя порушила положення процесуального закону, а рішенням Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради юстиції від 31 травня 2017 року відмовлено у притягненні до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з закінченням строку притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне провадження стосовно судді Трофімової Л.В„ припинено. Вказані судові рішення набрали законної сили, тому надати їм правову оцінку не має можливості.

Стосовно наявності в матері Трофімової Л.В., яка є пенсіонеркою, на праві власності квартири загальною площею 156,30 кв. м у місті Києві, суддя зазначила, що у 2004 році вона була призначена на посаду директора юридичного департаменту Державної податкової адміністрації України, а у 2005 році через тендерні закупівлі для її сім’ї було надано квартиру, яку її мати як член сім’ї приватизувала.

Стосовно квартири в місті Дніпро загальною площею 67,5 кв. м, що з липня 2011 року на праві спільної власності належить донькам Трофімової Л.В., суддя пояснила, що цю квартиру було виділено їй з чоловіком Дніпровським металургійним заводом у 1990 році, яку вони приватизували, а в 2011 році подарували донькам по ¼ частці, у зв’язку з чим у них виникло право спільної власності.

Стосовно придбання доньками Трофімової Л.В. у власність двох квартир по 39,10 кв. м у місті Ірпені Київської області вартістю 144 670 гривень, суддя вказала, що вказані квартири придбані доньками у зв’язку з наявністю в них фінансової можливості, а вартість квартир відповідала ринковій вартості в передмісті Києва.

Вислухавши пояснення судді Трофімової Л.В., дослідивши матеріали суддівського досьє, Комісія дійшла висновку, що зазначена суддею інформація в анкеті та деклараціях не може свідчити про вочевидь недбале оформлення документів або приховування майна, вказаного в деклараціях.

З огляду на зазначене, відомості викладені у висновку суддя вважає безпідставними та такими, що спростовуються наведеними нею обставинами.

З урахуванням викладеного Комісія дійшла висновку, що пояснення судді Трофімової Л.В. заслуговують на увагу, а тому можна стверджувати про відсутність у цих випадках недотримання нею вимог доброчесності та професійної етики.

Таким чином, під час співбесіди Комісією досліджено та обговорено, зокрема, ту ж саму інформацію, що міститься у висновку.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Черкаського окружного адміністративного суду Трофімова Лариса Віталіївна набрала 829,375 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Комісія визначила, що суддя Черкаського окружного адміністративного суду Трофімова Лариса Віталіївна відповідає займаній посаді.

Відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 Регламенту в разі ухвалення рішення про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за наявності висновку Комісією у складі колегії ухвалюється протокольне рішення про винесення на розгляд Комісії у пленарному складі  питання щодо підтримки зазначеного рішення відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 88 Закону.

Рішення про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення в разі, якщо воно буде підтримане не менше, ніж одинадцятьма членами Комісії згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 88, 93, 101 Закону, Регламентом, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Черкаського окружного адміністративного суду Трофімова Лариса Віталіївна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 829,375 бала.

Визнати суддю Черкаського окружного адміністративного суду Трофімову Ларису Віталіївну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                                                         С.В. Гладій

Члени Комісії:                                                                                                      В.І. Бутенко

                                                                                                                                Т.С. Шилова