X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення, призначеного рішенням Комісії від 26 червня 2018 року № 156/зп-18

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
11.06.2019
452/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення, призначеного рішенням Комісії від 26 червня 2018 року № 156/зп-18

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Тітова Ю.Г.,

членів Комісії: Заріцької А.О., Луцюка П.С.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення, призначеного рішенням Комісії від 26 червня 2018 року № 156/зп-18,

встановила:

Відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) підставою для призначення кваліфікаційного оцінювання є рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про призначення кваліфікаційного оцінювання судді у випадках, визначених законом.

Пунктом 4 частини першої статті 109 Закону передбачено, що до суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді подання про тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Пунктами 1–4 розділу IV Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі – Положення) передбачено, що кваліфікаційне оцінювання судді у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення проводиться у разі застосування до судді дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 109 Закону. Організація та проведення кваліфікаційного оцінювання судді у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення здійснюється за правилами, встановленими цим Положенням, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

Метою проведення кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення є підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді після проходження ним курсу підвищення кваліфікації у Національній школі суддів України, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів.

Підставою для призначення кваліфікаційного оцінювання у зв’язку із накладенням дисциплінарного стягнення є рішення органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів.

Рішенням Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 20 березня 2017 року № 534/2дп/15-17 суддю Дніпровського районного суду міста Києва Іваніну Ю.В. притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення її з посади.

Зазначене рішення було змінено рішенням Вищої ради правосуддя у пленарному складі від 25 січня 2018 року № 173/0/15-18 та застосовано до судді Іваніної Ю.В. дисциплінарне стягнення у виді подання про тимчасове, на два місяці, відсторонення від здійснення правосуддя з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації слідчих суддів та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Цим же рішенням доручено Національній школі суддів України забезпечити проходження суддею Дніпровського районного суду міста Києва Іваніною Ю.В. курсу підвищення кваліфікації з метою подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному судді.

До Комісії 25 травня 2018 року з Національної школи суддів України надійшов звіт за результатами проходження курсу навчання для підвищення кваліфікації суддею Іваніною Ю.В., з якого вбачається, що суддя успішно виконала індивідуальну навчальну програму для підвищення кваліфікації суддів, які тимчасово відсторонені від здійснення правосуддя.

Рішенням Комісії від 26 червня 2018 року № 156/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання для підтвердження здатності судді Іваніної Ю.В. здійснювати правосуддя у Дніпровському районному суді міста Києва.

Частиною другою статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), професійної етики та доброчесності.

До Комісії 19 квітня та 27 серпня 2018 року надійшли звернення Маселка Р.А. про недостовірність, на його думку, тверджень, вказаних суддею Іваніною Ю.В. у декларації доброчесності судді за 2016 рік.

У своїх заявах Маселко Р.А. вказує те, що суддя Іваніна Ю.В. у пункті 17 декларації підтвердила, що нею не приймалися одноособово або у колегії суддів рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», не зважаючи на те, що нею 22 січня та 19 лютого 2014 року у справах № 755/1896/14-к та 755/5425/14-к прийнято рішення про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою осіб, які були учасниками масових акцій протесту.

Також 25 січня 2014 року у справі № 755/1145/14-п суддя прийняла рішення, яким притягнуто особу до адміністративної відповідальності та накладено адміністративне стягнення у виді позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів строком на шість місяців. Однак 28 лютого 2014 року нею прийнято судове рішення, яким цю особу звільнено від адміністративної відповідальності на підставі Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України».

Крім того, у пункті 19 декларації доброчесності судді за 2016 рік суддя Іваніна Ю.В. вказала, що до неї не застосовуються заборони, передбачені Законом «Про очищення влади». Однак 25 січня 2014 року у справах № 755/1145/14-п та № 755/1354/14-п нею прийняті рішення, якими притягнуто осіб до адміністративної відповідальності, а 28 лютого 2014 року нею прийнято судові рішення, якими цих осіб звільнено від адміністративної відповідальності на підставі Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України». З огляду на це суддя підпадає під дію Закону «Про очищення влади».

Під час проведення співбесіди із суддею Іваніною Ю.В. та дослідження інформації щодо відповідності судді критерію доброчесності, зокрема щодо наявності обставин, передбачених підпунктом 19 частини першої статті 106 Закону, а саме декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді, Комісією досліджено відомості, вказані суддею в декларації доброчесності судді за 2016 рік, та встановлено таке.

Згідно з частинами першою та другою статті 62 Закону суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за формою, що визначається Комісією. Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження.

Відповідно до Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді, затверджених рішенням Комісії 31 жовтня 2016 року № 137/зп-16, у декларації доброчесності заповнюються відомості, актуальні станом на 31 грудня звітного року.

У разі заповнення декларації вперше у ній зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює.

Суддя Іваніна Ю.В. подала до Комісії декларацію доброчесності судді за 2016 рік (від 23 січня 2017 року), у пункті 17 розділу II якої підтвердила, що нею не приймалися одноособово або у колегії суддів рішення, передбачені статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Положеннями статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» передбачено, що до таких рішень, зокрема, належать рішення, прийняті суддею одноособово або у колегії суддів про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, у зв’язку з їх участю у таких акціях.

А також рішення про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом.

Водночас суддя Іваніна Ю.В. 22 січня та 19 лютого 2014 року у справах №№ 755/1896/14-к та 755/5425/14-к прийняла рішення про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 та ОСОБА_2, які були учасниками масових акцій протесту.

Також 25 січня 2014 року у справі № 755/1145/14-п прийняла рішення яким наклала адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом строком на шість місяців на підставі статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водієм вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу, який був учасником масових акцій протесту.

У своїх поясненнях суддя зазначила, що нею дійсно 22 січня та 19 лютого 2014 року приймалися рішення про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2, проте ні під час розгляду справи у суді, ні під час розгляду дисциплінарної справи вказані особи та їх захисники не заявляли, що вони є учасниками масових акцій протесту.

Крім того, на момент заповнення декларації доброчесності судді за 2016 рік остаточне рішення у дисциплінарному провадженні не було прийнято, а також не було роз’яснено як саме заповнювати відповідний пункт декларації.

Комісією також встановлено, що у пункті 19 розділу II декларації доброчесності судді за 2016 рік суддя підтвердила, що до неї не застосовуються заборони, визначені Законом України «Про очищення влади».

Проте суддею 25 січня 2014 року у справах № 755/1145/14-п та № 755/1354/14-п прийняті рішення, якими притягнуто осіб до адміністративної відповідальності, а 28 лютого 2014 року нею прийнято судові рішення, якими цих осіб звільнено від адміністративної відповідальності на підставі Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України».

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 3 Закону України «Про очищення влади» до судді, який ухвалив рішення, зокрема, про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, звільнених від адміністративної відповідальності відповідно до Закону України від 21 лютого 2014 року № 743-VII «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України», застосовується заборона, передбачена частиною третьою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Суддя пояснила, що 25 січня 2014 року нею прийнято два судові рішення, яким було притягнуто осіб до адміністративної відповідальності, а в подальшому звільнено їх від відповідальності на підставі Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України».

Аналіз наведеного дає підстави вважати, що суддя Іваніна Ю.В. в пунктах 17 та 19 розділу II декларації доброчесності судді за 2016 рік вказала недостовірні твердження.

Оцінивши в сукупності викладені обставини, наявну в суддівському досьє інформацію, пояснення судді, Комісія вважає, що вказані обставини можуть свідчити про вчинення суддею дій, передбачених пунктом 19 частини першої статті 106 Закону, а саме декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді за 2016 рік.

Відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 84 Закону в разі виявлення під час проведення кваліфікаційного оцінювання фактів, що можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті.

У разі звернення до органу, який здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті або надходження під час проведення кваліфікаційного оцінювання до органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно судді, скарги щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді.

Виняткові повноваження встановлювати відсутність або наявність у діях судді складу дисциплінарного проступку надані дисциплінарним органам – Дисциплінарним палатам Вищої ради правосуддя (стаття 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», стаття 108 Закону).

Урахувавши наведене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді Іваніної Ю.В., надані суддею пояснення, Комісія дійшла висновку щодо зупинення проведення кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення, призначеного рішенням Комісії від 26 червня 2018 року № 156/зп-18, та направлення до Вищої ради правосуддя інформації щодо викладених обставин для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті стосовно судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Ю.В.

З огляду на викладене, керуючись статтями 84, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Комісія

вирішила:

звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті стосовно судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни.

Зупинити кваліфікаційне оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Іваніної Юлії Вікторівни.

Головуючий                                                                                                                      Ю.Г. Тітов

Члени Комісії                                                                                                                   А.О. Заріцька

                                                                                                                                           П.С. Луцюк