X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Вернидубова Ярослава Івановича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
13.04.2018
321/ко-18
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Вернидубова Ярослава Івановича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Макарчука М.А.,

членів Комісії: Василенка А.В., Весельської Т.Ф., Прилипка С.М.,

провівши кваліфікаційне оцінювання судді Дніпровського районного суду міста  Києва Вернидубова Ярослава Івановича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Відповідно до підпункту 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) визначено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Комісія) в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя відповідно до подання колегії Комісії.

Рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання 999 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, серед яких суддя Дніпровського районного суду міста Києва Вернидубов Я.І.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 3 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 16 лютого 2018 року № 22/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення визначено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала більшого за 0.

Статтею 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), професійної етики, доброчесності та, згідно з частиною першою статті 85 Закону, включає такі етапи:

1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);

2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 запроваджено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, відповідно до частини третьої статті 85 Закону.

Вернидубов Я.І. склав анонімне письмове тестування, за результатами якого отримав 63 бали, а за результатами виконання практичного завдання - 62,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрав 125,5 бала.

Вернидубов Я.І. пройшов тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 16 березня 2018 року № 54/зп-18 Вернидубова Я.І. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання - «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Колегією Комісії 13 квітня 2018 року проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено дані щодо його відповідності критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності, за результатами дослідження суддівського досьє.

Заслухавши доповідача - члена Комісії Весельську Т.Ф., пояснення судді, дослідивши його досьє та, з урахуванням інформації, отриманої під час співбесіди, колегія Комісії дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної)  Вернидубов Я.І. отримав 319,5 бала.

При цьому, його відповідність критерію професійної компетентності оцінено за результатами іспиту, дослідження інформації, що міститься у досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. Відповідність критеріям особистої та соціальної компетентності оцінено за результатами тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, що міститься у досьє, та співбесіди, відповідно до пунктів 6-7 глави 2 розділу II Положення.

Згідно з пунктом 20 розділу III Положення під час співбесіди обов’язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Відповідно до пункту 8 глави 2 розділу II Положення, відповідність судді критерію професійної етики оцінюється (встановлюється) за показниками, серед яких дотримання поведінки, що забезпечує довіру до суддівської посади та авторитет правосуддя.

Стандарти етичної поведінки суддів, що адресовані суддям та судовим органам для використання як базових принципів регламентації поведінки суддів, визначені, зокрема, у Бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27 липня 2006 року № 2006/23.

Цими міжнародними стандартами у сфері судочинства визначено, що довіра суспільства до судової системи, а також до її авторитету в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві. Суддя виявляє та підтримує високі стандарти поведінки суддів з метою укріплення суспільної довіри до судових органів, що має першочергове значення для підтримки незалежності судових органів.

Під час вивчення матеріалів досьє та співбесіди з суддею Вернидубовим Я.І. Комісією встановлено таке.

Постановою цього судді від 17 січня 2014 року ОСОБА_1 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КпАП) та застосовано до нього адміністративне стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами строком на шість місяців.

Постановою судді Апеляційного суду міста Києва від 3 березня 2014 року постанову судді Дніпропетровського районного суду міста Києва Вернидубова Я.І. скасовано та звільнено ОСОБА_1 від адміністративної відповідальності, відповідно до статті 4 Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України», а провадження у справі закрито.

Крім того, 17 січня 2014 року суддя Вернидубов Я.І. ухвалив ще одну постанову, якою визнав ОСОБА_2 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 122-2 КпАП, та застосував до нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 153 грн.

Ця постанова в апеляційному порядку не переглядалася.

У грудні 2014 року до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - Тимчасова спеціальна комісія) звернувся Перший заступник Прокурора Дніпровського району міста Києва із заявою про проведення спеціальної перевірки стосовно судді Вернидубова Я.І., відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», у зв’язку з ухваленням ним зазначених постанов про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які були учасниками масових акцій протесту з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом.

Ця заява у лютому 2016 року була направлена для розгляду за загальною процедурою до Вищої ради юстиції у зв’язку із закінченням строку повноважень Тимчасової спеціальної комісії.

Рішенням Вищої ради юстиції від 15 вересня 2016 року у відкритті дисциплінарної справи стосовно Вернидубова Я.І. відмовлено у зв’язку зі спливом строку притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

При цьому, Вища рада юстиції зазначила у рішенні, що суддя Вернидубов Я.І., ухвалюючи постанови від 17 січня 2014 року у справах стосовно ОСОБА_1 та ОСОБА_2, безпідставно послався на рапорт начальника відділу ДАІ Дніпровського РУ ТУ МВС України в місті Києві про масові порушення
правил дорожнього руху низкою автомобілів з певними державними номерами як на доказ, що свідчить про фотофіксацію інкримінованих порушень Правил дорожнього руху.

Зазначено, що всупереч вимогам статті 278 КпАП, суддя не перевірив правильність складення протоколів про адміністративні правопорушення, залишивши поза увагою те, що стаття 265-1 КпАП передбачає складення протоколу про адміністративне правопорушення щодо порушення правил дорожнього руху виключно у присутності порушника та на місці вчинення цього правопорушення.

Також у рішенні Вищої ради юстиції констатовано, що суддя не з’ясував, відповідно до статті 280 КпАП, чи вчинено адміністративне правопорушення безпосередньо ОСОБА_1, враховуючи, що він заперечував факт такого порушення та обставини, зазначені у рапорті та протоколі працівників ДАІ.

Користуючись дискреційними повноваженнями, що не є абсолютними та обмежені обов’язком судді (суду) дати оцінку обставинам, що пом’якшують та обтяжують відповідальність, згідно зі статтею 280 КпАП, суддя Вернидубов Я.І. застосував до ОСОБА_1 найсуворіший вид адміністративного стягнення, передбачений статтею 122-2 КпАП, позбавивши його права керування транспортними засобами строком на шість місяців.

За таких обставин, Вища рада юстиції встановила факт допущення суддею Вернидубовим Я.І. дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 83 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (у редакції на час ухвалення постанов) - істотного порушення норм процесуального права при здійсненні правосуддя, що є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, однак, відмовила у відкритті дисциплінарної справи через закінчення строку притягнення до відповідальності.

Зазначене рішення Комісії суддею Вернидубовим Я.І. не оскаржувалося.

Отже, оцінюючи критерій професійної етики, з урахуванням результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, що міститься у досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя отримав 135 балів.

Зі змісту пункту 9 глави 2 розділу II Положення, критерій доброчесності судді оцінюється (встановлюється), за показниками, визначеними у підпунктах 9.1 - 9.6., а також за іншими даними, що можуть вказувати на відповідність судді цьому критерію (підпункту 9.7).

В контексті запобігання корупції доброчесність є складовою діяльності судді, яка визначає межі і спосіб його поведінки.

Під час вивчення матеріалів досьє та співбесіди з суддею Вернидубовим Я.І. Комісією встановлено таке.

У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012-2015 роки та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016, 2017 роки суддя вніс відомості про наявність у його власності цінних паперів (акцій).

Відповідно до частини третьої статті 54 Закону, особи, які є власниками акцій або володіють іншими корпоративними правами чи мають інші майнові права або інший майновий інтерес у діяльності будь-якої юридичної особи, що має на меті отримання прибутку, зобов’язані передати такі акції (корпоративні права) або інші відповідні права в управління незалежній третій особі (без права надання інструкцій такій особі щодо розпорядження такими акціями, корпоративними або іншими правами, або щодо реалізації прав, які з них виникають) на час перебування на посаді судді.

Тож, Вернидубов Я.І., в порушення вимог вказаної статті Закону, під час перебування на посаді судді був власником акцій, що відчужені ним лише у день проведення співбесіди (13 квітня 2018 року) за договором купівлі-продажу  № НОМЕР_1, який він цього дня долучив до матеріалів свого досьє.

Відповідно до цього договору, суддя продав ТОВ «МФМ ПЛЮС» іменні акції у кількості 29 штук, номінальною вартістю 10 000 грн та загальною вартістю 116 000 грн, емітентом яких є ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-5».

За таких обставин, оцінюючи критерій доброчесності, з урахуванням результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, що міститься у досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя отримав 116 балів.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Вернидубов Я.І. загалом отримав 570,5 бала, що становить менше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

З огляду на викладене, колегія Комісії дійшла висновку про невідповідність судді Вернидубова Я.І. займаній посаді та внесення до Вищої ради правосуддя подання про звільнення його з посади судді.

Керуючись статтями 83-86, 88, 93, 101 Закону, Положенням, колегія Комісії, -

вирішила:

Визначити, що суддя Дніпровського районного суду міста Києва Вернидубов Ярослав Іванович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді отримав 570,5 бала.

Визнати суддю Дніпровського районного суду міста Києва Вернидубова Ярослава Івановича таким, що не відповідає займаній посаді.

Рекомендувати Вищій раді правосуддя розглянути питання про звільнення з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва Вернидубова Ярослава Івановича.

Головуючий                                                                                                                      М.А. Макарчук

Члени Комісії:                                                                                                                  А.В. Василенко

                                                                                                                                           Т.Ф. Весельська

                                                                                                                                           С.М. Прилипко