X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Ластовки Нелі Дмитрівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.07.2018
1221/ко-18
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Ластовки Нелі Дмитрівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Устименко В.Є.,

членів Комісії: Гладія С.В., Луцюка П.С.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Дніпровського районного суду міста Києва Ластовки Нелі Дмитрівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Дніпровського районного суду міста Києва Ластовки Н.Д.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада  2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);

2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 25 травня 2018 року № 118/зп-18 запроваджено тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Ластовка Н.Д. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 77,625 бала. За результатами виконаного практичного завдання Ластовка Н.Д. набрала 87 балів. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 164,625 бала.

Ластовка Н.Д. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 23 квітня 2018 року № 93/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 23 березня 2018 року, зокрема, судді Дніпровського районного суду міста Києва Ластовки Н.Д., яку допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Комісією 18 липня 2018 року проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

Заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність Ластовки Н.Д. критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 387,625 бала.

При цьому за критерієм професійної компетентності Ластовку Н.Д. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься у досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Ластовку Н.Д. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься у досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 130 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься у досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 105 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься у досьє, та співбесіди.

Комісія, наряду з іншим обставинами, при визначенні показників критеріїв професійної етики до доброчесності враховує обставини, котрі вказують на недотримання суддею обов’язку дотримуватися правил суддівської етики, передбаченого пунктом 2 частини 5 статті 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»; недотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду (стаття 1 Кодексу суддівської етики); недокладання всіх зусиль до того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої людини його поведінка була бездоганною (стаття 3 Кодексу суддівської етики).

У пункті 17 декларації доброчесності за 2016 рік суддя Ластовка Н.Д. вказала, що не приймала одноособово або в колегії суддів рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Під час дослідження суддівського досьє та співбесіди встановлено, що суддею Ластовкою Н.Д. у 2014 році такі судові рішення ухвалювалися у справах про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 122-2 КУПАП, зокрема стосовно:

  •  ОСОБА_1 (визнаний винуватим постановою від 23 січня 2014 року).

Суддя Ластовка Н.Д. постановою від 28 лютого 2014 року відповідно до вимог статті 4 Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» звільнила ОСОБА_1 від адміністративної відповідальності за статтею 122-2 КУПАП;

  •  ОСОБА_2 (визнаний винуватим постановою від 23 січня 2014 року).

Відповідно до постанови Апеляційного суду міста Києва від 13 березня 2014 року суд першої інстанції розглянув справу без участі ОСОБА_2 та належного повідомлення про судове засідання;

  •  ОСОБА_3  (визнаний винуватим постановою від 24 січня 2014 року).

Вказані обставини свідчать про те, що суддя Ластовка Н.Д. достовірно знала про розгляд такої категорії справ у 2014 році. Копії судових рішень у справах про притягнення  до  адміністративної  відповідальності  ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 надано Комісії Вищою радою правосуддя (перебували у матеріалах дисциплінарної справи відносно судді Ластовки Н.Д.).

Суддя Ластовка Н.Д. вказала як на підставу неповідомлення в декларації доброчесності про прийняття нею рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», на результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».

У суддівському досьє наявна довідка голови Дніпровського районного суду міста Києва Ластовки Н.Д. від 11 лютого 2016 року, в якій зазначено, що до судді цього суду Ластовки Н.Д. не застосовуються заборони, передбачені частинами 3 або 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Однією з підстав для такого висновку стало повідомлення Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві про те, що судові рішення за критеріями, встановленими частиною п’ятою-сьомою статті 3 Закону України «Про очищення влади», що ухвалені суддею Ластовкою Н.Д., в ЄДРСР відсутні.

Отже,  на час створення довідки про результати перевірки голова суду Ластовка Н.Д. не вносила ухвалені нею в період 2014 року рішення зазначеної категорії до ЄДРСР, але створюючи довідку як голова суду, виходила із інформації про відсутність таких рішень в реєстрі.

Крім того, Ластовкою Н.Д. стосовно себе здійснено організацію перевірки за Законом України «Про очищення влади» та створено довідку за результатами такої перевірки за наявності у неї конфлікту інтересів.

При цьому у порушення вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» суддею Ластовкою Н.Д. не вжито заходів щодо усунення конфлікту інтересів або здійснення контролю у передбачений цим законом спосіб.

Судові рішення у перелічених справах станом на 17 липня 2018 року не були внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Суддя Ластовка Н.Д. під час співбесіди 18 липня 2018 року пояснила, що вона не мала змоги внести рішення до реєстру, оскільки відповідні справи про адміністративні правопорушення були у неї вилучені на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва. На підтвердження своїх слів суддя Ластовка Н.Д. надала Комісії копію ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів від 28 жовтня 2014 року та копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді (складений старшим прокурором прокуратури Дніпровського району міста Києва).

Відповідно до наданих суддею Ластовкою Н.Д. документів зі вказаних справ було вилучено лише оригінали протоколів про адміністративне правопорушення та рапортів, складених працівниками структурних та територіальних підрозділів УДАІ ГУ МВС України в місті Києві. Відповідні судові рішення залишалися у матеріалах справ.

Також потрібно відзначити, що відповідні матеріали судового провадження були повернуті до Дніпровського районного суду міста Києва з ВРП ще у травні 2018 року, тому суддя Ластовка Н.Д. мала достатньо часу для внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень (текст постанови у справі ОСОБА_1 було внесено до реєстру лише 18 липня 2018 року).

Також Комісією встановлено, що 04 липня 2018 року Третьою дисциплінарною палатою ВРП відкрито дисциплінарну справу стосовно суддів Дніпровського районного суду міста Києва Ластовки Н.Д. та Курила А.В. за ознаками істотних порушень норм процесуального права. На день проведення співбесіди рішення у справі не прийнято.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Дніпровського районного суду міста Києва Ластовка Н.Д. набрала 622,625 бала, що становить менше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що суддя Дніпровського районного суду міста Києва Ластовка Н.Д. не відповідає займаній посаді.

Ураховуючи  викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Дніпровського районного суду міста Києва Ластовка Неля Дмитрівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 622,625 бала.

Визнати суддю Дніпровського районного суду міста Києва Ластовку Нелю Дмитрівну такою, що не відповідає займаній посаді.

Рекомендувати Вищій раді правосуддя розглянути питання про звільнення з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва Ластовки Нелі Дмитрівни.

Головуючий                                                                                                                      В.Є. Устименко

Члени Комісії:                                                                                                                   С.В. Гладій

                                                                                                                                             П.С. Луцюк