X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Наталії Петрівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
23.05.2019
307/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Наталії Петрівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Мішина М.І.,

членів Комісії: Козлова А.Г., Прилипка С.М.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Наталії Петрівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1 790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 25 травня 2018 року № 118/зп-18 запроваджено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Чередніченко Н.П. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 90 балів. За результатами виконаного практичного завдання Чередніченко Н.П. набрала 86,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 176,5 бала.

Чередніченко Н.П. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 12 квітня 2018 року № 82/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 15 березня 2018 року, зокрема, судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П.

Цим же рішенням суддю Чередніченко Н.П. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

13 вересня 2018 року проведено співбесіду з суддею та оголошено перерву для надання додаткових пояснень і підтверджувальних документів щодо майна судді, а також справ, які були розглянуті Чередніченко Н.П., за зверненням Маселка Р.А. стосовно перевірки декларації доброчесності судді.

23 травня 2019 року продовжено проведення співбесіди з суддею.

Згідно з положеннями статті 87 Закону з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав - висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (з наступними змінами) (далі - Регламент), передбачено, що висновок або інформація розглядаються Комісією під час співбесіди на відповідному засіданні в порядку, визначеному цим Регламентом та Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Окрім того, підпунктом 4.10.1 пункту 4.10 Регламенту Комісії передбачено, що інформація щодо судді (кандидата на посаду судді) або висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності надається до Комісії Громадською радою доброчесності не пізніше ніж за 10 днів до визначеної Комісією дати засідання з проведення співбесіди стосовно такого судді (кандидата на посаду судді).

У разі недотримання Громадською радою доброчесності строку, визначеного абзацом третім підпункту 4.10.1 пункту 4.10 Регламенту, питання щодо розгляду матеріалів, вирішується Комісією у складі колегії під час проведення засідання, про що ухвалюється протокольне рішення.

У порушення строку відповідно до підпункту 4.10.1 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Громадською радою доброчесності електронною поштою 22 травня 2019 року, надано Комісії затверджений 22 травня 2019 року висновок про невідповідність судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. критеріям доброчесності та професійної етики. Висновок зареєстровано 23 травня 2019 року, тобто в день визначеної для судді дати співбесіди.

Комісією у складі колегії під час проведення засідання 23 травня 2019 року ухвалено протокольне рішення про залишення без розгляду висновку про невідповідність судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. критеріям доброчесності та професійної етики і врахування фактів, вказаних у висновку, як інформації, яка міститься в досьє судді.

Під час засідання 23 травня 2019 року було досліджено пояснення судді та підтверджувальні документи стосовно майна, інформації, яка була надана Громадською радою доброчесності, та інформації, яка містилась у зверненні Маселка Р.А. та ГО «Всеукраїнське об’єднання Автомайдан» щодо проведення перевірки декларації доброчесності судді. Також було досліджено інформацію, яка була надана Найдьоновим І.С. у повідомленні про недоброчесність судді.

З пояснень Чередніченко Н.П. вбачається, що під час заповнення у 2017 році декларації доброчесності судді, про обставини щодо застосування до учасника автомайдану ОСОБА_1 норми Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» їй відомо не було.

Вперше ці обставини суддею були з’ясовані у 2018 році після надходження до Голосіївського районного суду міста Києва запитів Маселка Р.А. про доступ до публічної інформації.

Під час розгляду адміністративної справи щодо ОСОБА_1 останнім не було у судовому засіданні жодним чином вказано, що він брав участь у мирних акціях протесту, а навпаки зазначав, що він перебував за межами міста Києва. Виходячи з цього, постановою Голосіївського районного суду міста Києва від 07 лютого 2014 року ОСОБА_1 було притягнено до адміністративної відповідальності та призначено адміністративне стягнення у виді позбавлення права керувати транспортними засобами строком на три місяці. Чередніченко Н.П. зазначила, що на момент винесення постанови матеріали справи не містили жодних доказів, що ОСОБА_1 був учасником масових акцій протесту.

Зазначена постанова була оскаржена до Апеляційного суду міста Києва. Постановою від 03 березня 2014 року було визнано, що винуватість ОСОБА_1 знайшла підтвердження в судовому засіданні при розгляді адміністративної справи Голосіївським районним судом міста Києва.

Чередніченко Н.П. також зазначила, що матеріали справи щодо ОСОБА_1 були вилучені Генеральною Прокуратурою України і надати копію адміністративної справи неможливо.

З приводу відсутності протоколу судового засідання у справі стосовно ОСОБА_1 суддею було наголошено, що розгляд такої категорії справ за вимогами КУпАП не передбачає складання протоколу судового засідання. Можливо лише за клопотанням учасників розгляду, однак таких клопотань не надходило.

У зв’язку з цим Комісією визнано непідтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, вказаних суддею Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. у декларації доброчесності судді за 2017 рік.

Стосовно розбіжностей в деклараціях судді та її сина Чередніченко Н.П. зазначила, що суми грошових активів у пункті 12 декларації за 2016-2017 роки повністю відповідають дійсності. Суддею були надані роздруковані витяги декларацій, здійснено порівнювання грошових активів у деклараціях судді та її сина за 2016 та 2017 роки. В наданих майнових деклараціях розбіжностей щодо грошових активів судді та її сина за 2017 рік не вбачається.

Стосовно інформації, що суддя Чередніченко Н.П. у майнових деклараціях не вказувала майно свого чоловіка, були надані додаткові пояснення, з яких вбачається, що майна чоловіка не зазначено у майнових деклараціях, оскільки суддя не знала про його наявність, оскільки майно успадковано чоловіком судді від своєї матері ще до укладання шлюбу із суддею.

Стосовно інформації, наданої Комісії Найдьоновим І.С. про недоброчесність судді, Чередніченко Н.П. також пояснила, що дійсно у провадженні судді перебувала цивільна справа за позовом ОСОБА_2 до адвоката Лози Д.О., Громадської організації «Громадський рух «Автомайдан» про визнання недостовірною інформації та зобов’язання вчинити дії. 05 червня 2015 року в справі під головуванням судді Чередніченко Н.П. було постановлено рішення, яким позовні вимоги були задоволені. В судовому засіданні були присутні обидві сторони. 28 вересня 2015 року від представника Громадської організації «Громадський рух «Автомайдан» надійшла апеляційна скарга. Ухвалою апеляційного суду міста Києва від 15 січня 2016 року було відмовлено у відкритті апеляційного провадження. Станом на 23 травня 2019 року вказане рішення набрало законної сили.

Обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

Таким чином, комісією у складі колегії всебічно і повно досліджено пояснення кандидата та дані, що містяться у суддівському досьє та копіях наданих документів, і визнано, що вони є переконливими та такими, що спростовують доводи Громадської ради доброчесності.

Дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення і документи та врахувавши результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність Чередніченко Н.П. критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критеріями компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 393,5 бала.

При цьому за критерієм професійної компетентності Чередніченко Н.П. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься у досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Чередніченко Н.П. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 160 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 133 бали. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. набрала 686,5 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Заслухавши доповідача, дослідивши інформацію, яка міститься в матеріалах досьє, надані усні та письмові пояснення судді та додані до них документи, Комісія не вбачає підстав для оцінювання судді за критеріями професійної етики та доброчесності у 0 балів та дійшла висновку про відповідність судді Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Н.П. займаній посаді.

Відповідно до підпункту 4.10.8 пункту 4.10 Регламенту за результатами співбесіди Комісія у складі колегії ухвалює рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді. Рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 88, 93, 101 Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Наталія Петрівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 686,5 бала.

Визнати суддю Голосіївського районного суду міста Києва Чередніченко Наталію Петрівну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                                                                        М.І. Мішин

Члени Комісії:                                                                                                                    А.Г. Козлов

                                                                                                                                              С.М. Прилипко