X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Тетяни Миколаївни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
22.05.2019
280/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Тетяни Миколаївни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Тітова Ю.Г.,

членів Комісії: Заріцької А.О., Прилипка С.М.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Тетяни Миколаївни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Т.М.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18 (зі змінами) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 25 травня 2018 року № 118/зп-18 запроваджено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Шевченко Т.М. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

У пункті 5 глави 6 розділу II Положення зазначено, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики - 250 балів, за критерієм доброчесності - 250 балів.

Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання за всіма критеріями дорівнює 1 000 балів.

Шевченко Т.М. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 85,5 бала. За результатами виконаного практичного завдання Шевченко Т.М. набрала 78,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 164 бали.

Рішенням Комісії від 12 квітня 2018 року № 82/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 15 березня 2018 року, зокрема судді Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Т.М., та допущено її до другого етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Під час проведення співбесіди 12 вересня 2018 року з суддею Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Т.М. перевірялися відомості зазначені у заявах, що надійшли до Комісії у квітні, липні та серпні 2018 року, від голови Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» Гриценка Олексія Анатолійовича і Маселка Романа Анатолійовича про відображення суддею Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Т.М. недостовірних відомостей у декларації доброчесності судді за 2016 рік. За результатами перевірки рішенням Комісії від 12 вересня 2018 року № 1542/ко-18 було зупинено кваліфікаційне оцінювання судді Шевченко Т.М., оскільки визнано підтвердженою інформацію про недостовірність тверджень, вказаних нею в декларації доброчесності судді за 2016 рік, та направлено до Вищої ради правосуддя звернення для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті стосовно судді Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Т.М.

Вищою радою правосуддя рішенням від 13 лютого 2019 року № 455/2дп/15-19 відмовлено у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Т.М. у зв’язку з відсутністю умислу на приховання будь-якої інформації під час подання декларації доброчесності за 2016 рік.

З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді) і надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо нього. За наявності відповідних підстав Громадська рада доброчесності надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє (частини 1, 6 статті 87 Закону).

Громадською радою доброчесності 22 травня 2019 року Комісії надано висновок про невідповідність судді Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Т.М. критеріям доброчесності та професійної етики, затверджений 21 травня 2019 року.

У висновку Громадська рада доброчесності зазначає, що суддя ухвалювала рішення, обумовлені політичними мотивами. Суддя допускала поведінку, яка призвела до істотних порушень правил процесу і порушення основоположних прав і свобод. Зокрема, обираючи запобіжний захід не реагувала на ознаки побиття особи стосовно якої вирішувалося це питання, суддя вирішувала справу ігноруючи факти, що свідчать про очевидну фальсифікацію документів чи інших доказів (підпункти 4.6 і 4.9 пункту 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11 січня 2019 року). Так, ухвалою судді Шевченко Т.М. від 23 січня 2014 року до особи, яка була учасником акцій протесту, було застосовано запобіжний  захід у вигляді тримання під вартою (справа 752/1305/14-к). У подальшому запобіжний захід щодо учасника масових акцій протесту було змінено з тримання під вартою на домашній арешт. Вища рада правосуддя провела перевірку наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та трактувала дії судді Шевченко Т.М. як істотний дисциплінарний проступок. Однак, до дисциплінарної відповідальності суддя не була притягнута у зв’язку із закінченням встановленого законом строку для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Також Громадська рада доброчесності зазначає, що суддя Шевченко Т.М. розглядала справи про адміністративні правопорушення № 752/6/14-п, № 752/47/14-п, № 752/845/14-п та № 752/847/14-п за результатами розгляду яких позбавила учасників подій Революції Гідності посвідчень водіїв на три місяці за поїздку 29 грудня 2013 року до резиденції Віктора Януковича у Межигір’я. Ці факти, на думку Громадської ради доброчесності, дають підстави вважати, що суддя не дотримувалася принципу незалежності, ухвалювала свавільні рішення, що призвели до покарання невинних осіб.

Окрім того, у висновку Громадської ради доброчесності вказано, що суддя повідомила недостовірні відомості у декларації доброчесності судді (підпункт 3.1 пункту 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11 січня 2019 року). Суддею наведені недостовірні твердження у пунктах 17, 19 декларації доброчесності судді за 2016 рік. Зокрема, в пункті 17 декларації суддя підтвердила, що нею не приймалися одноособово або у складі колегії суддів рішення, передбачені статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні». Проте, зазначене твердження є недостовірним, оскільки Шевченко Т.М. приймала рішення про накладення стягнень за адміністративні правопорушення на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року, а також про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, до дня набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади». А у пункті 19 вказаної декларації суддя підтвердила, що до неї не застосовуються заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади», водночас довідка про результати перевірки, передбаченої вказаним Законом, за підписом голови суду Первушиної О., взагалі не відповідає дійсності та не може бути взята до уваги.

Провівши перевірку відомостей про достовірність відомостей внесених суддею Шевченко Т.М. у пункти 17, 19 декларації доброчесності судді за 2016 рік, Комісія визнала, що суддя вказала недостовірні відомості в цю декларацію. Проте, Вищою радою правосуддя рішенням від 13 лютого 2019 року відмовлено у притягненні до дисциплінарної відповідальності судді, однак Громадська рада доброчесності вважає, що відмова у притягненні до дисциплінарної відповідальності не означає, що судді дано оцінку під кутом зору доброчесності, оцінка якої є завданням кваліфікаційного оцінювання.

Під час співбесіди суддя Шевченко Т.М. надала усні та письмові пояснення щодо висновку Громадської ради доброчесності.

Суддя Шевченко Т.М. наголосила, що обставини ухвалення нею рішень, які на думку Громадської ради доброчесності обумовлені політичними мотивами, були предметом перевірки Вищої ради правосуддя. Вона дійсно розглядала клопотання слідчого СВ Голосіївського РУ ГУ МВС України у місті Києві Сухана П.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1, і ухвалою від 23 січня 2014 року у справі № 752/1305/14-к застосувала до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування на 60 діб. Вказану ухвалу було оскаржено в апеляційному порядку. Колегія суддів апеляційного суду міста Києва ухвалою від 13 лютого 2014 року закрила апеляційне провадження у зв’язку із заявою підозрюваного про залишення апеляційної скарги без розгляду. Заяву мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва Антонової Н.В. від 12 лютого 2014 року ОСОБА_1 було змінено запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт. За заявою заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В. Вища рада юстиції проводила перевірку на підставі пункту 3 частини першої статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні». Ухвалою Вищої ради юстиції від 9 червня 2016 року № 1173/0/15-16 було відкрито дисциплінарну справу стосовно неї, а рішенням Вищої ради правосуддя від 15 березня 2017 року № 496/3дп/15-17 відмовлено у притягненні до дисциплінарної відповідальності.

При перевірці вказаних обставин Комісією було з’ясовано, що рішенням Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 15 березня 2017 року № 496/3дп/15-17 було відмовлено у притягненні судді Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Т.М. до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із закінченням встановленого законом строку для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, дисциплінарне провадження припинено.

Водночас, суддя Шевченко Т.М. повідомила, що неодноразово аналізувала обставини розгляду вказаних справ та зробила для себе відповідні висновки.

Також суддя Шевченко Т.М. зазначила, що на розгляді Вищої ради правосуддя перебували матеріали перевірки інформації про повідомлення нею недостовірних відомостей у декларації доброчесності за 2016 рік. Вищою радою правосуддя рішенням від 13 лютого 2019 року № 455/2дп/15-19 відмовлено у притягненні її до дисциплінарної відповідальності.

Окрім того, суддя Шевченко Т.М. надала пояснення щодо питань пов’язаних із майном, та надала копії підтверджуючих документів.

Дослідивши суддівське досьє, надані суддею пояснення, копії документів, рішення Вищої ради юстиції та Вищої ради правосуддя, Комісія дійшла таких висновків.

Відповідно до абзацу 1 частини першої статті 88 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює мотивоване рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Відповідно до пункту 4 глави 6 розділу II Положення рішення про підтвердження здатності здійснювати правосуддя суддею (кандидатом на посаду судді) у відповідному суді ухвалюється у випадку отримання ним мінімально допустимих і більших балів за результатами іспиту, а також бала, більшого за 0, за результатами оцінювання критеріїв особистої компетентності, соціальної компетентності професійної етики та доброчесності.

На співбесіді було досліджено висновок Громадської ради доброчесності, обговорено інші дані щодо відповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності і за результатами оцінювання встановлено відсутність підстав для оцінки за цими критеріями у 0 балів.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 364 бали.

При цьому за критерієм професійної компетентності Шевченко Т.М. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Шевченко Т.М. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 175 балів. За цим критерієм Шевченко Т.М. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 135 балів. За цим критерієм Шевченко Т.М. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Шевченко Т.М. набрала 674 бали, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що суддя Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Т.М. відповідає займаній посаді.

Відповідно до підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у разі ухвалення рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за наявності висновку ухвалюється протокольне рішення про винесення на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо підтримки зазначеного рішення відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 88 Закону. Рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Тетяна Миколаївна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 674 бали.

Визнати суддю Голосіївського районного суду міста Києва Шевченко Тетяну Миколаївну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                                                              Ю.Г. Тітов

Члени Комісії :                                                                                                         А.О. Заріцька

                                                                                                                                   С.М. Прилипко