X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Харківського окружного адміністративного суду Зінченка Андрія Вікторовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
17.10.2018
1833/ко-18
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Харківського окружного адміністративного суду Зінченка Андрія Вікторовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Устименко В.Є.,

членів Комісії: Гладія С.В., Луцюка П.С.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Харківського окружного адміністративного суду Зінченка Андрія Вікторовича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Харківського окружного адміністративного суду Зінченка Андрія Вікторовича.

Рішенням Комісії від 07 вересня 2018 року № 193/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 17 квітня 2018 року, зокрема, судді Харківського окружного адміністративного суду Зінченка А.В. та допущено його до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Згідно з частиною першою статті 61 та частиною першою та другою статті 62 Закону суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларації родинних зв’язків та доброчесності за формою, що визначається Комісією. При цьому декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження.

Приписами частини п’ятої статті 61 та частини шостої статті 62 Закону передбачено, що у разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень судді у вказаних деклараціях, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить відповідну перевірку.

Положеннями пункту 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів  України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (зі змінами) (далі – Регламент), передбачено, що перевірка декларацій родинних зв’язків судді та доброчесності судді проводиться у разі надходження до Комісії інформації, наданої будь-якою особою, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей або тверджень, вказаних суддями у цих деклараціях.

Перевірка такої інформації, що надійшла до Комісії в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, проводиться під час дослідження досьє та співбесіди відповідно до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (підпункт 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI Регламенту).

Під час співбесіди, яка відбулася 17 жовтня 2018 року із суддею Зінченком А.В. проведено перевірку інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей або тверджень, вказаних суддею у деклараціях доброчесності та родинних зв’язків, за результатами якої встановлено таке.

До Комісії 22 березня 2018 року надійшла заява Маселка Р.А. щодо проведення перевірки декларації доброчесності судді Харківського окружного адміністративного суду Зінченка А.В. У заяві йдеться про те, що твердження, зазначені суддею у пункті 17 декларації не відповідають дійсності, оскільки 26 листопада 2013 року та 14 березня 2014 року суддя Зінченко А.В. ухвалював рішення, наведені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

27 січня 2017 року суддею суддею Зінченком А.В. вперше подано декларацію доброчесності судді за 2016 рік.

Відповідно до пункту 5 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді у разі заповнення декларації вперше у ній зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює.

У поданій декларації доброчесності суддя підтвердив, що ним не приймалися одноособово або у колегії суддів рішення, передбачені статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» (пункт 17).

З огляду на положення пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» до таких рішень, зокрема, належать рішення про обмеження прав громадян на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій в Україні у період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим законом (тобто до 11 квітня 2014 року).

Статтею 106 Закону визначено підстави дисциплінарної відповідальності судді.

Відповідно до пункту 19 частини першої цієї статті однією з підстав дисциплінарної відповідальності судді є декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

Частиною п’ятою статті 84 Закону передбачено, що у разі виявлення під час проведення кваліфікаційного оцінювання фактів, що можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті.

У разі звернення до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті або надходження під час проведення кваліфікаційного оцінювання до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, скарги щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді.

Керуючись статтями 84, 93, 101 Закону, розділом VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Комісія

вирішила:

визнати підтвердженою інформацію про недостовірність тверджень, вказаних суддею Харківського окружного адміністративного суду Зінченком Андрієм Вікторовичем в декларації доброчесності судді за 2016 рік.

Звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкрити стосовно судді Харківського окружного адміністративного суду Зінченка Андрія Вікторовича.

Зупинити кваліфікаційне оцінювання судді Харківського окружного адміністративного суду Зінченка Андрія Вікторовича.

Головуючий                                                                                                             В.Є. Устименко

Члени Комісії:                                                                                                         С.В. Гладій

                                                                                                                                   П.С. Луцюк