X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Харківського окружного адміністративного суду Ізовітової-Вакім Олени Василівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
15.10.2019
1027/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Харківського окружного адміністративного суду Ізовітової-Вакім Олени Василівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Устименко В.Є.,

членів Комісії: Заріцької А.О., Мішина М.І.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Харківського окружного адміністративного суду Ізовітової-Вакім Олени Василівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Харківського окружного адміністративного суду Ізовітової-Вакім О.В.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18 (зі змінами) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється в разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 30 травня 2018 року № 119/зп-18 запроваджено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Ізовітова-Вакім О.В. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

У пункті 5 глави 6 розділу II Положення зазначено, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики - 250 балів, за критерієм доброчесності – 250 балів.

Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання за всіма критеріями становить 1 000 балів.

Ізовітова-Вакім О.В. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 85,5 бала. За результатами виконаного практичного завдання Ізовітов-Вакім О.В. набрала 73,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 159 балів.

Рішенням Комісії від 07 вересня 2018 року № 193/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 17 квітня 2018 року, зокрема судді Харківського окружного адміністративного суду Ізовітової-Вакім О.В., яку допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді) і надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо нього. За наявності відповідних підстав Громадська рада доброчесності надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє (частини 1, 6 статті 87 Закону).

Громадською радою доброчесності 08 квітня 2019 року Комісії надано висновок про невідповідність судді Харківського окружного адміністративного суду Ізовітової-Вакім О.В. критеріям доброчесності та професійної етики, затверджений 08 квітня 2019 року.

У висновку Громадської ради доброчесності зазначено, що суддя Ізовітова-Вакім О.В. ухвалювала рішення обумовлені політичними мотивами, свавільно встановлювала обмеження в реалізації права на мирні зібрання, що нівелювало реалізацію свободи мирних зібрань, та ігнорувала практику Європейського суду з прав людини.

Висновок містить посилання на дві постанови у справах про адміністративні правопорушення від 25 та 26 листопада 2013 року, та на рішення Вищої ради правосуддя від 27 квітня 2017 року, яким відмовлено у притягненні судді Харківського окружного адміністративного суду Ізовітової-Вакім О.В. до дисциплінарної відповідальності у зв’язку зі спливом строку.

Громадська Рада доброчесності вказала, що постановою Харківського окружного адміністративного суду від 25 листопада 2013 року у справі № 820/11661/13-а суддя заборонила громадському об’єднанню «Громада Харкова» в особі голови Ткачова А.С. проведення з 26 листопада 2013 року до 29 листопада 2013 року включно безстрокового Євромайдану «Євротиждень у Харкові» на майдані Свободи у місті Харкові, з використанням наметів з нічним чергуванням та звукопідсилюючої апаратури.

Постановою суду від 26 листопада 2013 року у справі № 820/11739/13-а суддя заборонила об’єднанню громадян міста Харкова «Підтримуємо майдан» в особі відповідального ОСОБА_1 та іншим особам проведення з 27 листопада 2013 року безстрокової акції біля Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» № 5, на вулицях, майданах та перехрестях міста Харкова зі встановленням наметів та використанням звукопідсилюючої апаратури.

Під час співбесіди суддя Ізовітова-Вакім О.В. надала усні та письмові пояснення щодо висновку Громадської ради доброчесності, в яких зазначила, що в листопаді 2013 року вона дійсно ухвалила дві постанови у справах № 820/11661/13-а та № 820/11739/13-а про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання. Правовою підставою зазначених судових рішень стало визнання судом того факту, що проведення масових заходів може створити загрозу здоров’ю населення міста Харкова. Вказані обставини ґрунтувалися на конкретних даних про наявність такої загрози, підтверджених належними доказами.

Крім того суддя пояснила, що під час прийняття постанов Харківського окружного адміністративного суду від 25 та 26 листопада 2013 року вона керувалася нормами Конституції України, Рішенням Конституційного Суду України від 19 квітня 2011 року № 4-рп/2001, враховувала, що організатори заходів завчасно не звернулися до органів місцевого самоврядування, а також рішення приймала з огляду на обставини, які склалися в місці на той час.

Так, суддя зазначила, що в період ухвалення зазначених постанов діяло Розпорядження Харківського міського голови № 76/1 від 22 листопада 2013 року про зупинення масових заходів у місті Харкові з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, усунення небезпечних факторів проживання населення з 22 листопада 2013 року до окремого розпорядження. Розпорядження Харківського міського голови № 76/1 було прийнято відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного здоров’я населення», якою передбачено, що в разі виникнення або поширення, зокрема, небезпечних інфекційних хвороб органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за поданням відповідних головних державних санітарних лікарів у межах своїх повноважень можуть запроваджувати у встановленому законом порядку на відповідних територіях чи об’єктах особливі умови та режим праці, навчання, пересування і перевезення, спрямовані на запобігання та ліквідацію цих захворювань та уражень.

Судові рішення в адміністративних справах № 820/11661/13-а та 820/11739/13-а від 25 та 26 листопада 2013 року у апеляційному порядку не оскаржувалися.

Однак до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції 31 липня 2014 року надійшла заява Середи М.Л., 01 грудня 2014 року заява Олійника Д.В., 16 грудня 2014 року заява Лісічкіна Є.С. та 06 лютого 2015 року заява заступника прокурора Харківської області Кващука О.І. про проведення спеціальної перевірки стосовно судді Харківського окружного адміністративного суду Ізовітової-Вакім О.В. відповідно до Закону України від 08 квітня 2014 року № 1188-VІ «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Оскільки Тимчасова спеціальна комісія до завершення своїх повноважень не встигла прийняти рішення по вказаних вище заявах, вони разом із матеріалами стосовно судді Ізовітової-Вакім О.В. були направлені для розгляду за загальною процедурою до Вищої ради юстиції (з 2016 року - Вища рада правосуддя).

За наслідками перевірки заяв, ухвалою Вищої ради правосуддя від 17 березня 2017 року стосовно судді Харківського окружного адміністративного суду Ізовітової-Вакім О.В. було відкрито дисциплінарну справу.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 27 квітня 2017 року відмовлено у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності і дисциплінарне провадження припинено, оскільки строк притягнення до дисциплінарної відповідальності сплинув.

Водночас Вища рада правосуддя констатувала що за результатами перевірки заяв Середи М.Л., Олійника Д.В., Лісічкіна Є.С., заступника прокурора Харківської області Кващука О.І. встановлено, що суддею Ізовітовою-Вакім О.В. під час розгляду та вирішення справ № 820/11739/13-а та № 820/11661/13-а було допущено порушення норм процесуального права, що могло б бути підставою для притягнення її до дисциплінарної відповідальності відповідно до пункту 1 частини першої статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в чинній редакції, однак допущені порушення не вказують на грубу недбалість чи навмисне порушення закону, а тому не є підставою для звільнення судді з посади у зв’язку з порушенням присяги судді.

Крім того, перевіркою Вищої ради правосуддя не було встановлено обставин, які б свідчили, що вказані дії судді мали системний характер.

Досліджуючи обставини наведені у висновку Громадської ради доброчесності, в тому числі посилання на можливу грубу недбалість судді під час ухвалення судових рішень, Комісія у складі колегії звертає увагу, що наслідком детального вивчення ситуації Вищою радою правосуддя є її висновок про відсутність грубої недбалості чи навмисного порушення закону суддею.

Також Комісія вважає важливим відзначити, що під час розгляду адміністративних справ суддя, крім Розпорядження Харківського міського голови № 76/1, не могла не прийняти до уваги лист Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області від 25 листопада 2013 року № 33/1859 про те, що проведення заявлених заходів викличе суттєві труднощі в забезпечені охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху в умовах перекриття руху автотранспорту; листи Харківського міського управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області 26 листопада 2013 року № 103/240 та № 104/240 про відсутність узгодженої документації про визначення місць встановлення наметів, їх підключення до електропостачання, влаштування опалення та забезпеченість первинними засобами пожежогасіння, влаштування опалення, тощо.

Висновки про те, що права відповідачів на мирні зібрання та заплановані ними масові заходи не узгоджувалися з інтересами мешканців територіальної громади міста Харкова та не є можливими в обраній відповідачами формі суд зробив з врахуванням місць та часу проведення заходів, відомостей, викладених в листах зазначених вище установ, та виходячи з дотримання справедливого балансу між забезпеченням прав і інтересів мешканців територіальної громади міста Харкова та прав відповідачів.

Також Комісія враховує, що обставини, про які йдеться у висновку Громадської ради доброчесності та в постановах судді мали місце на початку загальновідомих подій кінця 2013 початку 2014 років, що не сприяло досвіду судді у вирішенні справ подібної категорії.

Крім того, у висновку Громадської ради доброчесності зазначено, що суддя Харківського окружного адміністративного суду Ізовітова-Вакім О.В. використовувала родинні зв’язки для здійснення кар’єри.

З цього приводу суддя у письмових поясненнях та під час співбесіди зазначила, що Громадська рада доброчесності свавільно порушує її конституційні права людини, у тому числі щодо вибору професії та професійної діяльності судді. Мати, Ізовітова Лідія Павлівна, з 1998 по 2014 рік дійсно була членом Вищої ради юстиції, а з березня 2007 по березень 2010 року обіймала посаду Голови Вищої ради юстиції, однак не впливала на її професійний вибір та доступ до професії судді.

Припущення Громадської ради доброчесності про використання родинних зв’язків та вплив матері судді на її кар’єру під час дослідження досьє судді та проведення з нею співбесіди свого підтвердження не знайшли.

З матеріалів суддівського досьє вбачається, що суддя Ізовітова-Вакім О.В. у встановленому законодавством порядку пройшла перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади», за результатами якої встановлено, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Дослідивши суддівське досьє, надані суддею пояснення, копії документів, Комісія дійшла таких висновків.

Відповідно до абзацу першого частини першої статті 88 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює мотивоване рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Відповідно до пункту 4 глави 6 розділу II Положення рішення про підтвердження здатності здійснювати правосуддя суддею (кандидатом на посаду судді) у відповідному суді ухвалюється у випадку отримання ним мінімально допустимих і більших балів за результатами іспиту, а також бала, більшого за 0, за результатами оцінювання критеріїв особистої компетентності, соціальної компетентності професійної етики та доброчесності.

Перевіривши під час проведення співбесіди обставини та посилання, які містяться у висновку Громадської ради доброчесності, дослідивши постанови у адміністративних справах, ухвалу та рішення Вищої ради правосуддя, пояснення судді Ізовітової-Вакім О.В., інші матеріали суддівського досьє, обговоривши інші дані щодо відповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності і за результатами оцінювання, колегія у складі Комісії встановила відсутність підстав для оцінки за цими критеріями у 0 балів.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 386 балів.

Водночас за критерієм професійної компетентності Ізовітову-Вакім О.В. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Ізовітову-Вакім О.В. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 185 балів. За цим критерієм Ізовітову-Вакім О.В. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 154 бали. За цим критерієм Ізовітову-Вакім О.В. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Ізовітова-Вакім О.В. набрала 729 балів, що становить більше 67 відсотків від суми максимально  можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що суддя Харківського окружного адміністративного суду Ізовітова-Вакім О.В. відповідає займаній посаді.

Відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі ухвалення рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за наявності висновку ухвалюється протокольне рішення про винесення на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо підтримки зазначеного рішення відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 88 Закону. Рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення в разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Харківського окружного адміністративного суду Ізовітова- Вакім Олена Василівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 729 балів.

Визнати суддю Харківського окружного адміністративного суду Ізовітову-Вакім Олену Василівну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                                                          В.Є. Устименко

Члени Комісії:                                                                                                      А.О. Заріцька

                                                                                                                                 М.І. Мішин