X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучкова Сергія Сергійовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
07.10.2019
943/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучкова Сергія Сергійовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Тітова Ю.Г.,

членів Комісії: Сіроша М.В., Солодкова А.А.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучкова Сергія Сергійовича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161  розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1 790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучкова С.С.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18 з наступними змінами) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються  окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);

2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 25 травня 2018 року № 118/зп-18 запроваджено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Тучков С.С. склав анонімне письмове тестування, за результатами якого набрав 85,5 бала. За результатами виконаного практичного завдання Тучков С.С. набрав 96 балів. На етапі складення іспиту суддя загалом набрав 181,5 бала.

Тучков С.С. пройшов тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 11 червня 2018 року № 140/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 24 квітня 2018 року, зокрема судді Комунарського районного суду міста

Запоріжжя Тучкова С.С., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Комісією 07 жовтня 2019 року проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження   суддівського досьє.

Згідно з частинами першою та другою статті 62 Закону суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за формою, що визначається Комісією. Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження.

Відповідно до частини шостої статті 62 Закону у разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень судді у вказаних деклараціях, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить відповідну перевірку.

Пунктом 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішення Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (з наступними змінами) (далі - Регламент), передбачено, що перевірка декларації доброчесності судді проводиться у разі надходження до Комісії інформації, наданої будь-якою особою, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей або тверджень, вказаних суддями у цій декларації.

Перевірка повідомлення щодо такої інформації, яке надійшло до Комісії в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, проводиться під час дослідження досьє та співбесіди відповідно до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (підпункт 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI Регламенту).

До Комісії 22 березня 2018 року надійшла заява Маселка Р.А. щодо проведення перевірки достовірності тверджень, зазначених суддею Тучковим С.С. у пункті 17 декларації доброчесності судді за 2016 рік.

Під час дослідження досьє проведено перевірку викладеної у цій заяві інформації та встановлено такі обставини.

Суддею Тучковим С.С. 25 січня 2017 року вперше заповнено декларацію доброчесності судді за 2016 рік.

Відповідно до пункту 5 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді у разі заповнення декларації вперше у ній зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює.

У пункті 17 декларації доброчесності судді за 2016 рік суддя Тучков С.С. підтвердив, що він не приймав одноособово або у колегії суддів рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів рішення про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, на підставі статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом.

У заяві Маселка Р.А. викладено інформацію щодо ухвалення суддею Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучковим С.С. 19 та 20 лютого 2014 року постанов у справах № 333/1148/14-п, № 333/1149/14-п та № 333/1150/14-п про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яких у подальшому було звільнено від адміністративної відповідальності на підставі Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність деяких Законів України».

Ухвалення цих постанов суду стало підставою звернення у грудні 2014 року прокуратури Запорізької області до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції із заявою про проведення спеціальної перевірки стосовно судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучкова С.С. відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Оскільки Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів загальної юрисдикції не встигла прийняти рішення щодо заяви прокуратури Запорізької області, відповідно до вимог частини п’ятої статті 2 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» листом секретаря Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції від 07 квітня 2016 року вказану заяву з доданими документами було направлено до Вищої ради юстиції для розгляду за загальною процедурою.

Під час проведення членом Вищої ради юстиції перевірки заяви  прокуратури Запорізької області суддею Тучковим С.С. надавалися пояснення, з урахуванням яких Вищою радою юстиції 21 липня 2016 року було прийнято рішення № 1660/0/15-16 про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучкова С.С.

Стосовно інформації, викладеної у заяві Маселка Р.А., суддя Тучков С.С. надав пояснення, в яких зазначив, що 14 листопада 2016 року на адресу суду надійшов лист Вищої ради юстиції, яким було повідомлено про відмову у відкритті стосовно нього дисциплінарної справи. Заповнюючи у січні 2016 року декларацію доброчесності судді за 2016 рік, він підтвердив, що проходив перевірку відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» (пункт 18) та не приймав одноособово або у колегії суддів рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» (пункт 17). Суддя вважав, що якщо б він підтвердив про прийняття таких рішень, це підтверджувало б факт притягнення його до відповідальності. Проте підстави для притягнення його до відповідальності відсутні, що підтверджується рішенням Вищої ради юстиції від 21 липня 2016 року № 1660/0/15-16. Оскільки суддя підтвердив, що проходив перевірку відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», у нього не могло бути жодних мотивів для приховування факту ухвалення ним 19 та 20 лютого 2014 року постанов у справах № 333/1148/14-п, № 333/1149/14-п та № 333/1150/14-п.

Дослідивши інформацію, наведену у заяві Маселка Р.А., пояснення судді на цю заяву та додані до них документи, Комісія за результатами проведення перевірки дійшла висновку про непідтвердження інформації про недостовірність тверджень, вказаних суддею Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучковим С.С. у декларації доброчесності судді за 2016 рік.

Заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність Тучкова С.С. критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критеріями компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя Тучков С.С. набрав 404,5 бала.

Водночас за критерієм професійної компетентності суддю оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності суддю оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя Тучков С.С. набрав 190 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними   пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя Тучков С.С. набрав 190 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучков С.С. набрав 784,5 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку про відповідність судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучкова С.С. займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 88, 93, 101 Закону, Регламентом, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучков Сергій Сергійович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрав 784,5 бала.

Визнати суддю Комунарського районного суду міста Запоріжжя Тучкова Сергія Сергійовича таким, що відповідає займаній посаді.

Головуючий                                                                                                                      Ю.Г. Тітов

Члени Комісії:                                                                                                                   М.В. Сірош

                                                                                                                                             А.А. Солодков