X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Заболотного Андрія Миколайовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
07.10.2019
948/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Заболотного Андрія Миколайовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Гладія С.В.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Шилової Т.С.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Заболотного Андрія Миколайовича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Заболотного А.М.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється в разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);

2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 03 липня 2018 року № 160/зп-18 призначено проведення тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Пунктом 5 глави 6 розділу II Положення передбачено, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики - 250 балів, за критерієм доброчесності - 250 балів.

Заболотний А.М. склав анонімне письмове тестування, за результатами якого набрав 90 балів. За результатами виконаного практичного завдання Заболотний А.М. набрав 80 балів. На етапі складення іспиту суддя загалом набрав 170 балів.

Заболотний А.М. пройшов тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 26 червня 2018 року № 153/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 07 травня 2018 року, зокрема судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Заболотного А.М., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Комісією 07 жовтня 2019 року проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

Абзацом третім пункту 20 розділу III Положення передбачено, що під час співбесіди обов’язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

До Комісії 06 жовтня 2019 року на електронну адресу від Громадської ради доброчесності надійшов висновок про невідповідність судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Заболотного А.М. критеріям доброчесності та професійної етики, затверджений 06 жовтня 2019 року (далі - висновок).

У висновку Громадська рада доброчесності зазначає, що відповідно до інформації з досьє, суддя з 08 червня 2012 року до 29 січня 2016 року перебував у шлюбі із Заболотною (Ясніцькою) Уляною Мар’янівною.

У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік суддею відображені відомості щодо дружини, яка є власницею квартири площею 71 кв.м у місті Львові з 21 вересня  2001 року. Однак у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012, 2013, 2014 роки ці відомості відсутні.

Стосовно цієї обставини, суддя в письмових поясненнях та під час співбесіди пояснив, що з 08 червня 2012 року до 29 січня 2016 року перебував у шлюбі із Заболотною (Ясніцькою) У.М. Утім, за час шлюбу вони фактично не жили подружнім (спільним) життям, що обмежувалось лише декількома відвідинами ним дружини у місті Львові, так як проживали в різних містах. З кінця 2013 року до розлучення взагалі перестали підтримувати будь-які зв’язки.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Тобто, на переконання судді, до членів сім’ї суб’єкта декларування належать, зокрема, особи, які перебувають у шлюбі, за умови спільного проживання, наявності спільного побуту, взаємних прав та обов’язків.

Їх подружжя не відповідало таким ознакам, а тому фактично не було підстав для визначення дружини як члена його сім’ї під час декларування у 2012- 2014 роках.

Надалі, у зв’язку із запровадженням «Е-декларування» та створенням Національного агентства з питань запобігання корупції, відповідно до роз’яснень якого, членами сім’ї суб’єкта декларування вважається особа, яка перебуває у шлюбі зі суб’єктом декларування, незалежно від їх спільного проживання, ним було внесено відповідні відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.

У висновку також вказано, що в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за 2014 рік не внесено відомості щодо об’єктів житлової нерухомості на праві власності чи на праві користування.

Проте згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік суддя з 28 травня 2014 року має право користування квартирою загальною площею 47 кв.м у місті Мукачеве Закарпатської області.

У свої письмових та усних поясненнях суддя зазначив, що у зв’язку з призначенням його на посаду судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області змушений був змінити своє місце проживання. Певний проміжок часу, через обставини, що не залежали від нього, не мав на праві користування будь-якого нерухомого майна в місті Мукачеве.

Суддя з 28 травня 2014 року користується квартирою площею 47 кв.м у місті Мукачеве, що відображено ним у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016, 2017, 2018 роки. Відсутність цих відомостей в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за 2014 рік зумовлена, тим, що на кінець звітного періоду, а саме - листопад-грудень 2014 року, не користувався вказаним нерухомим майном.

Враховуючи викладене, Комісія у складі колегії, не погоджується з наведеними суддею обставинами, що, на його думку, надавало йому право не вносити в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012, 2013, 2014 роки відомості щодо його дружини, а у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за 2014 рік (паперові декларації) - щодо нерухомого майна за місцем роботи. Однак зважаючи, що в подальшому такі відомості суддею були внесені під час подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015-2018 роки (електронні декларації), Комісія у складі колегії вбачає в його діях допущення неуважності під час декларування, а тому не вбачає підстав для оцінювання судді за критеріями професійної етики та доброчесності у 0 балів.

Окрім того, у висновку зазначено, що згідно з даними декларації, особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік, у зв’язку з реєстрацією місця проживання, суддя має право користування житловим будинком загальною площею 161 кв.м, що розташований у селищі міського типу Великі Бірки Тернопільського району Тернопільської області, про що в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012, 2013, 2014 роки відомості відсутні.

Також у Розділі 2.1 декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016, 2017 роки, цей будинок вказаний як зареєстроване місце проживання та місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку Національне агентство з питань запобігання корупції може надсилати кореспонденцію суб’єкту декларування, натомість у Розділі 3 «Об’єкти нерухомості» відомості про нього відсутні.

Стосовно цього суддя пояснив, що з 29 липня 2011 року він зареєстрований за місцем знаходження зазначеного будинку, який на праві приватної власності належить його матері Заболотній О.А.

У зв’язку з тим, що житловим будинком він фактично не користувався та не проживав у ньому, відомості щодо нього вказував тільки на першому аркуші щорічних декларацій, як місце реєстрації.

У зв’язку з наданням Національним агентством з питань запобігання корупції більш детального роз’яснення щодо необхідності зазначення наявності права користування нерухомим майном за місцем реєстрації, в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік вказані вимоги ним були виконані.

Громадською радою доброчесності також зазначено, що згідно з даними декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік, суддя з 09 жовтня 2010 року має право користування легковим автомобілем «Мазда 6» 2008 року випуску, власником якого є його батько Заболотний М.Д., натомість у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, за 2012, 2013, 2014 роки ці відомості відсутні.

У своїх поясненнях суддя зауважив, що його батьку Заболотному М.Д. на праві приватної власності належить автомобіль «Мазда 6» 2008 року випуску з 09 жовтня 2010 року, але під час заповнення декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015-2018 роки допустив помилку в даті набуття права користування цим автомобілем, оскільки користується ним з 2015 року.

Загалом, суддя пояснив, що жодним нерухомим чи рухомим майном на праві приватної власності він не володіє, а тому не є можливим і його приховування.

Необхідні відомості щодо нерухомого майна за місцем реєстрації, нерухомого та рухомого майна, що перебуває в користуванні, залежно від вимог антикорупційного законодавства, суддею щорічно відображались у відповідних деклараціях.

Дослідивши інформацію, зазначену у висновку Громадської ради доброчесності, пояснення судді та додані до них документи, Комісія у складі колегії вважає їх прийнятними та таким, що свідчать про неуважність судді під час подання декларацій, у зв’язку з чим, не вбачає підстав для оцінювання судді за критеріями професійної етики та доброчесності у 0 балів.

Урахувавши наведене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність Заболотного А.М. критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрав 390 балів.

Водночас за критерієм професійної компетентності Заболотного А.М. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Заболотного А.М. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 170 балів. За цим критерієм Заболотного А.М. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 160 балів. За цим критерієм Заболотного А.М. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Заболотний А.М. набрав 720 балів, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Отже, Комісія дійшла висновку про відповідність судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Заболотного А.М. займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Регламентом, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Заболотний Андрій Миколайович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрав 720 балів.

Визнати суддю Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Заболотного Андрія Миколайовича таким, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності в порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                                                          С.В. Гладій 

Члени Комісії :                                                                                                     В.І. Бутенко

                                                                                                                                 Т.С. Шилова