X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Подільського районного суду міста Києва Зубця Юрія Григоровича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.03.2019
14/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Подільського районного суду міста Києва Зубця Юрія Григоровича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Устименко В.Є.,

членів Комісії: Гладія С.В., Луцюка П.С.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Подільського районного суду міста Києва Зубця Юрія Григоровича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова  судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Подільського районного суду міста Києва Зубця Ю.Г.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється в разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 25 травня 2018 року № 118/зп-18 запроваджено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Згідно пункту 5 глави 6 розділу II Положення максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики – 250 балів, за критерієм доброчесності – 250 балів.

Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання за всіма критеріями дорівнює 1 000 балів.

Зубець Ю.Г. склав анонімне письмове тестування, за результатами якого набрав 66,375 бала. За результатами виконаного практичного завдання Зубець Ю.Г. набрав 64,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрав 130,875 бала.

Рішенням Комісії від 24 травня 2018 року № 114/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 26 березня 2018 року, зокрема судді Подільського районного суду міста Києва Зубця Г.І., та допущено його до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Відповідно до положень статті 87 Закону з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав - висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Згідно з абзацом третім пункту 20 розділу III Положення під час співбесіди обов’язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Підпунктом 4.10.1 пункту 4.10 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (з наступними змінами) (далі - Регламент), передбачено, що інформація щодо судді (кандидата на посаду судді) або висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності надається до Комісії Громадською радою доброчесності не пізніше ніж за 10 днів до визначеної Комісією дати засідання з проведення співбесіди стосовно такого судді (кандидата на посаду судді).

У разі недотримання Громадською радою доброчесності строку, визначеного абзацом третім цього пункту, питання щодо розгляду матеріалів, вирішується Комісією у складі колегії під час проведення засідання, про що ухвалюється протокольне рішення.

Висновок, що надійшов після початку засідання з проведенням співбесіди, Комісією не розглядається.

Комісією 20 червня 2018 року розпочату співбесіду із Зубцем Ю.Г. та 12 вересня і 06 грудня 2018 року продовжувалося проведення з ним співбесіди.

У порушення строку подачі відповідно до підпункту 4.10.1 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Громадською радою доброчесності електронною поштою 17 березня 2019 року о 23 год 43 хв надано Комісії висновок, затверджений 17 березня 2019 року, тобто після визначеної дати співбесіди, про невідповідність судді Подільського районного суду міста Києва Зубця Ю.Г. критеріям доброчесності та професійної етики.

За таких обставин даний висновок Громадської ради доброчесності Комісія не може розглядати у спосіб, передбачений частиною 1 статті 88 Закону. Комісією у складі колегії під час проведення засідання ухвалено протокольне рішення про залишення без розгляду цього висновку, однак інформацію, яка в ньому міститься, бере до відома.

Під час перерви у проведенні співбесіди на відповідність займаній посаді судді Зубця Ю.Г. до Комісії 03 вересня 2018 року надійшло повідомлення Маселка Р.А. щодо недостовірності тверджень, указаних суддею Подільського районного суду міста Києва Зубцем Ю.Г. у декларації доброчесності судді за 2016 рік, а саме, підтвердження в пункті 19, що до нього не застосовуються заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади».

Однак, вважає Маселко Р.А., таке твердження не відповідає дійсності. Відповідно до пункту 13 частини 2 статті 3 Закону «Про очищення влади» заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до судді, який ухвалив рішення про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, звільнених від адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII.

Комісією в складі Колегії в порядку, передбаченому пунктом 6.2.4 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 з наступними змінами, під час кваліфікаційного оцінювання проведено перевірку повідомлення Маселка Р.А., що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в декларації доброчесності, за результатами якої встановлено таке.

Із досьє вбачається, що суддя Зубець Ю.Г. у справі № 758/651/14-п рішенням від 14 лютого 2014 року визнав винним ОСОБА_1, який брав участь в акціях протесту 29 січня 2014 року, у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За клопотанням заступника прокурора Подільського району міста Києва від 28 лютого 2014 року постановою Подільського районного суду міста Києва від 28 лютого 2014 року суддею Зубцем Ю.Г. цю особу звільнено від адміністративної відповідальності на підставі Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743- VII.

Суддя Зубець Ю.Г. визнав факт розгляду ним указаної справи і пояснив, що після проходження перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» і одержання 18 липня 2016 року довідки про те, що до нього не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою або четвертою статті 1 вказаного Закону, у нього були підстави підтвердити в пункті 19 декларації доброчесності, що до нього не застосовуються заборони, визначені Законом України «Про очищення влади».

Комісія у складі колегії вважає пояснення судді Зубця Ю.Г. такими, що відповідають вимогам цього Закону, з огляду на таке.

За змістом пункту 4 статті 2 Закону України «Про очищення влади» заходи з очищення влади здійснюються щодо осіб, які займали певні посади, у тому числі і щодо професійних суддів.

Критерієм здійснення очищення влади (люстрації) відповідно до положень пункту 13 частини другої статті 3 вказаного Закону є заборона зайняття посади суддям, які обіймали цю посаду в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період за власним бажанням, котрі постановлювали ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, ухвалювали рішення про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань від 29 січня 2014 року № 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743-VII.

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про очищення влади» такі судді віднесені до осіб, які зобов’язані подавати власноручно написану заяву з повідомленням про те, що до них застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 цього Закону, або повідомляють про те, що до них не застосовуються відповідні заборони, та про згоду на проходження перевірки, згоду на оприлюднення відомостей щодо них відповідно до цього Закону.

Суддя Зубець Ю.Г. 15 жовтня 2015 року подав заяву про проведення такої перевірки. Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України «Про очищення влади» організація проведення перевірки професійних суддів покладено на голову суду, в якому працює суддя.

Частиною 13 вказаної статті встановлено, що у разі виявлення під час перевірки професійного судді недостовірності відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п’ятої цієї статті, орган, який проводив перевірку, надсилає копію висновку про результати перевірки до Міністерства юстиції України, яке у триденний строк із дня одержання такого висновку надсилає його до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та звертається з пропозицією про прийняття подання про звільнення судді з посади. Міністерство юстиції України для цілей цього Закону є суб’єктом звернення щодо подання про звільнення суддів.

Як видно з досьє судді Зубця Ю.Г. головою Подільського районного суду міста Києва було зроблено запити до відповідних органів.

Жодного висновку цих органів про встановлення під час перевірки недостовірності відомостей, визначених пунктами 1 та/або 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» (достовірність вказаних у заяві відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 цього Закону, достовірність відомостей щодо наявності майна, його вартості, вказаного у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, поданій Зубцем Ю.Г. під час перебування на посаді судді за минулий рік), не надійшло.

Згідно з довідкою про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади від 18 липня 2016 року № 1/866/2016, підписаною головою Подільського районного суду міста Києва, Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві за результатами проведеної перевірки також визнало, що до Зубця Ю.Г. не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

Отже, будь-яких підстав для застосування щодо Зубця Ю.Г. заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», не встановлено.

За таких обставин Комісія в складі колегії вважає пояснення судді Зубця Ю.Г. щодо підтвердження ним у пункті 19 декларації доброчесності, що до нього не застосовуються заборони, визначені законом України «Про очищення влади», прийнятними і такими, що не дають підстав для висновку про його недоброчесність при заповненні ним декларації доброчесності за 2016 та 2017 роки, а інформацію Маселка Р.А. такою, що не знайшла свого підтвердження.

Стосовно інформації з досьє судді Зубця Ю.Г. про те, що батько його дружини (тесть) 12 липня 2017 придбав у власність на підставі договору купівлі-продажу квартиру площею 56,6 кв м у місті Києві АДРЕСА_1,маючи при цьому за даними досьє дохід за останні 5 років всього 8 049 грн, то Зубець Ю.Г. пояснив, що на момент одруження в січні 1995 року його тесть з тещою не жив, мав іншу сім’ю, а тому він в анкеті судді вказав, що у нього відсутні відомості про батька дружини. За таких обставин йому нічого не відомо про майновий стан тестя.

Ці пояснення Комісія в складі колегії визнає такими, що підтверджуються даними, які містяться в суддівському досьє.

Стосовно незазначення в паперових деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 – 2015 роки нерухомості дружини - квартири площею 34,1 кв. м, придбаної у 2007 році, а у деклараціях за 2014 – 2015 роки нежитлового приміщення площею 31,4 кв м, придбаного у 2006 році, Зубець Ю.Г. пояснив, що він з дружиною не підтримує стосунків, не знав про придбання цих квартир, а коли дізнався у 2015 році, задекларував їх.

Стосовно інформації спецперевірки про те, що дружина судді мала доходи у 2015 – 2017 роках, але в електронних деклараціях вони не зазначені, суддя Зубець Ю.Г. пояснив, що інформацію про доходи дружини він у деклараціях вказував з її слів та даних державної податкової інспекції. На підтвердження суддя надав копії довідок Головного управління ДФС у м. Києві від 01 жовтня 2018 року та Державної податкової інспекції у Солом’янському районі Головного управління ДФС у місті Києві від 28 вересня 2018 року № 56381/326-15-58-07-18 та № 56379/З/26-15-58-07-18.

Стосовно користування автомобілем Mercedes-Benz ML 350 2008 року випуску Зубець Ю.Г. зазначив, що автомобіль належить батькові, а він ним користується з 2015 року, про що вказав у декларації.

Комісія у складі колегії вважає пояснення судді Зубця Ю.Г. з цих питань прийнятними і такими, що не дають підстав для висновку про його недоброчесність.

Зубець Ю.Г. пройшов тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок і визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Врахувавши наведене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення, Комісія в складі колегії дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя Зубець Ю.Г. набрав 356,625 бала.

При цьому за критерієм професійної компетентності суддю оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Зубця Ю.Г. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 180 балів. За цим критерієм Зубця Ю.Г. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 136 балів. За цим критерієм Зубця Ю.Г. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Подільського районного суду міста Києва Зубець Ю.Г. набрав 673,875 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що суддя Подільського районного суду міста Києва Зубець Ю.Г. відповідає займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Подільського районного суду міста Києва Зубець Юрій Григорович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрав 673,875 бала.

Визнати суддю Подільського районного суду міста Києва Зубця Юрія Григоровича таким, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної Комісії суддів України.

Головуючий                                                                                                                        В.Є. Устименко

Члени Комісії:                                                                                                                    С.В. Гладій

                                                                                                                                              П.С. Луцюк