X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Бугіля Володимира Вячеславовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.07.2018
1214/ко-18
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Бугіля Володимира Вячеславовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Макарчука М.А.,

членів Комісії: Весельської Т.Ф., Лукаша Т.В.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Бугіля Володимира Вячеславовича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в  порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для       звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Шевченківського районного суду міста Києва Бугіля В.В.

Рішенням Комісії від 23 квітня 2018 року № 91/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 14 березня 2018 року, зокрема, судді Шевченківського районного суду міста Києва Бугіля В.В., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Згідно з частинами першою та другою статті 62 Закону суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за формою, що визначається Комісією. Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження.

Відповідно до частини шостої статті 62 Закону у разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень судді у вказаних деклараціях, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить відповідну перевірку.

Пунктом 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішення Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (зі змінами) (далі – Регламент), передбачено, що перевірка декларації доброчесності судді проводиться у разі надходження до Комісії інформації, наданої будь-якою особою, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей або тверджень, вказаних суддями у цій декларації.

Перевірка повідомлення щодо такої інформації, яке надійшло до Комісії в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, проводиться під час дослідження досьє та співбесіди відповідно до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (підпункт 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI Регламенту).

До Комісії 22 березня 2018 року надійшла заява Маселка Р.А. щодо проведення перевірки достовірності тверджень, зазначених суддею Бугілем В.В. у пункті 17 декларації доброчесності судді за 2016 рік.

Під час дослідження досьє та співбесіди із суддею Бугілем В.В. проведено перевірку викладеної у заяві Маселка Р.А. інформації, за результатами якої встановлено таке.

Суддею Бугілем В.В. 19 січня 2017 року вперше подано декларацію доброчесності судді за 2016 рік.

Відповідно до пункту 5 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді у разі заповнення декларації вперше у ній зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює.

У пункті 17 декларації доброчесності за 2016 рік суддя Бугіль В.В. підтвердив, що він не приймав одноособово або у колегії суддів рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів рішення про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій стосовно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, у зв’язку  з  їх    участю   у   таких  акціях.

У відповідній заяві викладено інформацію про постановлення суддею ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 05 грудня 2013 року у справі № 761/32667/13-к, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання особи, у зв’язку з участю останнього у масових акціях протесту на вулиці Інститутській.

Постановлення цієї ухвали стало підставою звернення ОСОБА_1 до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції із заявою від 11 грудня 2014 року про проведення перевірки судді Бугіля В.В. відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції 10 червня 2015 року ухвалила висновок № 54/02-15 про наявність у діях судді Шевченківського районного суду міста Києва Бугіля В.В. ознак порушення присяги та направила його разом із матеріалами перевірки до Вищої ради юстиції для розгляду та прийняття рішення.

Ухвалою Вищої ради юстиції від 24 вересня 2015 року № 690/0/15-15 відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Бугіля В.В.

Незважаючи на те, що рішенням Вищої ради юстиції від 17 грудня 2015 року № 1193/0/15-15 було відмовлено у внесенні подання до Верховної Ради України про звільнення Бугіля В.В. з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва за порушення присяги судді, Вища рада юстиції дійшла висновку, що вчинені суддею дії можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність.

Стосовно інформації, викладеної у заяві Маселка Р.А., суддею Бугілем В.В. надано пояснення та зазначено, що рішенням Вищої ради юстиції від 17 грудня 2015 року № 1193/0/15-15 встановлено відсутність порушень ним вимог Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», а тому у пункті 17 декларації доброчесності за 2016 рік він підтвердив, що він не приймав одноособово або у колегії суддів рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Таким чином, оцінивши у сукупності наявну у суддівському досьє інформацію та пояснення судді, Комісія вважає, що викладені факти та обставини можуть свідчити про вчинення суддею Бугілем В.В. дій, передбачених пунктом 19 частини першої статті 106 Закону, а саме декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

Відповідно до частини п’ятої статті 84 Закону у разі виявлення під час проведення кваліфікаційного оцінювання фактів, що можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті, та у разі такого звернення має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді.

Ураховуючи викладене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді Бугіля В.В. та надані ним пояснення, Комісія дійшла висновку про необхідність зупинення проведення кваліфікаційного оцінювання судді та звернення до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті стосовно судді Бугіля В.В.

Керуючись статтями 84, 93, 101 Закону, розділом VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Комісія

вирішила:

зупинити кваліфікаційне оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Бугіля Володимира Вячеславовича.

Звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Бугіля Володимира Вячеславовича.

 

Головуючий                                                                                                             М.А. Макарчук

Члени Комісії:                                                                                                         Т.Ф. Весельська

                                                                                                                                   Т.В. Лукаш