X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Голуб Оксани Анатоліївни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
17.09.2018
1588/ко-18
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Голуб Оксани Анатоліївни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Макарчука М.А.,

членів Комісії: Весельської Т.Ф., Лукаша Т.В.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Голуб Оксани Анатоліївни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Шевченківського районного суду міста Києва Голуб О.А.

Рішенням Комісії від 23 квітня 2018 року № 91/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 14 березня 2018 року, зокрема, судді Шевченківського районного суду міста Києва Голуб О.А. та допущено її до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних суддів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Згідно з частиною першою статті 61 та частиною першою та другою статті 62 Закону суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів  України  декларації  родинних зв’язків та доброчесності за формою, що визначається Комісією. При цьому декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження.

Приписами частини п’ятої статті 61 та частини шостої статті 62 Закону передбачено, що у разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень судді у вказаних деклараціях, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить відповідну перевірку.

Положеннями пункту 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (зі змінами) (далі – Регламент), передбачено, що перевірка декларацій родинних зв’язків судді та доброчесності судді проводиться у разі надходження до Комісії інформації, наданої будь-якою особою, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей або тверджень, вказаних суддями у цих деклараціях.

Перевірка такої інформації, що надійшла до Комісії в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, проводиться під час дослідження досьє та співбесіди відповідно до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (підпункт 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI Регламенту).

Колегією Комісії 27 червня 2018 року під час проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді оголошено перерву з метою реалізації права судді Голуб О.А. на надання додаткових пояснень.

Під час проведення 17 вересня 2018 року співбесіди із суддею Голуб О.А. проведено перевірку інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей або тверджень, вказаних нею у декларації доброчесності судді, за результатами якої встановлено таке.

Суддею Голуб О.А. подано декларацію доброчесності судді за 2016 рік.

Відповідно до пункту 5 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді у вказаній декларації заповнюються відомості, актуальні станом на 31 грудня звітного року. У разі заповнення такої декларації вперше у ній зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює. У разі якщо декларація доброчесності судді подається вперше або до моменту подання декларації родинних зв’язків, відповідь на пункт 6 розділу II не надається.

Згідно з пунктом 17 декларації доброчесності судді необхідно підтвердити чи спростувати твердження: «Мною не приймалися одноособово або у колегії суддів рішення, передбачені статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»

З огляду на положення пункту 1 частини першої статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади» до таких рішень, зокрема, належать рішення про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим законом, у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим законом.

У поданій декларації доброчесності судді Голуб О. А. підтвердила, що не приймала одноособово або у колегії суддів рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади».

Водночас, до Комісії надійшла заява голови громадської організації «ВО Автомайдан» Гриценка О.А. від 10 липня 2018 року щодо проведення перевірки декларації доброчесності судді Шевченківського районного суду міста Києва Голуб О.А., в якій зазначено про те, що підтвердження вказаною суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік (подано до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 30 січня 2017 року) у пункті 17 інформації, що не відповідає дійсності.

Перевіркою достовірності та повноти тверджень судді Шевченківського районного суду міста Києва Голуб О.А. у декларації доброчесності за 2016 рік Комісією встановлено, що постановою Шевченківського районного суду міста Києва від 27 січня 2014 року, ухваленою під головуванням судді Голуб О.А. (адміністративна справа № 761/2112/14-п) було визнано особу винуватою у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 122-2 КУпАП, і накладено адміністративне стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами строком на чотири місяці.

Стосовно наведених фактів суддею надано пояснення та зазначено що, заповнюючи декларацію доброчесності судді за 2016 рік, їй не було відомо про ухвалення нею рішень про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту у період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади України», у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 122-2 КУпАП.

Окрім того, стосовно судді відповідно до Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» не надходило будь-яких скарг до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Тимчасової слідчої комісії, Вищої ради юстиції та Вищої ради правосуддя, в яких би повідомлялося про ухвалення суддею рішень за статтею 122-2 КУпАП щодо учасників масових акцій протесту, з яких би суддя могла довідатися про ухвалення нею відповідних рішень.

За результатами перевірки, проведеної стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Голуб О.А., передбаченої Законом України «Про очищення влади», в Єдиному державному реєстрі судових рішень не було виявлено судових рішень за критеріями, встановленими пунктом 13 частини другої та частини третьої, частинами п’ятою – сьомою статті 3 Закону України «Про очищення влади», про що також свідчать відомості, зазначені у листі територіального управління Державної судової адміністрації України у місті Києві від 24 листопада 2015 року № 4-7538/15.

Окрім того, на момент заповнення суддею декларації доброчесності судді за 2016 рік у 2017 році вона не змогла згадати обставин та фактів розгляду 27 січня 2014 року адміністративної справи № 761/2112/14-п з об’єктивних причин, а також з урахуванням того, що пройшло більше трьох років.

На момент заповнення у січні 2017 року суддею декларації доброчесності судді за 2016 рік у її провадження надійшло:

  • за 2013 рік – 485 кримінальних проваджень та 242 матеріали про адміністративні правопорушення, з яких розглянуто 383 кримінальні провадження та 210 матеріалів про адміністративні правопорушення;
  • за 2014 рік – 695 кримінальних проваджень та 336 матеріалів про адміністративні правопорушення, з яких розглянуто 547 кримінальних проваджень та 297 матеріалів про адміністративні правопорушення;
  • за 2015 рік – 801 кримінальне провадження та 443 матеріали про адміністративне правопорушення, з яких розглянуто 558 кримінальних проваджень та 361 матеріал про адміністративні правопорушення;
  • за 2016 рік – 1168 кримінальних проваджень та 157 матеріалів про адміністративні правопорушення, з яких розглянуто 607 кримінальних проваджень та 149 матеріалів про адміністративні правопорушення.

Суддею зазначено, що, зважаючи на вказану кількість справ, які перебували у її провадженні, вона фізично не могла пам’ятати обставини всіх прав, які були нею розглянуті за вказаний період.

Також суддею зауважено, що, ознайомившись зі змістом постанови від 27 січня 2014 року у справі № 761/2112/14-п, жодної інформації, яка свідчила б про те, що вказана справа стосується учасника масових акцій протесту, нею не знайдено.

Під час заповнення декларації доброчесності судді за 2016 рік суддя жодним чином не переслідувала будь-якої мети приховати достовірні відомості.

Оцінивши у сукупності наявну у суддівському досьє інформацію та пояснення судді, Комісія вважає, що суддею Шевченківського районного суду міста Києва Голуб О.А. у пункті 17 декларації доброчесності судді за 2016 рік вказано недостовірні твердження.

Відповідно до частини п’ятої статті 84 Закону у разі виявлення під час проведення кваліфікаційного оцінювання фактів, що можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися до органу, який здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті та зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді.

Ураховуючи викладене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді Голуб О.А., надані суддею пояснення, Комісія дійшла висновку направити до Вищої ради правосуддя відповідну інформацію щодо викладених обставин для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи щодо судді Голуб О.А. чи відмову в її відкритті.

Керуючись статтями 84, 93, 101 Закону, розділом VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Комісія

вирішила:

зупинити кваліфікаційне оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Голуб Оксани Анатоліївни.

Звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Голуб Оксани Анатоліївни чи відмову в її відкритті.

Головуючий                                                                                                        М.А. Макарчук

Члени Комісії:                                                                                                     Т.Ф. Весельська

                                                                                                                               Т.В. Лукаш