X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Наталії Василівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
25.10.2018
1867/ко-18
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Наталії Василівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Макарчука М.А.,

членів Комісії: Весельської Т.Ф., Лукаша Т.В.,

провівши кваліфікаційне оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Наталії Василівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Відповідно до підпункту 4 пункту 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) визначено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Комісія) в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя відповідно до подання колегії Комісії.

Рішенням Комісії від 1 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, серед яких суддя Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Н.В.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1,2 глави 6 розділу ІІ Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 3 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 16 лютого 2018 року № 22/зп-18) (далі – Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення визначено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала більшого за 0.

З приписів пункту 5 глави 6 розділу II Положення вбачається, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики – 250 балів, за критерієм доброчесності – 250 балів.

Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв дорівнює 1000 балів.

Статтею 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної тощо), професійної етики, доброчесності та, згідно з частиною першою статті 85 Закону, включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Рішенням Комісії від 25 травня 2018 року № 118/зп-18 запроваджено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, відповідно до частини третьої статті 85 Закону.

Пономаренко Н.В. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого отримала 88,875 балів, а за результатами виконання практичного завдання – 71 бал. Загалом на етапі складення іспиту суддя отримала 159,875 бала.

Пономаренко Н.В. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 11 травня 2018 року № 105/зп-18 Пономаренко Н.В. допущена до другого етапу кваліфікаційного оцінювання – «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Колегією Комісії 18 липня 2018 року проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено дані щодо її відповідності критеріям компетентності, професійної етики та доброчесності, за результатами дослідження суддівського досьє.

Під час цієї співбесіди виникли обставини, що потребували додаткового з’ясування, у зв’язку з чим у співбесіді з суддею була оголошена перерва.

1 серпня та 18 жовтня 2018 року суддя Пономаренко Н.В. надала письмові пояснення з документальним підтвердженням, у зв’язку з чим її кваліфікаційне оцінювання поновлено.

Колегія Комісії, заслухавши доповідача - члена Комісії Весельську Т.Ф., пояснення судді, дослідивши її досьє та, з урахуванням інформації, отриманої під час співбесіди, дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) Пономаренко Н.В. отримала 382,875 бала.

При цьому, її відповідність критерію професійної компетентності оцінено за результатами іспиту, дослідження інформації, що міститься у досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1–5 глави 2 розділу II Положення. Відповідність критеріям особистої та соціальної компетентності оцінено за результатами тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, що міститься у досьє, та співбесіди, відповідно до пунктів 6–7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за результатами тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, що міститься у досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 210 балів.

За критерієм доброчесності, оціненим за результатами тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, що міститься у досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 185 балів.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Пономаренко Н.В. набрала 777,875 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

З огляду на викладене, колегія Комісії дійшла висновку про відповідність судді Пономаренко Н.В. займаній посаді.

Керуючись статтями 8386, 88, 93, 101 Закону, Положенням, колегія Комісії, -

вирішила:

Визначити, що суддя Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Наталія Василівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді отримала 777,875 балів.

Визнати суддю Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Наталію Василівну такою, що відповідає займаній посаді.

Головуючий                                                                                                                      М.А. Макарчук

Члени Комісії:                                                                                                                  Т.Ф. Весельська

                                                                                                                                            Т.В. Лукаш