X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Притули Наталії Григорівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
29.10.2019
1089/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Притули Наталії Григорівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Устименко В.Є.,

членів Комісії: Заріцької А.О., Мішина М.І.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Притули Наталії Григорівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Шевченківського районного суду міста Києва Притули Н.Г.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18 (зі змінами) (далі – Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється в разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 25 травня 2018 року № 118/зп-18 запроваджено тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Притула Н.Г. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

У пункті 5 глави 6 розділу II Положення зазначено, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики – 250 балів, за критерієм доброчесності – 250 балів.

Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання за всіма критеріями становить 1 000 балів.

Притула Н.Г. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 81 бал. За результатами виконаного практичного завдання Притула Н.Г. набрала 86 балів. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 167 балів.

Рішенням Комісії від 12 квітня 2018 року № 82/зп-19 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 15 березня 2018 року, зокрема судді Шевченківського районного суду міста Києва Притули Н.Г., яку допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

З метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка збирає, перевіряє та аналізує інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді) і надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію щодо нього. За наявності відповідних підстав Громадська рада доброчесності надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності, який додається до досьє кандидата на посаду судді або до суддівського досьє (частини 1, 6 статті 87 Закону).

Громадською радою доброчесності 25 жовтня 2019 року Комісії надано висновок про невідповідність судді Шевченківського районного суду міста Києва Притули Н.Г. критеріям доброчесності та професійної етики, затверджений 25 жовтня 2019 року.

У висновку Громадської ради доброчесності зазначено, що суддя Притула Н.Г. ухвалювала судові рішення, обумовлені політичними мотивами та умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до виконання своїх обов’язків повідомила недостовірні (у тому числі неповні) відомості в декларації доброчесності судді за 2016 рік.

А саме, суддя не повідомила у декларації доброчесності судді за 2016 рік про те, що під час Революції Гідності, ухвалила рішення, яке містить ознаки переслідування учасників акцій протесту - винесла постанову суду від 10 лютого 2014 у справі № 761/2431/14-п, якою позбавила особу права керування усіма транспортними засобами строком на 3 (три) місяці. 27 лютого 2014 року вказану постанову була скасовано іншим суддею за нововиявленими обставинами.

Також у висновку Громадська рада доброчесності зазначає, що суддя допустила порушення принципу гласності і відкритості, заборонила проведення відеозапису у відкритому судовому засіданні. Громадська рада доброчесності виявила відеозапис, який знаходиться на сайті проекту «Відкритий Суд», з якого видно, що суддя забороняє проводити відеозапис відкритого судового засідання та погрожує подати в суд на присутніх в залі слухачів, у випадку продовження відеозапису.

Під час співбесіди суддя Притула Н.Г. надала усні та письмові пояснення щодо висновку Громадської ради доброчесності, в яких зазначила, що з інформації, яка міститься в базі даних автоматизованої системи документообігу суду «Д-3», адміністративний протокол відносно ОСОБА_1 за статтею 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) надійшов до Шевченківського районного суду міста Києва 23 січня 2014 року, справа про адміністративне правопорушення №761/2431/14-п. У протоколі було зазначено, що 29 грудня 2013 року о 13 год. 40 хв. на вул. Богатирській, в м. Києві, керуючи автомобілем «КІА», номерний знак НОМЕР_1 не виконав вимогу працівника міліції про зупинку, подану за допомогою жезла та свистка. Таким чином, ОСОБА_1 порушив вимоги пункту 24 Правил дорожнього руху України, за що передбачена відповідальність за статтею 122-2 КУпАП.

Як вбачається з пояснень судді, судове засідання було призначено на 10 лютого 2014 року.ОСОБА_1 до суду не з’явився, пояснення чи заперечення на зазначене в протоколі не надав. Постановою суду від 10 лютого 2014 року ОСОБА_1 було визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 122-2 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на 3 місяці, а також стягнуто судовий збір. Постанова суду в апеляційному порядку не оскаржувалась. У своїх поясненнях суддя Притула Н.Г. зауважила, що в декларації доброчесності судді за 2016 рік вона не вказала про ухвалення рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», оскільки ОСОБА_1 у судове засідання не з’явився, а з матеріалів справи не можливо було встановити, що він брав участь у масових акціях протесту. При цьому суддя пояснила, що на момент заповнення декларації доброчесності судді за 2016 рік, вона не мала можливості встановити участь ОСОБА_1 у масових акціях

протесту, оскільки згідно з протоколом тимчасового доступу від 06 грудня 2017 року матеріали адміністративної справи разом з іншими справами було вилучено слідчими міжрегіональної групи слідчих.

Комісія здійснювала запит до Генеральної прокуратури України і з отриманої копії матеріалів адміністративної справи в встановила, що 04 березня 2014 року суддею Шевченківського районного суду міста Києва Радчиковою О.П. було ухвалено постанову про звільнення ОСОБА_1 від адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 122-2 КУпАП, на підставі статті 4 Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність деяких законів України» від 21 лютого 2014 року № 743-ІІІ, оскільки встановлено, що адміністративне правопорушення ОСОБА_1 пов’язане з масовими акціями протесту, вчинене у визначений вказаним законом період та відбувалося за місцем масових акцій протесту. Однак матеріали справи про адміністративне правопорушення таких відомостей не містять.

Обставини, викладені у перших двох пунктах висновку ГРД, було досліджено Комісією і Вищою радою правосуддя в межах перевірки повідомлення Маселка Р.А. від 19 березня 2018 року щодо інформації про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, вказаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Притулою Н.Г. у декларації доброчесності судді за 2016 рік.

Рішенням Комісії від 28 березня 2019 року визнано підтвердженою інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, вказаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Притулою Н.Г. у декларації доброчесності судді за 2016 рік та вирішено звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті. Ухвалою Вищої ради правосуддя від 20 травня 2019 року відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Притули Н.Г.

Під час розгляду дисциплінарної справи Вищої радою правосуддя встановлено, що в діях судді Притули Н.Г. відсутній склад дисциплінарного проступку, а тому від 22 липня 2019 року у притягненні судді до дисциплінарної відповідальності відмовлено.

Стосовно обставин, викладених у пункті 3 висновку, суддя прояснила, що вона не забороняла зйомку судового засідання, у тексті під відеозаписом міститься завідомо недостовірна інформація. З урахуванням того, що відеозапис не в повному обсязі розміщено на сайті, суддя зазначила, що дії представників «Відкритого суду» спрямовано на дискредитацію її як судді.

Дослідивши суддівське досьє, надані суддею пояснення, копії документів, Комісія дійшла таких висновків.

Відповідно до абзацу 1 частини першої статті 88 Закону Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює мотивоване рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Відповідно до пункту 4 глави 6 розділу II Положення рішення про підтвердження здатності здійснювати правосуддя суддею (кандидатом на посаду судді) у відповідному суді ухвалюється у випадку отримання ним мінімально допустимих і більших балів за результатами іспиту, а також бала, більшого за 0, за результатами оцінювання критеріїв особистої компетентності, соціальної компетентності професійної етики та доброчесності.

Перевіривши під час проведення співбесіди обставини, посилання на які містить висновок Громадської ради доброчесності, дослідивши постанови в адміністративних справах, ухвалу та рішення Вищої ради правосуддя, пояснення судді Притули Н.Г., матеріали суддівського досьє, обговоривши інші дані щодо відповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності, за результатами оцінювання Комісія у складі колегії встановила відсутність підстав для оцінки за цими критеріями у 0 балів.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 351 бал.

Водночас за критерієм професійної компетентності Притулу Н.Г. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Притулу Н.Г. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 175 балів. За цим критерієм Притулу Н.Г. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 149 балів. За цим критерієм Притулу Н.Г. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Притула Н.Г. набрала 675 балів, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що суддя Шевченківського районного суду міста Києва Притула Н.Г. відповідає займаній посаді.

Відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі ухвалення рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за наявності висновку ухвалюється протокольне рішення про винесення на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо підтримки зазначеного рішення відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 88 Закону. Рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення в разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Шевченківського районного суду міста Києва Притула Наталія Григорівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 675 балів.

Визнати суддю Шевченківського районного суду міста Києва Притулу Наталію Григорівну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                                                                      В.Є. Устименко

Члени Комісії:                                                                                                                  А.О. Заріцька

                                                                                                                                           М.І. Мішин