X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєва Анзора Ібрагімовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.04.2018
405/ко-18
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєва Анзора Ібрагімовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Бутенка В.І.,

членів Комісії: Лукаша Т.В., Шилової Т.С.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєва Анзора Ібрагімовича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання 999 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєва А.І.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 202/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 запроваджено тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Саадулаєв А.І. склав анонімне письмове тестування, за результатами якого набрав 87,75 бала. За результатами виконаного практичного завдання Саадулаєв А.І. набрав 68,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрав 156,25 бала.

Саадулаєв А.І. пройшов тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 16 березня 2018 року № 54/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 26 лютого 2018 року, зокрема, судді Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєва А.І., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Комісією 18 квітня 2018 року проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

Заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність Саадулаєва A.I. критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критеріями компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя Саадулаєв А.І. набрав 351,25 бала.

При цьому за критерієм професійної компетентності суддю оцінено на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься у досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься у досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя Саадулаєв А.І. набрав 170 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься у досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя Саадулаєв А.І. набрав 190 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься у досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєв А.І. набрав 711,25 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку про відповідність судді Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєва Анзора Ібрагімовича займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 88, 93, 101 Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєв Анзор Ібрагімович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрав 711,25 бала.

Визнати суддю Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєва Анзора Ібрагімовича таким, що відповідає займаній посаді.

Головуючий                                                                                                                      В.І. Бутенко

Члени Комісії:                                                                                                                  Т.В. Лукаш

                                                                                                                                          Т.С. Шилова

 

ОКРЕМА ДУМКА

18 квітня 2018 року                                                                                                              м. Київ

Колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 18 квітня 2018 року більшістю голосів ухвалено рішення, яким визначено, що суддя Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєв Анзор Ібрагімович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрав 711,25 бала та визнано його таким, що відповідає займаній посаді.

Колегія Комісії дійшла висновку, що за критеріями компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя Саадулаєв А.І. набрав 351,25 бала, за критерієм професійної етики - 170 балів, за критерієм доброчесності - 190 балів.

Погоджуючись з оцінкою судді Саадулаєва А.І. за критеріями компетентності, вважаю, що за критерієм професійної етики суддю слід було оцінити у 165 балів, за критерієм доброчесності - у 147 балів з таких підстав.

Під час оцінювання судді Саадулаєва А.І. за критеріями професійної етики та доброчесності мною була врахована інформація, що міститься у суддівському досьє та була отримана під час співбесіди, зокрема ухвалення суддею Саадулаєвим А.І. 23 січня 2014 року постанови Шевченківського районного суду міста Києва про визнання ОСОБА_1 винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 1222 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та притягнення її до адміністративної відповідальності у виді позбавлення права керування усіма транспортними засобами строком на три місяці.

Згідно з пунктом четвертим статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів рішення про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 1222 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом.

У пункті 17 декларації доброчесності за 2016 рік, поданої суддею Саадулаєвим А.І., вказано, що ним не приймалися одноособово або у колегії суддів рішення, передбачені статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Слід зазначити, що ухвалою Вищої ради юстиції від 16 червня 2016 року було відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєва А.І. за заявою ОСОБА_1, що надійшла з Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції, яку було утворено для реалізації Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Незважаючи на те, що рішенням Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 24 березня 2017 року було відмовлено у притягненні судді Саадулаєва А.І. до дисциплінарної відповідальності у зв’язку зі спливом строку притягнення його до дисциплінарної відповідальності, Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя констатувала факт порушення суддею норм процесуального права під час розгляду адміністративних матеріалів стосовно ОСОБА_1, а саме: необґрунтоване застосування одного із найсуворіших видів адміністративного стягнення, передбаченого статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, без будь-якої правової мотивації.

Критично ставлюся до пояснень судді Саадулаєва А.І. щодо незазначення ним у декларації доброчесності за 2016 рік про прийняття рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», через те, що оскільки рішення Першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 24 березня 2017 року було прийнято після подання ним декларації доброчесності за 2016 рік, то саме з нього він, начебто, дізнався про участь ОСОБА_1 у масових акціях протесту. Однак про те, що ОСОБА_1 була учасником масових акцій протесту суддя мав бути обізнаним раніше - з поданої 08 грудня 2014 року до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів заяви. ОСОБА_1 та ухвали Вищої ради юстиції від 16 червня 2016 року, в якій наведено посилання на цю заяву.

Таким чином, на мою думку, суддя Шевченківського районного суду міста Києва Саадулаєв Анзор Ібрагімович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді мав би набрати 663,25 бала і його слід було визнати таким, що не відповідає займаній посаді.

Член Комісії                                                                                                          Т.В. Лукаш