X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча Віталія Михайловича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
19.06.2018
871/ко-18
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча Віталія Михайловича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Мішина М.І., Козлова А.Г., Прилипка С.М.,

 

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча Віталія Михайловича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча В.М.

Рішенням Комісії від 23 квітня 2018 року № 91/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 14 березня 2018 року, зокрема, судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча В.М. та допущено його до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Згідно з частиною першою статті 61 Закону суддя зобов’язаний щорічно до 1 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за формою, що визначається Комісією.

Відповідно до пункту 5 Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді у разі заповнення декларації вперше у ній зазначаються твердження щодо обставин, які мали місце упродовж усього життя особи, яка її заповнює.

Частиною шостою статті 62 Закону передбачено, що у разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень судді у декларації доброчесності, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить відповідну перевірку.

Положеннями пункту 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (далі - Регламент), передбачено, що перевірка декларації родинних зв’язків судді та декларації доброчесності судді проводиться у разі надходження до Комісії  інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей або тверджень, вказаних суддями у цих деклараціях, наданої будь-якою особою.

Відповідно до підпункту 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI Регламенту перевірка повідомлення, що надійшло до Комісії в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, проводиться під час дослідження досьє та співбесіди відповідно до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

До Комісії у квітні 2018 року звернувся Маселко Р.А. щодо проведення перевірки достовірності тверджень, зазначених суддею Циктічем В.М. у пункті 17 декларації доброчесності судді за 2016 рік.

Заявник зазначив, що суддя Циктіч В.М. брав участь в ухваленні судових рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», зокрема у справах про адміністративні правопорушення № 761/363/14-п, № 761/396/14-п та у справах № 761/32697/13-к, № 761/32661/13-к.

Під час проведення 19 червня 2018 року співбесіди із суддею Шевченківського районного суду міста Києва Циктічем В.М. перевірено інформацію, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, вказаних суддею у декларації доброчесності за 2016 рік, за результатами якої встановлено таке.

Суддею Циктічем В.М, 26 січня 2017 року вперше подано декларацію доброчесності судді за 2016 рік.

У зазначеній декларації суддею підтверджено, що за звітний період ним не ухвалювалися одноособово або у складі колегії суддів рішення, передбачені     статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Втім, у провадженні судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча    В.М.    перебували     справи     №    761/363/14-п     про     притягнення     до

адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 12.2-2 КУпАП та № 761/396/14-п про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_2. за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 122-2 КУпАП.

Постановою Шевченківського районного суду міста Києва від 17 січня 2014 року ОСОБА_1. притягнуто до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачене статтею 122-2 КУпАП, із накладенням адміністративного стягнення у виді позбавлення права керувати транспортними засобами строком на чотири місяці.

Постановою Апеляційного суду міста Києва постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 17 січня 2014 року скасовано, провадження у справі закрито за відсутністю події адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 122-2 КУпАП.

Постановою Шевченківського районного суду міста Києва від 21 січня 2014 року ОСОБА_2. притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 122-2 КУпАП із накладенням адміністративного стягнення у виді позбавлення права керувати транспортними засобами строком на чотири місяці.

З наданих суддею Циктічем В.М. копій постанов суду у зазначених справах та копії дисциплінарного провадження К-3324/4/7-14 (2945/0/8014), наданого Вищою радою правосуддя, вбачається, що адміністративні правопорушення були вчинені вказаними особами 29 грудня 2013 року в місті Києві на вул. Богатирській (де у цей час, як загальновідомо, відбувалися масові заходи протесту).

Окрім того, суддею Циктічем В.М. 05 грудня 2013 року за результатами розгляду клопотань слідчого у рамках кримінального провадження  № НОМЕР_1 надано дозволи на проведення обшуку в автомобілі, що належав на праві власності ОСОБА_3 (особі, яка брала участь у масових акціях протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, справа №761/32697/13-к) та на проведення обшуку за місцем його проживання (справа №761/32661/13-к).

Верховною Радою України 08 квітня 2014 року ухвалено Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», яким визначено правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції як тимчасового посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів судів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості.

Відповідно до положень статті 2 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» перевірка суддів проводиться протягом одного року з дня формування складу Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - ТСК). Заяви, що надійшли після закінчення визначеного цією статтею строку, а також заяви, щодо яких ТСК не встигла прийняти рішення до закінчення своїх повноважень, передаються до Вищої ради юстиції для продовження їх розгляду за загальною процедурою.

Приписами статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», зокрема, передбачено, що суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів, зокрема рішень про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання  під  вартою,  залишення  їх  без  змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, у зв'язку з їх участю у таких акціях та про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом.

До ТСК 11 грудня 2014 року надійшла заява Кадури В.О. та 14 грудня 2014 року заява заступника прокурора Шевченківського району міста Києва Гавриша Р. про проведення спеціальної перевірки стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча В.М. відповідно до положень зазначеного  закону.

Згідно з листом ТСК від 27 січня 2015 року № 421/0/9-15 заяву Кадури В.О. прийнято до розгляду в частині постановлення Циктічем В.М. ухвал у справах № 761/32697/13-к та № 761/32661/13-к.

Заступник прокурора Шевченківського району міста Києва Гавриш Р. у звернені наголошував на проведенні перевірки ТСК стосовно судді Циктіча В.М. у зв’язку з ухваленням ним постанови від 17 січня 2014 року у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1. за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 122-2 КУпАП.

Оскільки ТСК не розглянуто зазначених звернень у визначений Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» строк, вони були передані до Вищої ради юстиції для продовження їх розгляду за загальною процедурою.

Ухвалою Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 21 червня 2017 року № 1663/3дп/15-17 встановлено, що порушення, допущені суддею при розгляді вказаних справ, у сукупності утворювали на момент вчинення порушення присяги в розумінні частини другої статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції» у вигляді дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумніви у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів,

Однак з урахуванням закінчення строку притягнення судді до дисциплінарної відповідальності Вищою радою правосуддя було відмовлено у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча В.М.

Суддя Циктіч В.М. факт ухвалення судових рішень, вказаних Маселком Р.А. у зверненні, не заперечив. Пояснив, що оскільки автоматизованою системою документообігу суду не передбачено обліку категорій справ, визначених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», декларацію доброчесності за 2016 рік він заповнив на підставі інформації, яка збереглася в пам’яті про справи, що могли бути пов’язані з масовими акціями протесту. Окрім того, вказав на суттєве збільшення навантаження на нього в період з 2013 по 2016 роки, а також обрання його на адміністративну посаду, виконання функцій судді-спікера, що в сукупності вплинуло на рівні поточної завантаженості та могло   вплинути   на   зберігання   у   пам’яті   тих   чи інших обставин. Відтак  він  не виключає, що міг не вказати у декларації певних даних, проте без умислу щось приховати.

Водночас зазначив, що надав дозволи на проведення обшуків автомобіля і майна в межах кримінального провадження стосовно особи, яка була підозрюваною в протизаконному заволодінні транспортним засобом - фронтальним навантажувачем, який надалі було використано для умисного наїзду на працівників міліції з метою позбавлення їх життя.

Стосовно притягнення двох осіб до адміністративної відповідальності за статтею 122-2 КУпАП вказав, що одна з осіб за викликом суду не прибула, будь-яких пояснень щодо складеного стосовно неї протоколу не надала, свою участь у певних громадських рухах, зокрема в «Автомайдан», не підтвердила, інша особа, що з’явилася на виклик суду, активно заперечувала свою причетність до масових акцій протесу.

Окрім того, суддя Циктіч В.М. зазначив, що якщо заявник вважає, що зв’язок між цими справами та масовими акціями протесту доведений ухвалою Третьої Дисциплінарної Палати Вищої Ради Правосуддя у справі, то він просив би взяти до уваги, те що вказане рішення прийняте 21 червня 2017 року, тобто значно пізніше подання ним відповідної декларації.

Втім, Комісією критично оцінено надані суддею пояснення, оскільки з копій матеріалів дисциплінарного провадження стосовно судді Циктіча В.М., наданих Вищою радою правосуддя, вбачається, що листом Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції від 02 червня 2015 року № К-3324/4-3766/0/9-15 судді надавалась можливість пояснити обставини викладені у зверненні особи, стосовно якої було постановлено ухвали про проведення обшуків, а з копії відповіді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 липня 2016 року 01-10/52/2016-вих. за підписом в.о. голови суду Циктіча В.М.. наданої на запит члена Вишої ради юстиції Мірошниченка А.М., вбачається, що судом було надано інформацію щодо розподілу між суддями справ про адміністративні правопорушення за статтею 122-2 КУпАП за період з 29 грудня 2013 року по 11 квітня 2014 року.

Вказані обставини можуть свідчити про вчинення суддею дій, передбачених пунктом 19 частини першої статті 106 Закону, а саме декларування завідомо недостовірних (у тому числі не повних) тверджень у декларації доброчесності судді.

Відповідно до частини п’ятої статті 84 Закону у разі виявлення під час проведення кваліфікаційного оцінювання фактів, що можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті.

У разі звернення до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті або надходження під час проведення кваліфікаційного оцінювання до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, скарги щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України має право зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді.

Врахувавши наведене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді Циктіча В.М.., надані суддею пояснення, Комісія дійшла висновку звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття  дисциплінарної  справи стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча В.М. чи відмову в її відкритті.

Керуючись статтями 84, 93, 101, пунктом 20 розділу XII Прикінцеві та перехідні положення» Закону, розділом VI Регламенту, Комісія

вирішила:

зупинити кваліфікаційне оцінювання судді Шевченківського районного суду міста Києва Циктіча Віталія Михайловича.

Звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті.

 

Головуючий                                                                                                                      С.Ю. Козьяков

Члени Комісії:                                                                                                                   М.І. Мішин

                                                                                                                                          А.Г. Козлов

                                                                                                                                        С.М. Прилипко