X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської Марини Ігорівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
02.10.2019
902/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської Марини Ігорівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Тітова Ю.Г.,

членів Комісії: Сіроша М.В., Солодкова А.А.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської Марини Ігорівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської М.І.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення передбачено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону визначено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);

2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Пунктом 5 глави 6 розділу II Положення передбачено, що максимально можливі бали становлять: за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) - 500 балів, професійної етики - 250 балів, доброчесності - 250 балів. Сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв становить 1 000 балів.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 25 травня 2018 року № 118/зп-18 призначено проведення тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Лозинська М.І. склала анонімне письмове тестування, за результатами якого набрала 88,875 бала. За результатами виконаного практичного завдання Лозинська М.І. набрала 94 бали. На етапі складення іспиту суддя загалом набрала 182,875 бала.

Лозинська М.І. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Згідно з абзацом третім пункту 20 розділу III Положення, під час співбесіди обов’язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Відповідно до статті 87 Закону, з метою сприяння Комісії у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав - висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Підпунктом 4.10.3 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (з наступними змінами) (далі - Регламент), передбачено, що висновок або інформація розглядаються Комісією під час співбесіди на відповідному засіданні в порядку, визначеному Регламентом та Положенням.

До Комісії 18 червня 2018 року від Громадської ради доброчесності надійшов затверджений 18 червня 2018 року висновок про невідповідність судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської М.І. критеріям доброчесності та професійної етики, відповідно до якого слідчий суддя Лозинська М.І. ухвалою від 23 січня 2014 року у справі № 760/376/14 обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо особи у зв’язку з його участю в масових акціях протесту. Ця ухвала досі відсутня в Єдиному реєстрі судових рішень. Відповідно до Висновку Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції від 19 травня 2015 року № 28/2-15 у діях судді Лозинської М.І. під час винесення цієї ухвали було виявлено грубі порушення, які підпадають під ознаки порушення присяги судді. Рішенням Вищої ради юстиції від 03 грудня 2015 року № 924/0/15-15 встановлено порушення в діях судді, але не знайдено підстав для притягнення її до відповідальності за порушення присяги. Сам факт непритягнення судді до дисциплінарної відповідальності не означає відповідність її критеріям доброчесності та професійної етики. На переконання ГРД встановлені у Висновку Тимчасової спеціальної комісії порушення в умовах Революції Гідності дають підстави вважати, що суддя не дотримувалась принципу незалежності та ухвалювала свавільні рішення для демонстрування своєї лояльності чинній владі.

У наступному пункті висновку вказано, що суддя, подаючи декларацію доброчесності за 2016 рік вперше, у пункті 17 підтвердила, що не приймала рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади», проте вона ухвалювала такі рішення про що вказано в пункті 1 висновку.

Також у висновку вказано інформацію, яка потребує пояснень щодо неодноразових поїздок до міста Москва та Автономної Республіки Крим.

Комісією у складі колегії 17 квітня 2018 року проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

За результатами співбесіди 17 квітня 2018 року Комісією ухвалено рішення про визнання підтвердженою інформацію про недостовірність тверджень, вказаних суддею Солом’янського районного суду міста Києва Лозинською М.І. в деклараціях доброчесності судді за 2016 та 2017 роки. Зупинено кваліфікаційне оцінювання судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської М.І. зі зверненням до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Лозинської М.І. чи відмову в її відкритті.

Ухвалою Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 29 серпня 2018 року відкрито дисциплінарну справу стосовно судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської М.І. за ознаками в її діях дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 19 частини першої статті 106 Закону (декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді).

Рішенням Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 26 вересня 2018 року відмовлено у притягненні судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської М.І. до дисциплінарної відповідальності та припинено дисциплінарне провадження.

Комісією 02 жовтня 2019 року поновлено кваліфікаційне оцінювання судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської М.І. та продовжено проведення співбесіди із суддею.

Суддя надала до Комісії письмові пояснення, які підтримала під час співбесіди.

Так, щодо пункту першого висновку ГРД суддя зазначила, що 23 січня 2014 року вона, як слідчий суддя прийняла ухвалу про обрання ОСОБА_1 підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 294 КК України, запобіжного заходу у виді утримання під вартою строком на 60 днів. Указану ухвалу внесено до Єдиного реєстру судових рішень 05 листопада 2015 року.

Стосовно недотримання принципу незалежності та демонстрування лояльності до влади, суддя зазначила, що обираючи запобіжний захід ОСОБА_1, оцінила факти і надані матеріали справи, відповідно до свого свідомого розуміння права, тобто на основі фактів і відповідно до закону, із врахуванням судової практики, безсторонньо, без будь-якого неправомірного впливу, спонуки, тиску, погроз або втручання, прямого чи непрямого, з будь- якого боку і з будь-яких би то не було причин. Вказані обставини були предметом перевірки Вищої Радои Юстиції за результатами якої 03 грудня 2015 року ухвалено рішення, яким відмовлено у внесенні подання Президентові України про звільнення Лозинської М.І. з посади судді Солом’янського районного суду міста Києва за порушення присяги. Вирішено направити висновок Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції від 19 травня 2015 року № 28/02-15 за заявою заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В. стосовно вказаної судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 19 вересня 2016 року № 1673/дп-16 відмовлено у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської М.І. за зверненням заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В.

Стосовно другого пункту висновку ГРД суддя зазначила, що під час заповнення декларації доброчесності за 2016 рік вона не мала умислу приховувати будь-якої інформації та внесення завідомо неправдивих відомостей, невнесення відомостей в пункті 17 декларації обумовлено виключно помилковим трактуванням правових норм, зважаючи на ухвалу Солом’янського районного суду міста Києва від 03 березня 2014 року, якою відмовлено першому заступнику прокурора Солом’янського району міста Києва старшому раднику юстиції Коптєлову П.О. у задоволенні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 294 КК України на підставі Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», так як кримінальне провадження стосовно ОСОБА_1закрито з інших підстав.

Лозинська М.І. також зазначила, що рішенням Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 26 вересня 2018 року відмовлено у притягненні судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської М.І. до дисциплінарної відповідальності та припинено дисциплінарне провадження, відкрите за ознаками в її діях дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 19 частини першої статті 106 Закону (декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді).

Стосовно інформації викладеної у висновку ГРД вказала, що мати судді з ІНФОРМАЦІЯ_1 року проживає в АРК Крим, місто АДРЕСА_1. У зв'язку з ІНФОРМАЦІЯ_2 та на її числення прохання ІНФОРМАЦІЯ_3 Лозинська М.І. здійснила поїздку до матері рейсами Київ – Домодєдово, Домодєдово – Симферополь у зв'язку з припиненням прямого залізничного сполучення. Рейси відбувались в один день до кінцевого пункту напрямку. Вказує, що за межі аеропорту Домодєдово не виходила, на підтвердження надала авіаквитки та багажний талон із зазначенням дати та часу рейсів.

Поїздки до АРК Крим в інші дати, що зазначені у висновку ГРД, були обумовлені також виключно необхідністю відвідування матері та ІНФОРМАЦІЯ_4.

Дослідивши відомості, викладені у висновку Громадської ради доброчесності та надані суддею пояснення, Комісія не вбачає підстав для оцінювання судді за критеріями професійної етики та доброчесності у 0 балів.

Урахувавши викладене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді Лозинської М.І., надані нею пояснення та результати співбесіди, під час якої вивчено питання про її відповідність критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 376,875 бала.

Водночас за критерієм професійної компетентності Лозинську М.І. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Лозинську М.І. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься у досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 165 балів. За цим критерієм суддю Лозинську М.І. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 165 балів. За цим критерієм суддю Лозинську М.І. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Солом’янського районного суду міста Києва Лозинська М.І. набрала 706,875 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку, що суддя Солом’янського районного суду міста Києва Лозинська М.І. відповідає займаній посаді.

Водночас колегією Комісії згідно з вимогами підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту прийнято протокольне рішення про винесення на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо підтримки рішення про відповідність займаній посаді судді Солом’янського районного суду міста Києва Лозинської М.І. відповідно до абзацу другого частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-88, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Регламентом та Положенням, колегія Комісії

вирішила:

визначити, що суддя Солом’янського районного суду міста Києва Лозинська Марина Ігорівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 706,875 бала.

Визнати суддю Солом’янського районного суду міста Києва Лозинську Марину Ігорівну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                                                                       Ю.Г. Тітов

Члени Комісії:                                                                                                                    М.В. Сірош

                                                                                                                                              А.А. Солодков