X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Солом’янського районного суду міста Києва Педенко Ади Михайлівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
29.10.2019
1088/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Солом’янського районного суду міста Києва Педенко Ади Михайлівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Устименко В.Є.,

членів Комісії: Заріцької А.О., Мішина М.І.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Солом’янського районного суду міста Києва Педенко Ади Михайлівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 16¹ розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Рішенням Комісії від 01 лютого 2018 року № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1 790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Солом’янського районного суду міста Києва Педенко А.М.

Рішенням Комісії від 24 травня 2018 року № 114/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 26 березня 2018 року, зокрема судді Солом’янського районного суду міста Києва Педенко А.М., яку допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Згідно з положеннями статті 87 Закону з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав – висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Електронною поштою Комісії надано 08 квітня 2019 року висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики, затверджений 25 жовтня 2019 року.

Зазначено, що суддя допускала дії (бездіяльність) або ухвалювала рішення, обумовлені політичними мотивами, корпоративною солідарністю, маніпулюючи обставинами чи законодавством, або мала економічну, корупційну чи іншу особисту зацікавленість в ухваленні (не ухваленні) певного рішення. Суддя вирішувала справу ігноруючи факти, що свідчать про очевидну фальсифікацію документів чи інших доказів. Суддя ухвалювала незаконні рішення про стягнення штрафів з невинних осіб на підставі сфальсифікованих доказів у зв’язку з поїздкою до Межигір’я Віктора Януковича 29 грудня 2013 року.

Зокрема суддя прийняла постанову від 13 лютого 2014 року у справі № 760/1226/14-п, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності у виді штрафу.

Постановою Апеляційного суду міста Києва від 21 березня 2014 року цю особу було звільнено від відповідальності на підставі Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України».

Окрім цього суддя прийняла постанову від 13 лютого 2014 року у справі № 760/1246/14-п, якою особу також притягнуто до адміністративної відповідальності у виді штрафу.

У декларації доброчесності за 2016 рік суддя в пункті 19 вказала, що до неї не застосовуються заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади». Однак це не відповідає дійсності.

Відповідно до пункту 13 частини 2 статті 3 Закону України «Про очищення влади» заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього Закону, застосовується до судді, який ухвалив рішення про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, звільнених від адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України».

Окрім цього, заповнюючи декларацію родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки, суддя не підтвердила, що особи, з якими в неї є родинні зв’язки, за звітний період займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Проте подальша перевірка виявила, що рідний брат судді Педенко Євген Михайлович здійснює адвокатську діяльність з 2003 року.

Мати судді Тетяна Педенко та співмешканець судді ОСОБА_1 неодноразово відвідували Російську Федерацію ІНФОРМАЦІЯ_1.

Під час проведення 23 квітня 2019 року співбесіди із суддею Педенко А.М. досліджено інформацію, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей або тверджень, вказаних суддею в декларації родинних зв’язків, та встановлено таке.

Згідно з частиною першою статті 61 Закону суддя зобов’язаний щорічно до 01 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію родинних зв’язків за формою, що визначається Комісією.

Частиною п’ятою вказаної статті передбачено, що в разі одержання інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей, поданих суддею в декларації родинних зв’язків, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводить перевірку зазначеної декларації.

Положеннями пункту 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної Комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (зі змінами) (далі – Регламент), передбачено, що перевірка декларацій родинних зв’язків судді та доброчесності судді проводиться в разі надходження до Комісії інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) відомостей або тверджень, вказаних суддями у цих деклараціях, наданої будь-якою особою.

Перевірка такої інформації, що надійшла до Комісії в межах процедури кваліфікаційного оцінювання, проводиться під час дослідження досьє та співбесіди відповідно до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (підпункт 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI Регламенту).

Суддею Педенко А.М. 27 січня 2017 року вперше подано декларацію родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки.

У зазначених деклараціях суддею не підтверджено родинні зв’язки з особами, які займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону.

Однак Комісією встановлено, що брат судді Педенко Євген Михайлович працює адвокатом з 2003 року.

Під час співбесіди суддя Педенко А.М. підтвердила зазначену вище інформацію, але вказала, що її брат не є членом її сім’ї, а те, що він є адвокатом –це загальновідомий факт, тому, у вказаній декларації вона не мала наміру подавати завідомо недостовірну (у тому числі неповну) інформацію або щось приховувати.

З огляду на викладене суддя Педенко А.М. вважає, що вказані вище обставини свідчать про відсутність у неї наміру подавати недостовірну (у тому числі неповну) інформацію в деклараціях родинних зв’язків судді, а встановлений факт є прикрою помилкою.

Відповідно до підпункту «е» пункту 2 частини другої статті 61 Закону в декларації родинних зв’язків судді зазначаються відомості щодо прізвища, імені, по батькові осіб, з якими у судді є родинні зв’язки, місця їх роботи (проходження служби), займані ними посади, якщо такі особи є або протягом останніх п’яти років були, зокрема, прокурорами, працівниками правоохоронних органів (органів правопорядку), адвокатами, нотаріусами.

Відповідно до частини п’ятої статті 84 Закону в разі виявлення під час проведення кваліфікаційного оцінювання фактів, що можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України може звернутися до органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо судді, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті та зупинити проведення кваліфікаційного оцінювання цього судді.

Рішенням Комісії від 23 квітня 2019 року № 102/ко-19 визнано підтвердженою інформацію про недостовірність тверджень, вказаних суддею Солом’янського районного суду міста Києва Педенко Адою Михайлівною в деклараціях родинних зв’язків судді, вирішено звернутися до Вищої ради правосуддя для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Педенко Ади Михайлівни чи відмову в її відкритті, зупинено кваліфікаційне оцінювання судді.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 липня 2019 року № 1935/3дп/15-19 відмовлено у притягненні судді Солом’янського районного суду міста Києва Педенко А.М. до дисциплінарної відповідальності.

Оцінивши факти, встановлені під час дисциплінарного провадження, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що суддя Педенко А.М. при заповненні декларації родинних зв’язків за 2012-2016 роки не мала наміру умисно приховати відомості стосовно свого брата, який здійснює адвокатську діяльність.

Відображення суддею Педенко А.М. неправильних відомостей у розділі II декларації родинних зв’язків за 2012-2016 роки за вказаних обставин має ознаки простої помилки.

Комісією 29 жовтня 2019 року проведено співбесіду із суддею Солом’янського районного суду міста Києва Педенко А.М.

Суддею були надані пояснення, в яких зазначено, що під час подання декларації доброчесності судді за 2016 рік в пункті 19 зазначила, що до неї заборони, встановлені Закону України «Про очищення влади», не застосовуються.

Вважає, що вказана інформація відповідає дійсності, пункт 19 декларації неправдивих відомостей не містить, до судді не застосовуються заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади», оскільки відповідна перевірка проводилась уповноваженим на те органом.

Так, 14 квітня 2016 року було складено довідку про результати перевірки, передбаченої Законом України « Про очищення влади».

10 грудня 2015 року надійшов лист ДСА України від 08 грудня 2015 року про результати проведеної перевірки щодо судді.

Станом на день перевірки ДСА зазначені рішення у справах № № 760/1226/14-п, 760/1246/14-п були опубліковані в Єдиному реєстрі судових рішень.

У декларації доброчесності судді за 2016 рік Педенко А.М. зазначала, що нею не приймалися одноособово або в колегії суддів рішення, передбачені статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади України» (пункт 17 Декларації).

Як вбачається зі змісту судового рішення у справі № 760/1226/14-п особа піддана адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів, що становить 170 (сто сімдесят) грн на користь держави; у справі № 760/1524/14-п особа піддана адміністративному стягненню у виді штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів, що становить 170 (сто сімдесят) грн на користь держави.

Накладаючи стягнення у виді штрафу, передбачене статтею 122² КУпАП, Педенко А.М. були дотримані вимоги статей 30, 33 КУпАП, покарання було призначене в межах статті 122² КУпАП для запобігання вчиненню нових правопорушень, з врахуванням характеру вчиненого порушення ПДР України до осіб, які на момент розгляду справ у Солом’янському районному суді міста Києва та винесення постанов у вказаних справах жодним чином не ідентифікували себе як учасники акцій протесту «Автомайдан» або будь-яких інших мирних зібрань.

Окрім того, в постанові № 760/1226/14-п зазначено, що громадянка ОСОБА_2 рухалась вулицею Заболотного в місті Києві про рух в складі автоколони не повідомляла, щоб ідентифікувати її як учасницю будь-яких взагалі зібрань.

Зазначена особа фактично штраф не сплачувала, тобто не понесла матеріальних витрат, не позбавлялась права керування транспортним засобом і за минулі 5 років з моменту прийняття судом рішення, не подавала особисто будь-яких скарг.

Також у справі за № 760\1226\14-п Педенко А.М. 28 березня 2014 року було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Солом’янського району міста Києва Шулякової В.Ф. про звільнення особи від адміністративної відповідальності на підставі Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань», оскільки постановою Апеляційного суду міста Києва від 21 березня 2014 року провадження було закрито за відсутністю події.

Стосовно матеріалу за № 760\1246\14-п, то під час розгляду в суді особа стверджувала, що не виключає можливості, що вона не побачила інспектора ДАІ, який подавав їй знак жезлом або ж свистком з вимогою про зупинку і про свою участь у будь-яких мирних зібраннях не повідомляла і в той же день добровільно сплатила штраф.

Педенко А.М. вважає, що прийняті нею рішення у справах № 760/1226/14-п та №760/1246/14-п про адміністративні правопорушення не завдали шкоди демократичному, конституційному ладу, правам і свободам громадян, інтересам суспільства та держави, призначений вид покарання не був пов’язаний з позбавленням права керувати транспортними засобами, в матеріалах судових справ відсутні докази того, що притягнуті до адміністративної відповідальності особи прямо або опосередковано були учасниками «Автомайдану», а тому заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади» до неї не застосовуються.

Також Педенко А.М. було повідомлено, що нею особисто не здійснювались поїздки до Російської Федерації за останні минулі 10 років .

Мати судді Педенко Т.В. дійсно останній раз відвідувала на короткий термін у 2016 році Російську Федерацію, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Цивільний чоловік судді - ОСОБА_1 має родичів, похилого віку батьків, які проживають в місті АДРЕСА_1. . Оскільки прямого рейсу до міста з міста Києва не існує, то він вимушено, транзитом, тобто не виходячи з аеропорту міста ІНФОРМАЦІЯ_3 відлітав до батьків. Останній його відліт був пов’язаний з необхідністю виїхати на поховання батька.

На зазначене вище суддею були надані підтверджувальні документи.

Комісією із суддею обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

Таким чином, Комісією у складі колегії всебічно і повно досліджено пояснення кандидата та дані, що містяться в суддівському досьє та копіях наданих документів, і визнано, що вони є переконливими та такими, що спростовують надану Комісії інформацію.

Дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення та врахувавши результати співбесіди, під час якої вивчено питання про відповідність Педенко А.М. критеріям кваліфікаційного оцінювання, Комісія дійшла таких висновків.

За критеріями компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя набрала 375, 75 бала.

Водночас за критерієм професійної компетентності Педенко А.М. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення

За критеріями особистої та соціальної компетентності Педенко А.М. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 172 бали. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрала 190 балів. За цим критерієм суддю оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Солом’янського районного суду міста Києва Педенко Ада Михайлівна набрала 737,75 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Заслухавши доповідача, дослідивши інформацію, яка міститься в матеріалах досьє, надані усні та письмові пояснення судді та додані до них документи, Комісія не вбачає підстав для оцінювання судді за критеріями професійної етики та доброчесності у 0 балів та дійшла висновку про відповідність судді Солом’янського районного суду міста Києва Педенко Ади Михайлівни займаній посаді.

Відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 Регламенту за результатами співбесіди Комісія у складі колегії ухвалює рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді. Рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення в разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 88, 93, 101 Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Солом’янського районного суду міста Києва Педенко Ада Михайлівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 737,75 бала.

Визнати суддю Солом’янського районного суду міста Києва Педенко Аду Михайлівну такою, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього  підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                                                                         В.Є. Устименко

Члени Комісії:                                                                                                                      А.О. Заріцька

                                                                                                                                                М.І. Мішин