X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Солом’янського районного суду міста Києва Бурлаки Олександра Васильовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.06.2019
471/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Солом’янського районного суду міста Києва Бурлаки Олександра Васильовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого -Устименко В.Є.,

членів Комісії: Козлова А.В., Луцюка П.С., Мішина М.І.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Солом’янського районного суду міста Києва Бурлаки Олександра Васильовича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання 999 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Солом’янського районного суду міста Києва Бурлаки О.В.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється в разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);

2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 запроваджено тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді та призначено проведення другого етапу тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей - інтерв’ю з психологом - у межах кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Згідно з пунктом 5 глави 6 розділу II Положення максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики - 250 балів, за критерієм доброчесності - 250 балів.

Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання за всіма критеріями становить 1 000 балів.

Бурлака О.В. пройшов тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Бурлака О.В. склав анонімне письмове тестування, за результатами якого набрав 87,75 бала. За результатами виконаного практичного завдання Бурлака О.В. набрав 99 балів. На етапі складення іспиту суддя загалом набрав 186,75 бала.

Рішенням Комісії від 06 березня 2018 року № 45/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 16 лютого 2018 року, зокрема судді Солом’янського районного суду міста Києва Бурлаки О.В., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Відповідно до положень статті 87 Закону з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав - висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду) критеріям професійної етики та доброчесності.

Згідно з абзацом третім пункту 20 розділу III Положення під час співбесіди обов’язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Підпунктом 4.10.1 пункту 4.10 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (з наступними змінами) (далі - Регламент), передбачено, що інформація щодо судді (кандидата на посаду судді) або висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності надається до Комісії Громадською радою доброчесності не пізніше ніж за 10 днів до визначеної Комісією дати засідання з проведення співбесіди стосовно такого судді (кандидата на посаду судді).

У разі недотримання Громадською радою доброчесності строку, визначеного абзацом третім цього пункту, питання щодо розгляду матеріалів, вирішується Комісією у складі колегії під час проведення засідання, про що ухвалюється протокольне рішення.

Комісією 18 червня 2019 року проведено співбесіду із суддею, під час якої обговорено питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

Громадською радою доброчесності електронною поштою 18 червня 2019 року о 09 годині 17 хвилин надано Комісії висновок, затверджений 17 червня 2019 року, у порушення строку подачі відповідно до підпункту 4.10.1 пункту 4.10 розділу IV Регламенту.

Комісією у складі колегії під час проведення засідання ухвалено протокольне рішення про залишення без розгляду цього висновку, однак інформацію, яка в ньому міститься, взято до уваги.

Стосовно тверджень, що суддя ухвалював рішення, обумовлені політичними мотивами, зокрема у справі про притягнення громадянина ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності у виді штрафу за статтею 1222 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя Бурлака О.В. пояснив таке.

ОСОБА_1 неодноразово  викликався у судове засідання належним чином, однак до суду не з’явився.

Для належного повідомлення ОСОБА_1 судом перевірялася інформація стосовно його місця проживання.

Постановою Солом’янського районного суду міста Києва від 07 лютого 2014 року, ухваленою суддею Бурлакою О.В., ОСОБА_1 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1222 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та піддано його адміністративному стягненню в вигляді штрафу в розмірі 11 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 187 гривень на користь держави.

Постановою апеляційного суду міста Києва від 28 березня 2014 року апеляційну скаргу ОСОБА_1 на постанову суду  першої інстанції задоволено. Постанову Солом’янського районного суду міста Києва від 07 лютого 2014 року скасовано, а провадження у справі закрито, на підставі пункту 1 частини першої статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за відсутністю події адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1221 вказаного кодексу.

Крім того, апеляційним судом відмовлено в задоволенні клопотання прокурора Солом’янського району міста Києва про звільнення ОСОБА_1 від адміністративної відповідальності на підставі статей 4, 5, 9 Закону України від 21 лютого 2014 року № 743-VІІ «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» та закрито провадження по справі.

Зі змісту постанови апеляційного суду міста Києва від 28 березня 2014 року вбачається, що ОСОБА_1під час апеляційного розгляду заперечив стосовно його участі в масових акціях протесту 29 грудня 2013 року. Також не ОСОБА_1 не надав свою згоду на застосування стосовно нього Закону України від 21 лютого 2014 року № 743-VII «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України».

Стосовно несвоєчасної передачі постанови Солом’янського районного суду міста Києва від 07 лютого 2014 року для оприлюднення в Єдиному державному реєстрі судових рішень суддя Бурлака О.В. у своїх поясненнях посилається на лист Територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві (далі - ТУ ДСА України) від 08 грудня 2015 року № 4-7700/15 «Про результати проведеної перевірки стосовно судді Бурлаки О.В.».

Відповідно до вказаного листа станом на 06 жовтня 2015 року за інформаційно- пошуковими реквізитами «прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження» судові рішення за критеріями, встановленими пунктом 13 частини другої та третьої статті 3 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади», прийняті суддею Бурлакою Олександром Васильовичем, в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні. Завірену копію листа ТУ ДСА України суддею Бурлакою О.В. надано Комісії.

Комісією додатково 03 серпня 2018 року було надіслано запит до ТУ ДСА України з проханням надати інформацію чи була предметом перевірки постанова Солом’янського районного суду міста Києва від 07 лютого 2014 року, ухвалена суддею Бурлакою О.В. у справі про адміністративне правопорушення № 760/1241/14-п.

До Комісії 12 вересня 2018 року надійшов лист голови ДСА України від 03 вересня 2019 року за № 10-16577/18 про те, що постанова Солом’янського районного суду міста Києва від 07 лютого 2014 року, ухвалена суддею Бурлакою О.В. у справі про адміністративне правопорушення № 760/1241/14-п, відноситься до категорії: «Справи про адміністративні правопорушення. Невиконання водіями вимог про зупинку». У зв’язку з цим зазначене судове рішення не було предметом перевірки, проведеної відповідно до Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади». Водночас у вказаному листі зазначено, що зі змісту постанови Солом’янського районного суду міста Києва від 07 лютого 2014 року, яку ухвалено під головуванням судді Бурлаки О.В. у справі про адміністративне правопорушення № 760/1241/14-п, не вбачається відношення притягнутої до адміністративної відповідальності особи, а саме ОСОБА_1 до масових акцій протесту, розпочатих 21 листопада 2013 року.

Стосовно джерела походження ліквідного майна, витрат, отриманих благ і легальність доходів, зокрема задекларованого у 2017 - 2018 роках житлового будинку площею 111,5 квадратних метрів та земельної ділянки під будинком площею 300 квадратних метрів, які належать батькові дружини судді, суддя Бурлака О.В. надав такі пояснення.

Вказаний будинок придбано тестем судді як недобудову без внутрішнього оздоблення. У будинку довгий період проводилися ремонтні роботи. Вартість цього будинку визначалася відповідно до висновку експертної оцінки та становила 329 442 гривень (висновок ТОВ «Сабо +» від 13 липня 2015 року). Матеріальні ресурси необхідні для придбання об’єкта нерухомості були отримані від відчудження квартири у 2015 році. Окрім того, суддя Бурлака О.В. зауважив, що станом на 2015 рік батьки дружини мали грошові заощадження. До 2017 року суддя з дружиною спільним побутом пов’язаний не був та не мав спільних прав і обов’язків.

Комісія в складі колегії вважає пояснення судді Бурлаки О.В. прийнятними і такими, що не дають підстав для висновку про його недоброчесність.

Урахувавши наведене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення, Комісія в складі колегії дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої  та  соціальної)  суддя  набрав 408,75 бала.

Водночас за критерієм професійної компетентності Бурлаку О.В. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Бурлаку О.В. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6-7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 190 балів. За цим критерієм Бурлаку О.В. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 187 балів. За цим критерієм Бурлаку О.В. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Солом’янського районного суду міста Києва Бурлака О.В. набрав 785,75 бала, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Таким чином, Комісія дійшла висновку щодо відповідності судді Солом’янського районного суду міста Києва Бурлаки О.В. займаній посаді.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Солом’янського районного суду міста Києва Бурлака Олександр Васильович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрав 785,75 бала.

Визнати суддю Солом’янського районного суду міста Києва Бурлаку Олександра Васильовича таким, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючого                                                                                                            В.Є. Устименко

Члени Комісії:                                                                                                          А.Г. Козлов

                                                                                                                                    П.С. Луцюк

                                                                                                                                    М.І. Мішин