X

Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка Андрія Васильовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
25.10.2019
1056/ко-19
Про результати кваліфікаційного оцінювання судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка Андрія Васильовича на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Макарчука М.А.,

членів Комісії: Дроздова О.М., Остапця С.Л.,

розглянувши питання про результати кваліфікаційного оцінювання судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка Андрія Васильовича на відповідність займаній посаді,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється в разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Відповідно до положень частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 12 грудня 2018 року № 313/зп-18 запроваджено тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Михайленко А.В. склав анонімне письмове тестування, за результатами якого набрав 67,5 бала. За результатами виконаного практичного завдання Михайленко А.В. набрав 62,5 бала. На етапі складення іспиту суддя загалом набрав 130 балів.

Михайленко А.В. пройшов тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей, за результатами якого складено висновок та визначено рівні показників критеріїв особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності.

Рішенням Комісії від 26 листопада 2018 року № 277/зп-18 затверджено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Іспит», складеного 19 липня 2018 року, зокрема, судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В., якого допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Комісією 25 жовтня 2019 року із суддею Вінницького міського суду Вінницької області Михайленком А.В. проведено співбесіду.

Згідно з положеннями статті 87 Закону з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав – висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (зі змінами) (далі – Регламент) передбачено, що висновок або інформація розглядаються Комісією під час співбесіди на відповідному засіданні в порядку визначеному цим Регламентом та Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Підпунктом 4.10.1 пункту 4.10 Регламенту визначено, що інформація щодо судді (кандидата на посаду судді) або висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності надається до Комісії Громадською радою доброчесності не пізніше ніж за 10 днів до визначеної Комісією дати засідання з проведення співбесіди стосовно такого судді (кандидата на посаду судді).

У разі недотримання Громадською радою доброчесності строку, визначеного абзацом третім підпункту 4.10.1 пункту 4.10 Регламенту, питання щодо розгляду матеріалів вирішується Комісією у складі колегії під час проведення засідання, про що ухвалюється протокольне рішення.

У порушення строку, визначеного підпунктом 4.10.1 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Громадською радою доброчесності (далі – ГРД) електронною поштою о 23 год 50 хв 24 жовтня 2019 року надіслано до Комісії затверджений 24 жовтня 2019 року висновок про невідповідність судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. критеріям доброчесності та професійної етики. Висновок зареєстровано 25 жовтня 2019 року, тобто в день проведення співбесіди із суддею.

Комісією у складі колегії під час проведення засідання 25 жовтня 2019 року ухвалено протокольне рішення про залишення без розгляду висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. критеріям доброчесності та професійної етики і врахування фактів, вказаних у висновку, як інформації, яка міститься в досьє судді.

Під час проведення засідання 25 жовтня 2019 року Комісією розглянуто питання, порушені у висновку ГРД та пояснення стосовно них судді Михайленка А.В.

Так, щодо зазначеного у висновку ГРД питання можливого порушення суддею норм процесуального законодавства під час постановлення ухвал про надання працівникам УМВС України у Вінницькій області дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знарядь злочину, які використовувалися під час захоплення 25 січня 2014 року будівлі Вінницької обласної державної адміністрації Михайленко А.В. пояснив наступне.

Вказаний факт свого часу був предметом розгляду на засіданні Вищої ради правосуддя, за результатами якого порушень норм процесуального законодавства під час ухвалення зазначених судових рішень встановлено не було. Водночас Михайленко А.В. пояснив, що ухвалені ним рішення стосувалися осіб, які нанесли тілесні ушкодження працівникам правоохоронних органів заздалегідь заготовленими палицями та кийками, а також вчиняли інші протиправні дії, які не мали нічого спільного з  мирними  акціями  протесту. Також  суддя додав, що рішення ухвалювалися ним відповідно до вимог норм кримінального процесуального законодавства з урахуванням повного та всебічного дослідження всіх матеріалів справи.

Наступною обставиною, яка на думку Громадської ради доброчесності, могла б свідчити про невідповідність судді критеріям кваліфікаційного оцінювання є умисне або внаслідок недбалості повідомлення недостовірних відомостей у декларації доброчесності. Стосовно цього питання суддя повідомив, що вказаний факт був предметом розгляду на засіданні Вищої ради правосуддя 27 лютого 2017 року, за результатами якого ухвалено рішення № 601/3дп/15-19 про відмову у притягненні судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. до дисциплінарної відповідальності та припинення дисциплінарного провадження. Зокрема, Вища рада правосуддя у своєму рішенні зазначила, що під час дисциплінарного провадження встановлено факт декларування суддею Михайленком А.В. у пункті 17 декларації доброчесності судді за 2016 рік недостовірного твердження про те, що він не приймав одноособово або в колегії суддів рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні». Проте, на думку Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, наведені вище обставини вказують, що суддя Михайленко А.В., заповнюючи декларацію доброчесності судді за 2016 рік, не мав наміру свідомо приховати інформацію про ухвалення ним вказаних судових рішень. Враховуючи зазначене вище, Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що допущене суддею Михайленком А.В. під час заповнення декларації доброчесності судді порушення не було наслідком його умислу в розумінні пункту 19 частини першої статті 106 Закону та має характер простої помилки.

Окрім того, Громадська рада доброчесності у своєму висновку зазначила, що суддя Михайленко А.В. безпідставно не задекларував своє майно та членів своєї сім’ї, а саме суддею не відображено в майнових деклараціях за 2012, 2013 та 2014 роки належну його дружині в селі Селище Тиврівського району Вінницької області земельну ділянку загальною площею 986 кв.м, а також в декларації за 2013 рік відсутні відомості про автомобіль марки MERSEDES-BENZ модель Е 280 2007 року випуску. Надаючи пояснення щодо вказаного факту, суддя Михайленко А.В. пояснив, що про існування зазначеної ділянки йому нічого не було відомо, а після того як він дізнався про неї одразу ж вніс відповідні відомості до своєї декларації. Стосовно невідображення відомостей про автомобіль суддя пояснив, що відомості про нього ним були внесені до декларації за 2012 рік та наміру приховувати його існування в нього не було.

Також у своєму висновку Громадська рада доброчесності зазначила про те, що суддя Михайленко А.В. ухвалив ряд судових рішень, не перебуваючи на робочому місці. За вказаним фактом суддя пояснив, що такі обставини могли мати місце, зокрема вказані судові рішення напевно були внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень у перший день відпустки його помічником.

На думку Громадської ради доброчесності суддя вчинив дії, які негативно впливають на авторитет правосуддя, зокрема у висновку зазначається про зайняття посади голови Вінницького міського суду Вінницької області протягом трьох строків поспіль, а саме з 25 квітня 2014 року. Надаючи пояснення, щодо цього факту Михайленко А.В. пояснив, що повноваження голови суду він обіймає протягом зазначеного строку на підставі рішення зборів суддів, оскільки таке рішення прийняв колектив суддів за власним бажанням, тому порушення він не вбачає. Більше того, на момент його чергового обрання на посаду голови суду відбулися зміни до законодавства про судоустрій і статус суддів, у зв’язку з якими повторне обрання на посаду голови суду не є порушенням.

Наступною обставиною, яка на думку Громадської ради доброчесності могла б свідчити про невідповідність судді критеріям кваліфікаційного оцінювання є допущення суддею невиправданої судової тяганини під час ухвалення рішень стосовно осіб за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Громадська рада доброчесності звернула увагу, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень суддя у щонайменше 50 справах закрив провадження щодо водіїв, визнаних винними в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Відповідаючи на запитання щодо вказаних обставин суддя пояснив, що вказана категорія справ є доволі складною для розгляду, тому з метою всебічного та повного розгляду справи, виклику свідків, витребування та дослідження доказів необхідно багато часу. Також в ході розгляду даних справ суддею вживалися заходи до забезпечення сторонам права на захист, зокрема залучення захисників, що своєю чергою також призводило до перенесення судових засідань і в подальшому тривалого розгляду справ загалом. Водночас суддя додав, що наміру будь-яким чином затягнути процес розгляду справ зазначеної категорії в нього не було, а навпаки всі дії були направлені на реалізацію та дотримання права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Пунктом 5 глави 6 розділу II Положення визначено, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики – 250 балів, за критерієм доброчесності – 250 балів.

Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв становить 1 000 балів.

Урахувавши викладене, заслухавши доповідача, дослідивши досьє судді, надані суддею пояснення, Комісія дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) суддя Михайленко А.В. набрав 390 балів.

Водночас за критерієм професійної компетентності Михайленка А.В. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1–5 глави 2 розділу II Положення. За критеріями особистої та соціальної компетентності Михайленка А.В. оцінено Комісією на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди з урахуванням показників, визначених пунктами 6–7 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 160 балів. За цим критерієм Михайленка А.В. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, суддя набрав 130 балів. За цим критерієм Михайленка А.В. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально- психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Вінницького міського суду Вінницької області Михайленко Андрій Васильович набрав 680 балів, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв.

Заслухавши доповідача, дослідивши інформацію, яка міститься в матеріалах досьє, надані усні та письмові пояснення судді та додані до них документи, Комісія не вбачає підстав для оцінювання судді за критеріями професійної етики та доброчесності у 0 балів та дійшла висновку про відповідність судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. займаній посаді.

Відповідно до підпункту 4.10.5 пункту 4.10 Регламенту за результатами співбесіди Комісія у складі колегії ухвалює рішення про підтвердження або непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя  у відповідному суді. Рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення в разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Вінницького міського суду Вінницької області Михайленко Андрій Васильович за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрав 680 балів.

Визнати суддю Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка Андрія Васильовича таким, що відповідає займаній посаді.

Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу IV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Головуючий                                                                                                       М.А. Макарчук

Члени Комісії                                                                                                    О.М. Дроздов

                                                                                                                              С.Л. Остапець