X

Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді апеляційного суду Київської області Ященко Ірини Юріївни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
16.11.2017
28/ко-17
Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді апеляційного суду Київської області Ященко Ірини Юріївни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Устименко В.Є.,

членів Комісії: Луцюка П.С., Мішина М.І.,

за результатами проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді апеляційного суду Київської області Ященко Ірини Юріївни

встановила:

Відповідно до положень пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (далі - Закон) Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі - Комісія) забезпечує проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів з метою прийняття рішень щодо можливості здійснення ними правосуддя у відповідних судах.

На виконання зазначених вимог Закону 22 березня 2016 року Комісією прийнято рішення № 17/зп-16 про проведення протягом квітня - червня 2016 року первинного кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів, затверджено графік його проведення та перелік завдань для проведення анонімного письмового тестування суддів.

Рішенням Комісії від 27 квітня 2016 року № 165/ко-16 оголошено перерву у розгляді питання про визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання судді апеляційного суду Київської області Ященко І.Ю. у зв’язку з необхідністю перевірки даних суддівського досьє.

Заслухавши доповідь члена Комісії та пояснення судді, на підставі вмотивованого висновку Комісія вважає, що суддя апеляційного суду Київської області Ященко І.Ю. підтвердила здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді з огляду на таке.

Згідно з висновком від 16 листопада 2017 року суддя апеляційного суду Київської області Ященко І.Ю. визнана такою, що позитивно оцінена за критеріями: професійна компетентність, особиста компетентність, соціальна компетентність, здатність підвищувати свій фаховий рівень, здатність здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня та спеціалізації, відповідність судді етичним критеріям, відповідність судді антикорупційним критеріям.

Зазначене свідчить про те, що професійний рівень судді апеляційного суду Київської області Ященко І.Ю. підтверджує її можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Керуючись пунктами 6 та 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, статтями 83 - 86 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком та методологією кваліфікаційного оцінювання судді, затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 21 жовтня 2015 року № 67/зп-15 та погодженим рішенням Ради суддів України від 11 грудня 2015 року № 14, Комісія

вирішила:

визнати суддю апеляційного суду Київської області Ященко Ірину Юріївну такою, що підтвердила можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Головуючий                                                                                                          В.Є. Устименко

Члени Комісії:                                                                                                      П.С. Луцюк

                                                                                                                                М.І. Мішин