X

Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Деснянського районного суду міста Києва Тарасенко Наталії Володимирівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
31.03.2016
95/ко-16
Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Деснянського районного суду міста Києва Тарасенко Наталії Володимирівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі кваліфікаційної палати:

головуючого – Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Василенка А.В., Мішина М.І., Тітова Ю.Г.,

за результатами проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Деснянського районного суду міста Києва Тарасенко Наталії Володимирівни,

встановила:

Відповідно до положень пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (далі ‑ Закон) Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі ‑ Комісія) забезпечує проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів з метою прийняття рішень щодо можливості здійснення ними правосуддя у відповідних судах.

На виконання зазначених вимог Закону 28 січня 2016 року Комісією прийнято рішення № 7/зп-16 про проведення протягом лютого-березня 2016 року первинного кваліфікаційного оцінювання суддів, які подали до Комісії заяви про обрання суддею безстроково, затверджено графік його проведення та перелік завдань для проведення анонімного письмового тестування суддів.

Заслухавши доповідь члена Комісії та пояснення судді, на підставі вмотивованого висновку Комісія вважає, що суддя Деснянського районного суду міста Києва Тарасенко Н.В. підтвердила здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді з огляду на таке.

Згідно з висновком від 31 березня 2016 року суддя Тарасенко Н.В. визнана такою, що позитивно оцінена та кваліфікована за такими критеріями: Професійна компетентність, Особиста компетентність, Соціальна компетентність, Здатність підвищувати свій фаховий рівень, Здатність здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня та спеціалізації, Відповідність судді етичним критеріям, Відповідність судді антикорупційним критеріям.

Зазначене свідчить про те, що професійний рівень судді Деснянського районного суду міста Києва Тарасенко Н.В. підтверджує її можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Керуючись пунктом 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, статтями 83-86 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком та методологією кваліфікаційного оцінювання судді, затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 21 жовтня 2015 року № 67/зп-15 та погодженим рішенням Ради суддів України від 11 грудня 2015 року № 14, Комісія

вирішила:

визнати суддю Деснянського районного суду міста Києва Тарасенко Наталію Володимирівну такою, що підтвердила можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Головуючий                                                                                               С.Ю. Козьяков

Члени Комісії:                                                                                            В.І. Бутенко

                                                                                                                      А.В. Василенко

                                                                                                                      М.І. Мішин

                                                                                                                      Ю.Г. Тітов