X

Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Київського апеляційного адміністративного суду Мельничука Володимира Петровича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
03.11.2016
357/ко-16
Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Київського апеляційного адміністративного суду Мельничука Володимира Петровича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Весельської Т.Ф., Тітова Ю.Г.,

за результатами проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Київського апеляційного адміністративного суду Мельничука Володимира Петровича,

встановила:

Відповідно до положень пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (далі - Закон) Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі - Комісія) забезпечує проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів з метою прийняття рішень щодо можливості здійснення ними правосуддя у відповідних судах.

На виконання зазначених вимог Закону 22 березня 2016 року Комісією прийнято рішення № 17/зп-16 про проведення протягом квітня-червня 2016 року первинного кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів, затверджено графік його проведення та перелік завдань для проведення анонімного письмового тестування суддів.

Рішенням Комісії від 06 травня 2016 року № 199/ко-16 оголошено перерву у розгляді питання про визначення результатів первинного кваліфікаційного оцінювання судді Київського апеляційного адміністративного суду Мельничука В.П.

Згідно з пунктом 21 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VІІІ, який набрав чинності 30 вересня 2016 року, Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує процедури кваліфікаційного оцінювання, розпочаті до набрання чинності цим Законом, за правилами, які діяли на день початку такого кваліфікаційного оцінювання.

Рішенням Комісії від 21 жовтня 2016 року № 94/зп-16 визначено провести 03 листопада 2016 року співбесіди, зокрема з суддею Київського апеляційного адміністративного суду Мельничуком В.П.

Заслухавши доповідь члена Комісії та пояснення судді, на підставі вмотивованого висновку Комісія вважає, що суддя Київського апеляційного адміністративного суду Мельничук В.П. підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді з огляду на таке.

Згідно з висновком від 03 листопада 2016 року суддя Мельничук В.П. визнаний таким, що позитивно оцінений за усіма критеріями (професійна компетентність, особиста компетентність, соціальна компетентність, здатність підвищувати свій фаховий рівень, здатність здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня та спеціалізації, відповідність судді етичним критеріям, відповідність судді антикорупційним критеріям).

Зазначене свідчить про те, що професійний рівень судді Київського апеляційного адміністративного суду Мельничука В.П. підтверджує його можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Ураховуючи зазначене та керуючись пунктом 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, статтями 83-86 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції від 12 лютого 2015 року), Порядком та методологією кваліфікаційного оцінювання судді, затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 21 жовтня 2015 року № 67/зп-15 та погодженим рішенням Ради суддів України від 11 грудня 2015 року № 14, Комісія

вирішила:

визнати суддю Київського апеляційного адміністративного суду Мельничука Володимира Петровича таким, що підтвердив можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Головуючий                                                                                              С.Ю. Козьяков

Члени Комісії:                                                                                          Т.Ф. Весельська

                                                                                                                     Ю.Г. Тітов