X

Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Полтавського окружного адміністративного суду Гіглави Ольги Василівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
09.03.2016
29/ко-16
Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Полтавського окружного адміністративного суду Гіглави Ольги Василівни

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі кваліфікаційної палати: головуючого Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Василенка А.В., Мішина М.І., Тітова Ю.Г., Шилової Т.С., Щотки С.О.,

за результатами проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Полтавського окружного адміністративного суду Гіглави Ольги Василівни

встановила:

Відповідно до положень пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (далі Закон) Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі Комісія) забезпечує проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів з метою прийняття рішень щодо можливості здійснення ними правосуддя у відповідних судах.

На виконання зазначених вимог Закону 28 січня 2016 року Комісія прийняла рішення № 7/зп-16 про проведення протягом лютого-березня 2016 року первинного кваліфікаційного оцінювання суддів, які подали до Комісії заяви про обрання суддею безстроково, затверджено графік його проведення та перелік завдань для проведення анонімного письмового тестування суддів.

Заслухавши доповідь члена Комісії та пояснення судді, на підставі вмотивованого висновку Комісія вважає, що суддя Полтавського окружного адміністративного суду Гіглава О.В. підтвердила здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді з огляду на таке.

Згідно з висновком від 09 березня 2016 року суддя Гіглава О.В. визнана такою, що позитивно оцінена та кваліфікована за такими критеріями: професійна компетентність, особиста компетентність, соціальна компетентність, здатність підвищувати свій фаховий рівень, здатність здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня та спеціалізації, відповідність судді етичним критеріям, відповідність судді антикорупційним критеріям.

Зазначене свідчить про те, що професійний рівень судді Гіглави О.В. підтверджує її можливість здійснювати правосуддя у відповідному судді.

Керуючись пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, статтями 83-86 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком та методологією кваліфікаційного оцінювання судді, затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 21 жовтня 2015 року № 67/зп-15 та погодженим рішенням Ради суддів України від 11 грудня 2015 року № 14, Комісія

вирішила:

визнати суддю Полтавського окружного адміністративного суду Гіглаву Ольгу Василівну такою, що підтвердила можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Головуючий                                                                                                           С.Ю. Козьяков

Члени Комісії                                                                                                        В.І. Бутенко

                                                                                                                                 А.В. Василенко

                                                                                                                                 М.І. Мішин

                                                                                                                                 Ю.Г. Тітов

                                                                                                                                 Т.С. Шилова

                                                                                                                                 С.О. Щотка