X

Про розгляд питання про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Лісовської Олени Володимирівни здійснювати правосуддя у відповідному суді, стосовно якої оголошено перерву відповідно до абзацу другого частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
26.06.2017
144/вс-17
Про розгляд питання про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Лісовської Олени Володимирівни здійснювати правосуддя у відповідному суді, стосовно якої оголошено перерву відповідно до абзацу другого частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Василенка А.В., Весельської Т.Ф., Заріцької А.О., Козлова А.Г., Лукаша Т.В., Луцюка П.С., Макарчука М.А., Мішина М.І., Прилипка С.М., Тітова Ю.Г., Устименко В.Є., Шилової Т.С., Щотки С.О.,

розглянувши питання про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Лісовської Олени Володимирівни здійснювати правосуддя у відповідному суді, стосовно якої оголошено перерву відповідно до абзацу другого частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

встановила:

Рішенням Комісії від 07 листопада 2016 року № 145/зп-16 оголошено конкурс на зайняття 120 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду.

Лісовська О.В. 06 грудня 2016 звернулась до Комісії із заявою про проведення стосовно неї кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за спеціальною процедурою призначення.

У межах зазначеного конкурсу за результатами проходження першого етапу кваліфікаційного оцінювання «Іспит» Лісовська О.В. була допущена до другого етапу «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Відповідно до положень статті 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка надає, за наявності відповідних підстав, висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Громадською радою доброчесності надано висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Лісовської О.В. критеріям доброчесності та професійної етики, затверджений 13 травня 2017 року.

Рішенням Комісії у складі колегії від 22 травня 2017 року оголошено перерву у проведенні співбесіди та відповідно до абзацу другого частини 1 статті 88 Закону визначено внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Лісовської О.В. здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Положеннями частини другої статті 81 Закону передбачено, що на посаду судді Верховного Суду за спеціальною процедурою може бути призначена особа, яка, зокрема, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Верховному Суді.

Водночас пунктом 6.4 пункту 6 розділу III Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення (далі – Положення), затвердженого рішенням Комісії від 3 листопада 2016 року № 143/зп-16, передбачено право кандидата на припинення участі у конкурсі за власної ініціативи.

Від Лісовської О.В. 22 червня 2017 року надійшла заява, у якій вона просить припинити її участь у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у зв’язку із сімейними обставинами.

Дослідивши досьє кандидата, заслухавши доповідача, Комісія дійшла висновку про задоволення заяви Лісовської О.В., оскільки вона фактично відмовилась від подальшого проходження кваліфікаційного оцінювання, що унеможливлює її подальшу участь у конкурсі.

Керуючись статтями 81, 88, 93, 101 Закону та підпунктом 6.4 пункту 6 розділу III Положення, Комісія

вирішила:

заяву Лісовської Олени Володимирівни задовольнити та припинити її участь у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Головуючий                                                                                                    С.Ю. Козьяков

Члени Комісії:                                                                                                 В.І. Бутенко

                                                                                                                           А.В. Василенко

                                                                                                                           Т.Ф. Весельська

                                                                                                                           А.О. Заріцька

                                                                                                                           А.Г. Козлов

                                                                                                                           Т.В. Лукаш

                                                                                                                           П.С. Луцюк

                                                                                                                           М.А. Макарчук

                                                                                                                           М.І. Мішин

                                                                                                                           С.М. Прилипко

                                                                                                                           Ю.Г. Тітов

                                                                                                                           В.Є. Устименко

                                                                                                                           Т.С. Шилова

                                                                                                                           С.О. Щотка