X

Про розгляд питання щодо відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Дергачівського районного суду Харківської області Остропільця Євгена Романовича за зверненням Кекіної М.В.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
03.03.2016
624/дп-16
Про розгляд питання щодо відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Дергачівського районного суду Харківської області Остропільця Євгена Романовича за зверненням Кекіної М.В.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі дисциплінарної палати:

головуючого − Патрюка М.В.- доповідача,

членів Комісії: Весельської Т.Ф., Заріцької А.О., Луцюка П.С., Устименко В.Є.,

розглянувши питання про відкриття дисциплінарної справи стосовно судді Дергачівського районного суду Харківської області Остропільця Євгена Романовича за зверненням Кекіної М.В.,

встановила:

У вересні 2015 року на адресу Комісії надійшло звернення Кекіної М.В. щодо поведінки судді Дергачівського районного суду Харківської області Остропільця Є.Р.

Заявник зазначає, що суддею Остропільцем Є.Р. розглядається цивільна справа № 619/35/15-ц за її позовною заявою. Перше судове засідання 22 червня 2015 року не фіксувалося технічними засобами, чим порушено вимоги статті 197 Цивільного процесуального кодексу України. У другому судовому засіданні 17 липня 2015 року суддя Остропілець Є.Р. відмовив заявниці у задоволенні заяви про відвід судді. Заявниця вважає, що оскільки суддя Остропілець Є.Р. вже розглядав цю справу та 10 лютого 2015 року постановив ухвалу про повернення позовної заяви, яку 25 березня 2015 року було скасовано та передано справу на новий розгляд до суду першої інстанції зі стадії відкриття провадження у справі, суддя Остропілець Є.Р. відповідно до вимог статті 21 Цивільного процесуального кодексу України не мав права брати участь у новому розгляді справи. У третьому судовому засіданні 12 серпня 2015 року суддя Остропілець Є.Р. відмовив заявниці в задоволенні клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи.

З урахуванням викладених обставин заявниця просить Комісію притягнути суддю Остропільця Є.Р. до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до статті 95 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" членом Комісії проведено перевірку викладених у зверненні фактів та обставин.

Розглянувши висновок члена Комісії та зібрані під час перевірки матеріали, заслухавши доповідача, Комісія дійшла висновку, що у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Остропільця Є.Р. необхідно відмовити з таких підстав.

Установлено, що до Дергачівського районного суду Харківської області 12 січня 2015 року надійшла позовна заява Кекіної Марини Василівни до приватних підприємців Бердник Тетяни Борисівни та Павлусенка Ігоря Івановича про розірвання договору придбання медичного пристрою БТ "Паркерс" та стягнення грошових коштів.

Ухвалою судді Остропільця Є.Р. від 13 січня 2015 року вказану позовну заяву залишено без руху, оскільки вона не відповідала вимогам статей 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України. Для усунення недоліків позивачу надано строк − 5 днів з дня отримання цієї ухвали.

У зв’язку з тим, що позивачем у повному обсязі не усунено недоліки позовної заяви у встановлений строк, ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 10 лютого 2015 року вирішено вважати позовну заяву Кекіної М.В. неподаною та повернуто її позивачу.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 25 березня 2015 року апеляційну скаргу Кекіної М.В. задоволено, ухвалу Дергачівського районного суду Харківської області від 10 лютого 2015 скасовано, питання передано на новий розгляд до того ж суду зі стадії відкриття провадження у справі.

Після повернення матеріалів з апеляційного суду Харківської області 02 квітня 2015 року Дергачівським районним судом Харківської області складено акт про те, що відповідно до рішення зборів суддів № 2 від 02 лютого 2015 року від 30 жовтня 2013 року при реєстрації даної справи у ручному режимі для її розгляду призначено суддю Остропільця Є.Р.

Відповідно до вимог статті 21 Цивільного процесуального кодексу України суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі у новому розгляді її судом першої інстанції після скасування попереднього рішення або ухвали про закриття провадження в справі.

Оскільки суддя Остропілець Є.Р. позовну заяву Кекіної М.В. по суті не розглядав та не приймав рішення, передання йому для розгляду цієї позовної заяви після скасування судом апеляційної інстанції ухвали про її повернення позивачу відповідає вимогам чинного законодавства.

На виконання вимог частини 3 статті 122 Цивільного процесуального кодексу України листом судді Остропільця Є.Р. від 09 квітня 2015 року до адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМСУ в Харківській області направлено запит для встановлення місця проживання відповідачів.

Після отримання 28 травня 2015 року відповіді на цей запит ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 29 травня 2015 року відкрито провадження у справі № 619/35/15-ц за повною заявою Кекіної М.В. та призначено попереднє судове засідання на 22 червня 2015 року.

Ухвалою попереднього судового засідання Дергачівського районного суду Харківської області від 22 червня 2015 року справу призначено до судового розгляду на 17 липня 2015 року. Фіксування цього судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Згідно з вимогами частини 1 статті 197 Цивільного процесуального кодексу України суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Обов’язкове фіксування попереднього судового засідання технічними засобами нормами процесуального права не передбачено.

У судовому засіданні 17 липня 2015 року, яке фіксувалося технічними засобами, позивач Кекіна М.В. подала заяву про відвід судді Остропільця Є.Р., мотивуючи тим, що він раніше розглядав справу та 10 лютого 2015 року постановив ухвалу про повернення позову позивачу, яку було скасовано і передано справу на новий розгляд до суду першої інстанції зі стадії відкриття провадження у справі.

Ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 17 липня 2015 року у задоволені цієї заяви відмовлено. Суд вказав, що у поданій заяві позивача будь-яких підстав для відводу судді відповідно до статті 20 Цивільного процесуального кодексу України та недопустимості участі судді у розгляді справи відповідно до статті 21 цього Кодексу немає. Для надання позивачу можливості ознайомитися з матеріалами справи та надати для огляду в судовому засіданні придбаний за оспорюваним договором придбання медичний пристрій БТ "Паркерс" розгляд справи відкладено на 12 серпня 2015 року.

У судовому засіданні 12 серпня 2015 року позивач Кекіна М.В. заявила клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи. Для надання позивачу часу для підготовки клопотання про призначення експертизи із зазначенням питань, які необхідно поставити експерту, суд оголосив перерву до 25 вересня 2015 року.

У призначені на 25 вересня та 30 жовтня 2015 року судові засідання позивач Кекіна М.В. не з’явилася, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду справи. У судовому засіданні 30 жовтня 2015 року відповідач ОСОБА_1 заявила клопотання про залишення позову без розгляду у зв’язку з неодноразовою неявкою позивача.

Ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 30 жовтня 2015 року позовну заяву Кекіної М.В. залишено без розгляду на підставі пункту 3 частини 1 статті 207 Цивільного процесуального кодексу України.

Зазначена ухвала суду сторонами не оскаржувалась.

Підстави дисциплінарної відповідальності судді визначено статтею 92 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Оскільки в діях судді Остропільця Є.Р. не вбачається ознак дисциплінарного проступку, передбаченого статтею 92 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", підстави для відкриття дисциплінарної справи стосовно нього відсутні.

Керуючись статтями 92-95, 101, 108 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі дисциплінарної палати

вирішила:

відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Дергачівського районного суду Харківської області Остропільця Євгена Романовича за зверненням Кекіної М.В.

Члени Комісії:                                                                                             Т.Ф. Весельська

                                                                                                                        А.О. Заріцька

                                                                                                                        П.С. Луцюк

                                                                                                                        В.Є. Устименко