X

Про розгляд питання щодо визначення результатів першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів «Іспит» та допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди» за результатами іспиту (кримінальна спеціалізація)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
18.03.2019
34/зп-19
Про розгляд питання щодо визначення результатів першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів «Іспит» та допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди» за результатами іспиту (кримінальна спеціалізація)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України в складі кваліфікаційної палати із залученням палати з питань добору і публічної служби суддів:

головуючого – Козьякова С.Ю.,

членів Комісії: Василенка А.В., Гладія С.В., Заріцької А.О., Козлова А.Г., Лукаша Т.В., Луцюка П.С., Макарчука М.А., Мішина М.І., Прилипка С.М., Устименко В.Є., Шилової Т.С., Щотки С.О.,

розглянувши питання про визначення результатів першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів «Іспит» та допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди» за результатами іспиту (кримінальна спеціалізація),

встановила:

Рішеннями Комісії від 07 вересня 2018 року № 194/зп-18 та № 195/зп-18 призначено проведення 19 вересня 2018 року іспиту 35 суддів місцевого суду (кримінальна спеціалізація): стосовно 34 суддів – у межах процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді, стосовно одного – у межах процедури кваліфікаційного оцінювання в зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення.

Окрім того, суддям Гетьманенко Аллі Іванівні, Константіновій Крістіні Едуардівні, Ковригіну Олександру Сергійовичу та Круль Ірині Василівні за повідомленням Голови Комісії також визначено дату проведення іспиту під час процедури кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді на 19 вересня 2018 року.

В іспиті взяли участь 30 суддів. Судді Антонов Андрій Володимирович, Бодашко Людмила Іванівна, Боднар Сергій Миколайович, Гетьманенко Алла Іванівна, Ковригін Олександр Сергійович, Константінова Крістіна Едуардівна, Науменко Ніна Дмитрівна, Струков Олександр Михайлович та Тонконоженко Микола Миколайович не з’явилися для складення іспиту.

Суддями Гетьманенко А.І., Ковригіним О.С., Струковим О.М. та Тонконоженком М.М. підтверджено причини неявки для складення іспиту та надано копії листків непрацездатності.

Водночас суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Гетьманенко А.І. звернулася до Комісії із заявою про зупинення проведення кваліфікаційного оцінювання відповідно до частини сьомої статті 84 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Відомості про здійснення кримінального провадження стосовно судді Гетьманенко А.І. підтверджено листом Генеральної прокуратури України від 19 липня 2018 року № 27/1-385вих18.

Суддею Київського районного суду міста Полтави Антоновим А.В. підтверджено причини неявки та надано копію наказу голови суду від 17 серпня 2018 року № 55-в про надання йому відпустки, період якої співпадає з датою складення іспиту.

Суддею Печерського районного суду міста Києва Константіновою К.Е. підтверджено причини неявки та надано копію наказу голови суду від 25 січня 2018 року № 56-к/2018 про надання їй відпустки

Суддя Суворовського районного суду міста Одеси Боднар Сергій Миколайович звернувся до Вищої ради правосуддя із заявою про звільнення з посади судді (лист Вищої ради правосуддя від 06 березня 2019 року № 9064/0/9-19).

Суддю Балтського районного суду Одеської області Бодашко Людмилу Іванівну та суддю Козельщинського районного суду Полтавської області Науменко Ніну Дмитрівну рішеннями Вищої ради правосуддя звільнено із займаних посад.

Порушень порядку складення іспиту в день його проведення не зафіксовано.

У визначені Комісією дати 9 суддів склали анонімне письмове тестування. Відповідно до рішення Комісії від 07 вересня 2018 року № 194/зп-18 учасникам іспиту дозволено виконувати практичне завдання без використання комп’ютерної техніки (на паперових носіях).

Кодовані результати іспиту опубліковано на офіційному веб-сайті Комісії.

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 14 розділу ІІІ Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (зі змінами, далі – Положення), Комісія ухвалює рішення про затвердження деперсоніфікованих (кодованих) і персоніфікованих (декодованих) результатів анонімного письмового тестування та практичного завдання.

Згідно з пунктом 6 глави 6 розділу ІІ Положення під час проведення іспиту встановлюється мінімально допустимий бал, який дозволяє судді продовжувати участь у кваліфікаційному оцінюванні.

Рішеннями Комісії від 02 березня 2018 року № 33/зп-18 та від 07 червня 2018 року № 133/зп-18, якими призначалися іспити відповідним учасникам вперше, встановлено мінімально допустимий бал іспиту – 50 відсотків від максимально можливого бала в разі набрання суддею:

50 і більше відсотків від максимально можливого бала за складення анонімного письмового тестування;

50 і більше відсотків від максимально можливого бала за виконання практичного завдання.

Рішенням Комісії від 07 вересня 2018 року № 195/зп-18 встановлено мінімально допустимий бал іспиту  під час кваліфікаційного оцінювання суддів у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення – 55 відсотків від максимально можливого бала в разі набрання суддею:

55 і більше відсотків від максимально можливого бала за складення анонімного письмового тестування;

55 і більше відсотків від максимально можливого бала за виконання практичного завдання.

Відповідно до результатів іспиту під час кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді 19 суддів набрали мінімально допустимий і більший від нього бал за складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання та вісім суддів – за виконання практичного завдання.

Згідно з пунктом 9 глави 6 розділу ІІ Положення суддя, який за результатами етапу «Іспит» набрав менше мінімально допустимого бала, на підставі відповідного рішення Комісії не допускається до етапу «Дослідження досьє та співбесіда», припиняє участь у кваліфікаційному оцінюванні та визнається таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді або відповідність займаній посаді.

Обговоривши питання порядку денного, Комісія дійшла висновку про необхідність затвердити кодовані результати анонімного письмового тестування та практичного завдання, а також декодовані результати іспиту.

Допустити до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів «Дослідження досьє та проведення співбесіди» 27 суддів, відмовити в допуску до другого етапу двом суддям.

Також визнати таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді одного суддю, який не набрав мінімально допустимого і більшого від нього бала за виконання практичного завдання під час кваліфікаційного оцінювання суддів у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення.

Причини неявки на іспит суддів Антонова А.В., Гетьманенко А.І.,  Ковригіна О.С., Константінової К.Е. Струкова О.М. та Тонконоженка М.М. Комісія вважає поважними.

Також Комісія вважає за необхідне зупинити кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді судді стосовно Гетьманенко Алли Іванівни до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Керуючись статтями 83–85, 93 та 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням, Комісія

вирішила:

1.Затвердити кодовані результати складеного суддею 19 вересня 2018 року анонімного письмового тестування (кримінальна спеціалізація) в межах процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді та кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення згідно з додатком 1.

2.Затвердити кодовані результати виконаного суддями 19 вересня 2018 року практичного завдання (кримінальна спеціалізація) в межах процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді та кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення згідно з додатком 2.

3.Затвердити та оприлюднити на офіційному веб-сайті Комісії декодовані результати першого етапу «Іспит» у межах кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді та кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення (кримінальна спеціалізація) згідно з додатком 3.

4.Допустити до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди» суддів згідно з додатком 4.

5.Відмовити судді Дарницького районного суду міста Києва Цимбал Ірині Костянтинівні в допуску до другого етапу «Дослідження досьє та проведення співбесіди» в межах кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення, призначеного рішенням Комісії від 07 вересня 2018 року № 195/зп-18, припинити її участь у відповідному оцінюванні та визнати суддю такою, що не підтвердила здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

6. Визнати причини неявки суддів Антонова Андрія Володимировича, Гетьманенко Алли Іванівни, Ковригіна Олександра Сергійовича, Константінової Крістіни Едуардівни, Струкова Олександра Михайловича та Тонконоженка Миколи Миколайовича на складення 19 вересня 2018 року іспиту в межах процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді поважними.

7. Зупинити кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді судді стосовно судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області Гетьманенко Алли Іванівни до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

8. Припинити проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність судді займаній посаді, призначеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07 червня 2018 року № 133/зп-18, стосовно Бодашко Людмили Іванівни, яка займала посаду судді Балтського районного суду Одеської області, та стосовно Науменко Ніни Дмитрівни, яка займала посаду судді Козельщинського районного суду Полтавської області.

Головуючий                                                                                                С.Ю. Козьяков

Члени Комісії:                                                                                             А.В. Василенко

                                                                                                                      С.В. Гладій

                                                                                                                     А.О. Заріцька

                                                                                                                     А.Г. Козлов

                                                                                                                     Т.В. Лукаш

                                                                                                                    П.С. Луцюк

                                                                                                                    М.А. Макарчук

                                                                                                                    М.І. Мішин

                                                                                                                   С.М. Прилипко

                                                                                                                   В.Є. Устименко

                                                                                                                 Т.С. Шилова

                                                                                                                 С.О. Щотка