X

Про внесення подання до Вищої ради правосуддя про звільнення Вернидубова Ярослава Івановича з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
27.04.2018
576/ко-18
Про внесення подання до Вищої ради правосуддя про звільнення Вернидубова Ярослава Івановича з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

 

головуючого - Макарчука М.А.,

 

членів Комісії: Василенка А.В., Весельської Т.Ф., Прилипка С.М.

 

розглянувши питання про внесення подання до Вищої ради правосуддя про звільнення Вернидубова Ярослава Івановича з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання 999 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Дніпровського районного суду міста Києва Вернидубова Я.І.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджено рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (далі - Положення).

Рішенням колегії Комісії від 13 квітня 2018 року № 321/ко-18 суддю Дніпровського районного суду міста Києва Вернидубова Я.І. визнано таким, що не відповідає займаній посаді.

Відповідно до пункту 37 розділу III Положення (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) рішення Комісії про невідповідність судді займаній посаді є підставою для внесення подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією про звільнення судді з посади.

За наведених обставин Комісія дійшла висновку внести подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією про звільнення Вернидубова Я.І. з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення Вернидубова Ярослава Івановича з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва.

 

 

Головуючий                                                                                                          М.А. Макарчук

Члени Комісії:                                                                                                      А.В. Василенко

                                                                                                                             Т.Ф. Весельська

                                                                                                                             С.М. Прилипко