X

Про визначення результатів кваліфікаційного оцінювання кандидата на зайняття вакантної посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Тітова Максима Юрійовича у межах конкурсу, оголошеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 02 серпня 2018 року

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
06.03.2019
523/вс-19
Про визначення результатів кваліфікаційного оцінювання кандидата на зайняття вакантної посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Тітова Максима Юрійовича у межах конкурсу, оголошеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 02 серпня 2018 року

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

Головуючого – Заріцької А.О.,

членів Комісії: Весельської Т.Ф., Прилипка С.М.,

розглянувши питання про визначення результатів кваліфікаційного оцінювання кандидата на зайняття вакантної посади судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Тітова Максима Юрійовича у межах конкурсу, оголошеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 02 серпня 2018 року,

встановила:

Рішенням Комісії від 02 серпня 2018 року № 185/зп-18 оголошено конкурс на зайняття 78 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду, зокрема 23 посади до Касаційного цивільного суду.

Згідно з частиною одинадцятою статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII (далі - Закон) Комісія проводить такий конкурс на основі рейтингу учасників за результатами кваліфікаційного оцінювання.

Тітов М.Ю. 13 вересня 2018 року звернувся до Комісії із заявою про проведення стосовно нього кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду як особа, яка має стаж роботи на посаді судді не менше десяти років (пункт 1 частини першої статті 38 Закону).

Рішенням Комісії в складі колегії від 08 жовтня 2018 року № 82/вс-18 Тітова М.Ю. допущено до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на посади суддів Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду.

Комісією 18 жовтня 2018 року ухвалено рішення № 231/зп-18 про призначення кваліфікаційного оцінювання кандидатів у межах конкурсу на зайняття вакантних посад суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

У межах проведення конкурсу Тітова М.Ю. за результатами етапу кваліфікаційного оцінювання «складення іспиту», було допущено до наступного етапу кваліфікаційного оцінювання «дослідження досьє та проведення співбесіди».

Відповідно до частин першої та другої статті 83 Закону кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Частиною першою статті 85 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

  1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);
  2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Згідно з пунктом 6.4 Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, затвердженого рішенням Комісії від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами), кваліфікаційне оцінювання проводиться відповідно до порядку та методології кваліфікаційного оцінювання.

Згідно з пунктами 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18 (зі змінами) (далі - Положення), встановлення відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та в сукупності.

Згідно з положеннями статті 87 Закону з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання утворюється Громадська рада доброчесності, яка, зокрема, надає Комісії інформацію щодо судді (кандидата на посаду судді), а за наявності відповідних підстав - висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності.

Підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (з наступними змінами) (далі - Регламент), передбачено, що висновок або інформація розглядаються Комісією під час співбесіди на відповідному засіданні в порядку, визначеному Регламентом та Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Громадською радою доброчесності 29 січня 2019 року Комісії надіслано висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Тітова М.Ю. критеріям доброчесності та професійної етики, затверджений 29 січня 2019 року (далі - висновок ГРД).

За рішенням Комісії у складі колегії від 08 лютого 2019 року № 180/вс-19 Тітова М.Ю. визнано таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя у Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду. Рішення набирає чинності відповідно до абзацу третього підпункту 4.10.8 пункту 4.10 розділу IV Регламенту.

Рішенням Комісії у пленарному складі 19 лютого 2019 року № 224/вс-19 вирішено підтримати рішення Комісії у складі колегії від 08 лютого 2019 року № 180/вс-19 про підтвердження здатності кандидата на посаду судді Касаційного цивільного суді у складі Верховного Суду Тітова М.Ю. здійснювати правосуддя. Також доручено Комісії у складі колегії завершити проведення кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду Касаційного цивільного суді у складі Верховного Суду Тітова М.Ю.

Тітов М.Ю. 12 листопада 2018 року склав анонімне письмове тестування, за результатами якого набрав 76,5 бала. За результатами виконаного 14 листопада 2018 року практичного завдання Тітов М.Ю. набрав 80,5 бала. На етапі складення іспиту кандидатом загалом набрано 157 балів.

Відповідно до частини третьої статті 85 Закону рішенням Комісії від 30 листопада 2018 року № 290/зп-18 ураховано результати тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей під час кваліфікаційного оцінювання у межах конкурсу на зайняття 78 вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду 59 кандидатів на посади суддів відповідних судів, зокрема Тітову М.Ю.

Комісія, дослідивши досьє, матеріали, що надійшли за результатами спеціальної перевірки, надані кандидатом пояснення, дійшла таких висновків.

За критерієм компетентності (професійної, особистої та соціальної) кандидат Тітов М.Ю. набрав 361 бал. За цими критеріями Тітова М.Ю. оцінено Комісією на підставі результатів іспиту, дослідження інформації, яка міститься в досьє, та співбесіди за показниками, визначеними пунктами 1-5 глави 2 розділу II Положення.

За критерієм професійної етики, оціненим за показниками, визначеними пунктом 8 глави 2 розділу II Положення, кандидат Тітов М.Ю. набрав 212 балів. За цим критерієм Тітова М.Ю. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься у досьє, та співбесіди.

За критерієм доброчесності, оціненим за показниками, визначеними пунктом 9 глави 2 розділу II Положення, кандидат Тітов М.Ю. набрав 170 балів. За цим критерієм Тітова М.Ю. оцінено на підставі результатів тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, дослідження інформації, яка міститься у досьє.

Таким чином, за результатами кваліфікаційного оцінювання кандидат на посаду судді Касаційного цивільного суду в складі Верховного Суду Тітов М.Ю. набрав 743 бали.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 79, 81, 83-86, 88, 93, 101 Закону, Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що за результатами кваліфікаційного оцінювання Тітов Максим Юрійович, якого визнано таким, що підтвердив здатність здійснювати правосуддя в Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду, набрав 743 бали.

Головуючий                                                                                                     А.О. Заріцька

Члени Комісії:                                                                                                 Т.Ф. Весельська

                                                                                                                           С.М. Прилипко