X

Про визначення результатів кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчука Вадима Миколайовича за результатами іспиту суддів місцевих та апеляційних судів, призначеного рішенням Комісії від 29 січня 2018 року № 7/зп-18, та вирішення питання допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди»

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
26.04.2018
556/ко-18
Про визначення результатів кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчука Вадима Миколайовича за результатами іспиту суддів місцевих та апеляційних судів, призначеного рішенням Комісії від 29 січня 2018 року № 7/зп-18, та вирішення питання допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди»

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Макарчука М.А.,

членів Комісії: Василенка А.В., Весельської Т.Ф., Прилипка С.М.,

розглянувши питання про визначення результатів кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчука Вадима Миколайовича за результатами іспиту суддів місцевих та апеляційних судів, призначеного рішенням Комісії від 29 січня 2018 року № 7/зп-18, та вирішення питання допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди», призначеного рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17,

встановила:

Згідно з пунктом 161 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі - Закон) передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17 призначено кваліфікаційне оцінювання 999 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчука В.М.

Згідно зі статтею 85 Закону кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1. складення іспиту (складення анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання);

2. дослідження досьє та проведення співбесіди.

Частиною п’ятою статті 83 Закону визначено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Згідно з приписами підпунктів 5.1.1.1 та 5.1.1.2 пункту 5 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі - Положення), максимально можливий бал за показником рівня знань у сфері права становить 90 балів, за показником рівня практичних навичок та умінь у правозастосуванні - 120 балів.

Пунктом 9 глави 6 розділу II Положення передбачено, що суддя, який за результатами етапу «Іспит» набрав менше мінімально допустимого бала, на підставі відповідного рішення Комісії не допускається до етапу «Дослідження досьє та співбесіда», припиняє учать у кваліфікаційному оцінюванні та визнається таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді або відповідність займаній посаді.

Відповідно до пункту 9 розділу V Положення мінімально допустимий бал іспиту під час кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді - 50 відсотків від максимально можливого бала, встановленого в межах цього іспиту.

Рішенням Комісії від 29 січня 2018 року № 7/зп-18 призначено проведення іспиту під час кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді, призначеного рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17, та встановлено мінімально допустимий бал іспиту - 50 відсотків від максимально можливого бала у разі набрання суддею:

50 і більше відсотків від максимально можливого бала за складення анонімного письмового тестування;

50 і більше відсотків від максимально можливого бала за виконання практичного завдання.

Кравчук В.М. за результатами складення анонімного письмового тестування отримав 69,75 бала, за виконання практичного завдання суддя отримав 27 балів.

Ураховуючи зазначене, Комісія встановила, що суддя Шполянського районного суду Черкаської області Кравчук В.М. отримав менше 50 відсотків від максимально можливого бала за виконання практичного завдання, а отже, не склав іспиту і не може бути допущеним до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

За наведених обставин Комісія дійшла висновку, що суддя Шполянського районного суду Черкаської області Кравчук Вадим Миколайович не відповідає займаній посаді за критерієм професійної компетентності, у зв’язку з чим слід рекомендувати Вищій раді правосуддя розглянути питання про звільнення його з посади судді.

Керуючись статтями 83-86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, Положенням, Комісія

вирішила:

визначити, що суддя Шполянського районного суду Черкаської області Кравчук Вадим Миколайович не склав іспиту для суддів місцевих та апеляційних судів, призначеного рішенням Комісії від 29 січня 2018 року № 7/зп-18.

Відмовити судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчуку Вадиму Миколайовичу у допуску до другого етапу кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди», призначеного рішенням Комісії від 20 жовтня 2017 року № 106/зп-17, за результатами іспиту суддів місцевих та апеляційних судів.

Визнати суддю Шполянського районного суду Черкаської області Кравчука Вадима Миколайовича таким, що не відповідає займаній посаді.

Рекомендувати Вищій раді правосуддя розглянути питання про звільнення з посади судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчука Вадима Миколайовича.

Головуючий                                                                                                                       М.А. Макарчук

Члени Комісії:                                                                                                                   А.В. Василенко

                                                                                                                                              Т.Ф. Весельська

                                                                                                                                              С.М. Прилипко