X

Про дослідження досьє та проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання судді Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорної Олени Володимирівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
20.11.2023
13/ко-23
Про дослідження досьє та проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання судді Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорної Олени Володимирівни на відповідність займаній посаді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Шевчук Г.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Кобецької Н.Р. (доповідач),

розглянувши питання про дослідження досьє та проведення співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання судді Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорної Олени Володимирівни на відповідність займаній посаді,

встановила:

Стислий виклад інформації про кар’єру судді.

Указом Президента України «Про призначення суддів» від 01 серпня 2016 року № 321/2016 Чорну О.В. призначено строком на 5 років на посаду судді Покровського районного суду Дніпропетровської області.

Наказом від 08 серпня 2016 року № 4-к/тр Чорну О.В. зараховано до штату Покровського районного суду Дніпропетровської області.

Присягу судді Чорна О.В. склала 15 грудня 2016 року.

Указом Президента України «Про призначення та тимчасове переведення судді» від 29 грудня 2017 року № 445/2017 суддю Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорну О.В. переведено до Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області строком на шість місяців.

У судді Чорної О.В. 01 серпня 2021 року закінчилися повноваження.

Інформація про кваліфікаційне оцінювання судді.

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 07 червня 2018 року № 133/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорної О.В.

Рішенням Комісії від 27 грудня 2018 року № 329/зп-18 визначено результати першого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Іспит» та вирішено питання допуску суддів до другого етапу кваліфікаційного оцінювання «Дослідження досьє та проведення співбесіди» за результатами іспиту. Відповідно до вказаного рішення Чорну О.В. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було припинено, що унеможливило завершення кваліфікаційного оцінювання суддів, зокрема стосовно судді Чорної О.В.

Повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України сформовано 01 червня 2023 року.

З метою вирішення питання продовження процедур оцінювання, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), рішенням Комісії від 20 липня 2023 року № 34/зп-23 здійснено повторний автоматизований розподіл справ між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стосовно осіб, п’ятирічний строк призначення яких на посаду судді закінчився; осіб, призначених (обраних) на посаду судді та яких колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України визнано такими, що відповідають займаній посаді судді, проте відповідне питання винесено на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі через надходження висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності; осіб, призначених (обраних) на посаду судді та стосовно яких накладено дисциплінарне стягнення, що передбачає проходження кваліфікаційного оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді; осіб, стосовно яких необхідно продовжити кваліфікаційне оцінювання на виконання судового рішення.

Згідно з протоколом повторного розподілу між членами Комісії від 27 липня 2023 року доповідачем у справі визначено члена Комісії Кобецьку Н.Р.

На підставі викладеного вище кваліфікаційне оцінювання судді Чорної О.В. продовжено з етапу дослідження досьє та проведення співбесіди.

Комісією 20 листопада 2023 року проведено співбесіду з Чорною О.В.

Джерела права та їх застосування.

Згідно з підпунктом 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному законом. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону передбачено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пунктів 1, 2 глави 6 розділу II Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03 листопада 2016 року № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2018 року № 20/зп-18) (далі – Положення), встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

Згідно з пунктом 1 глави 1 розділу ІІ Положення критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

Приписами пункту 5 глави 6 розділу II Положення передбачено, що максимально можливий бал за критеріями компетентності (професійної, особистої, соціальної) становить 500 балів, за критерієм професійної етики – 250 балів, за критерієм доброчесності – 250 балів. Отже, сума максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв становить 1 000 балів.

За змістом підпункту 5.1 пункту 5 глави 6 розділу ІІ Положення критерії компетентності оцінюються так: професійна компетентність (за показниками, отриманими під час іспиту) – 300 балів, з яких: рівень знань у сфері права – 90 балів (підпункт 5.1.1.1); рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні – 120 балів (підпункт 5.1.1.2); ефективність здійснення суддею правосуддя або фахова діяльність для кандидата на посаду судді – 80 балів (підпункт 5.1.1.3); діяльність щодо підвищення фахового рівня – 10 балів (підпункт 5.1.1.4); особиста компетентність – 100 балів (підпункт 5.1.2); соціальна компетентність – 100 балів (підпункт 5.1.3).

Пунктом 11 розділу V Положення встановлено, що рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала, більшого за 0.

Оцінювання відповідності судді за критерієм професійної компетентності.

Згідно з главою 2 розділу II Положення відповідність судді критерію професійної компетентності оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

- рівень знань у сфері права, який оцінюється на підставі результатів складення анонімного письмового тестування під час іспиту;

- рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні, який оцінюється на підставі результатів виконання практичного завдання під час іспиту;

- ефективність здійснення правосуддя, який оцінюється за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє;

- діяльність щодо підвищення фахового рівня, який оцінюється за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє.

Рівень знань у сфері права та рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні Чорної О.М. перевірено на першому етапі кваліфікаційного оцінювання шляхом складення анонімного письмового тестування, за результатами якого суддя набрала 81 бал, та практичного завдання, за результатами якого суддя набрала 82 бали.

Визначаючись щодо ефективності здійснення правосуддя, Комісія констатує, зокрема, таке:

- у період з 2016 до 2021 року суддею Чорною О.В. розглянуто 3 376 справ та матеріалів;

- загальні показники середньомісячного навантаження судді Чорної О.В. у період з 2016 до 2021 року (23,70) є наближеними до середньомісячного показника навантаження у Покровському районному суді Дніпропетровської області (31,19);

- відсоток змінених судових рішень, ухвалених суддею Чорною О.В. у період з 2016 до 2021 року, становить 0,3% та скасованих – 1,5%, а відтак є незначним стосовно загальної кількості ухвалених рішень;

- у період з 2016 до 2021 року суддею Чорною О.Ю. не допущено порушення встановлених законодавством строків при розгляді справ, однак 50 електронних примірників судових рішень надіслано до Єдиного державного реєстру судових рішень з порушенням строків (здебільшого порушення становили 1–4 дні, в одному випадку – 21 день);

- у суддівському досьє відсутня інформація про рішення, постановлені за її участі, що були предметом розгляду міжнародними судовими установами та іншими міжнародними організаціями, за результатами якого було встановлено порушення Україною міжнародно-правових зобов’язань.

Таким чином, оцінюючи ефективність здійснення правосуддя суддею Чорною О.В., Комісія приходить до висновку, що бал за цим критерієм становить 60.

Визначаючись щодо підвищення фахового рівня, Комісія враховує, що матеріали досьє містять відомості про регулярне підвищення суддею професійного рівня. Суддя Чорна О.В. неодноразово відвідувала семінари Національної школи суддів України та брала участь у інших професійних заходах. Водночас суддя Чорна О.В. не має наукового ступеня та вченого звання, не здійснювала наукової та викладацької діяльності, не брала участі в законопроєктній роботі; у неї відсутні наукові публікації у сфері права.

Таким чином, Комісія оцінює цей показник у 2 бали.

Оцінювання відповідності судді за критерієм особистої компетентності.

Згідно з пунктом 6 глави ІІ розділу ІІ Положення відповідність судді критерію особистої компетентності визначається показниками тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей такими, як когнітивні якості особистості, емотивні якості особистості, мотиваційно-вольові якості особистості, і оцінюються на підставі висновку про підсумки таких тестувань (у разі їх проведення), за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди.

Чорна О.В. пройшла тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей.

За результатами дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, співбесіди та висновку за підсумками тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей за критерієм особистої компетентності суддя Чорна О.В. набрала 67 балів.

Оцінювання відповідності судді за критерієм соціальної компетентності.

Відповідно до пункту 7 глави ІІ розділу ІІ Положення відповідність судді критерію соціальної компетентності визначається за показниками тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей такими, як комунікативність, організаторські здібності, управлінські властивості особистості, моральні риси особистості, чесність, порядність, розуміння і дотримання правил та норм, відсутність схильності до контпродуктивних дій, дисциплінованість, і оцінюється на підставі висновку про підсумки таких тестувань (у разі їх проведення), за результатами дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, і співбесіди.

За результатами дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, співбесіди та висновку за підсумками тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей за критерієм соціальної компетентності суддя Чорна О.В. набрала 71 бал.

Оцінювання відповідності судді за критеріями професійної етики та доброчесності.

Згідно з пунктом 8 глави ІІ розділу ІІ Положення відповідність судді критерію професійної етики оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

- відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам;

- відповідність судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції;

- політична нейтральність;

- дотримання поведінки, що забезпечує довіру до суддівської посади та авторитету правосуддя;

- дотримання суддівської етики та наявність обставин, передбачених підпунктами 3, 5–8, 13 частини першої статті 106 Закону;

- інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію професійної етики.

Ці показники оцінюються за результатами дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє, та співбесіди.

Згідно з пунктом 9 глави ІІ розділу ІІ Положення відповідність судді критерію доброчесності оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

- відповідність витрат і майна судді та членів його сім’ї задекларованим доходам;

- відповідність способу (рівня) життя судді та членів його сім’ї задекларованим доходам;

- відповідність поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції;

- наявність обставин, передбачених підпунктами 1, 2, 9–12, 15–19 частини першої статті 106 Закону;

- наявність фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про недоброчесність судді;

- наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею;

- інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію доброчесності.

Ці показники оцінюються за результатами співбесіди та дослідження інформації, яка міститься в суддівському досьє.

Комісією не встановлено інформації щодо невідповідності витрат, майна, способу (рівня) життя судді Чорної О.В. та членів її сім’ї, а також близьких родичів задекларованим доходам, невідповідності поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції, вимозі політичної нейтральності, а також наявності обставин, передбачених підпунктами 9–12, 15–19 частини першої статті 106 Закону.

Відомості про притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про її недоброчесність, а також відомості про наявність незабезпечених зобов’язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею, відсутні.

За даними, наданими центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, органом державного фінансового контролю в Україні, іншими органами державної влади, відомості, які б вказували на недоброчесність судді Чорної О.В., відсутні.

Громадська рада доброчесності (далі – ГРД) 13 листопада 2023 року направила до Комісії рішення про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації. У цьому рішенні містяться дані, які, на думку ГРД, не є самостійною підставою для висновку, однак є такими, що характеризують суддю та можуть бути використані під час її оцінювання.

1. Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік мати судді Чорна Ольга Олександрівна 09 серпня 2016 року набула право власності на автомобіль марки «Honda» модель «CR-V», рік випуску: 2008, за 140 000 гривень. У ГРД наявні обґрунтовані сумніви в тому, що цей автомобіль придбано за 140 000 гривень. ГРД надала розрахунок вартості транспортних засобів Міністерства економіки України та відомості з архівних матеріалів сайту «Автобазар», на підставі яких припустила, що вартість автомобіля занижено у 2,5 раза. ГРД також поставила під сумнів фінансову спроможність матері купити цей автомобіль.

2. У щорічній майновій декларації судді за 2017 рік відсутній автомобіль марки «Mercedes-Benz C-200», рік випуску: 2002. Однак жодного доходу в щорічних майнових деклараціях судді за 2016–2017 роки від відчуження автомобіля не задекларовано.

3. Відповідно до інформації, розміщеної в засобах масової інформації, 19 квітня 2017 року в судді Чорної О.В. відбувся конфлікт із суддею Покровського районного суду Дніпропетровської області Лукіновою К.С. щодо графіка використання єдиного залу для аудіофіксації засідань і проведення відеоконференцій, у результаті якого між суддями відбулася суперечка на підвищених тонах у присутності сторін. Стосовно цього суддя Лукінова К.С. звернулася зі скаргою до Вищої ради правосуддя. Ухвалою члена Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 22 квітня 2020 року дисциплінарну скаргу залишено без розгляду та повернуто скаржнику у зв’язку з надходженням заяви від судді Лукінової К.С. про відмову від поданої скарги стосовно судді Чорної О.В. Своєю чергою суддя Чорна О.В. фактично, коментуючи конфлікт із суддею Лукіновою К.С., розповіла журналістам видання «Судово-юридична газета» факти, які свідчать про внесення в систему авторозподілу справ Покровського районного суду Дніпропетровської області некоректної інформації, яка впливала на авторозподіл з лютого до травня 2017 року.  Хоча відсутні факти, що свідчать про втручання у здійснення розподілу справ у суді, у ГРД відсутня інформація, чи зверталася суддя з повідомленням про втручання в її діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора.

Відповідно до пункту 120 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року № 81/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 19 жовтня 2023 року № 119/зп-23), висновок або інформація Громадської ради доброчесності розглядаються Комісією під час проведення співбесіди та дослідження досьє судді (кандидата на посаду судді) на відповідному засіданні з метою встановлення наявності або спростування обґрунтованого сумніву щодо відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики.

 Суддя Чорна О.В. надала Комісії письмові пояснення, а також деталізувала їх під час співбесіди.

Про вартість автомобіля марки «Honda CR-V» суддя пояснила Комісії, що автомобіль придбала мати за заощаджені нею кошти. Сама Чорна О.В. не брала участі в укладенні договору. Про вартість автомобіля дізналася з договору, який їй надала мати. Також зі слів матері автомобіль був пошкоджений і терміново продавався, чим і пояснюється його низька вартість.

Стосовно незадекларованих коштів, які отримала її мати від продажу автомобіля марки «Mercedes-Benz C-200», пояснила, що вказаний автомобіль був проданий 09 серпня 2016 року в день купівлі іншого автомобіля – «Honda CR-V». У розділі 6 декларації «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» за 2016 рік суддя зазначила, що її матері належать два автомобілі. У розділі «Видатки» вказала правочин, який спричинив видаток: придбання рухомого майна, транспортний засіб, сума видатку 14 000 гривень. У розділі «Інформація щодо іншого правочину»: вид правочину – право власності припинено; предмет правочину – рухоме майно; вид майна – транспортний засіб. Відтак Чорна О.В. була абсолютно переконана, що таким чином визначила, що автомобіль марки «Mercedes-Benz C-200» був відчужений. Однак, імовірніше, припустилася невимушеної помилки і не зазначила дохід від продажу автомобіля марки «Mercedes-Benz C-200» у сумі 120 000 гривень у розділі 11 декларації. Водночас вона не мала на меті спотворити або приховати якусь інформацію.

Комісія відзначає, що автомобілі марок «Mercedes-Benz C-200» та «Honda CR-V» набуті у власність матір’ю Чорної О.В. до того, як остання склала присягу судді, про що підкреслюється і ГРД.

Надаючи пояснення щодо придбаних матір’ю автомобілів, суддя наголошувала, що з матір’ю не проживає, спільного бюджету немає. Водночас у деклараціях за 2016–2022 роки вона зазначає матір як члена сім’ї. Таку невідповідність суддя обґрунтувала тим, що вважала за необхідне відображати матір як члена сім’ї, оскільки в них спільне місце реєстрації, Чорна О.В. проживає в квартирі, що належить на праві власності її матері, та інколи користується материним автомобілем.

Аналізуючи виявлені розбіжності та неточності при заповненні майнових декларацій суддею Чорною О.В., Комісія дійшла висновку, що вони є результатом невмисних помилок.

Стосовно конфліктної ситуації, яка відбувся між нею та суддею Покровського районного суду Дніпропетровської області Лукіновою К.С., суддя Чорна О.В. пояснила, що у 2017 році між ними мало місце міжособистісне непорозуміння, у тому числі пов’язане з проблемою наявності однієї зали судового засідання на чотирьох суддів. Після повернення Чорної О.В. із відрядження до Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області восени 2018 року ситуація нормалізувалася. Відтоді й дотепер жодних непорозумінь із колегами в неї не виникало. Це питання було обговорено на зборах суддів і вирішено. Чорна О.В. вважала, що не мала підстав для звернення із повідомленням про втручання в її діяльність як судді, зокрема стосовно встановлення режимів нарадчих кімнат. Під час співбесіди суддя наголосила, що щиро шкодує про свою емоційну поведінку, що призвела до таких наслідків.

Комісія на основі аналізу інформації ГРД, пояснень судді та зібраних матеріалів, вважає, що зазначені фактичні обставини не можуть свідчити про невідповідність судді вимогам доброчесності та професійної етики, хоча і впливають на загальну оцінку за цими критеріями.

Таким чином, Комісія, перевіривши показники, визначені в пунктах 8, 9 глави ІІ розділу ІІ Положення, на підставі вище з’ясованих обставин, за результатами аналізу суддівського досьє та співбесіди оцінює показники критерію професійної етики судді Чорної О.В. сумарно у 180 балів, показники критерію доброчесності суддя – 170 балів.

Висновок Комісії за результатами розгляду справи.

Комісія у складі колегії, заслухавши доповідача, дослідивши суддівське досьє, висновок за підсумками тестування особистих морально-психологічних якостей і загальних здібностей, надавши оцінку інформації ГРД, аргументам, наведеним суддею Чорною О.В. в письмових поясненнях, за результатами співбесіди встановила, що суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорна О.В. набрала 713 балів, що становить більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв. Цей бал є достатнім для визнання її такою, що відповідає займаній посаді.

Ураховуючи викладене та керуючись підпунктом 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, статтями 83–86, 93, 101, пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

Визначити, що суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорна Олена Володимирівна за результатами кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді набрала 713 балів.

Визнати суддю Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорну Олену Володимирівну такою, що відповідає займаній посаді.

Головуючий                                                                                                            Г.М. Шевчук

Члени Комісії:                                                                                                         М.Б. Богоніс

                                                                                                                                 Н.Р. Кобецька