X

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
14.09.2023
94/зп-23
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у пленарному складі:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Волкової Л.М., Гацелюка В.О., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Мельника Р.І., Омельяна О.С., Пасічника А.В., Сабодаша Р.Б., Сидоровича Р.М., Чумака С.Ю., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів,

встановила:

Згідно з частиною першою статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) конкурс на зайняття вакантної посади судді апеляційного суду проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідно до Закону та положення про проведення конкурсу.

Частиною третьою статті 79 Закону передбачено, що для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про його оголошення, розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті і веб-порталі судової влади та публікує її у визначених нею друкованих засобах масової інформації не пізніш як за місяць до дня проведення конкурсу.

Положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді затверджено рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 02 листопада 2016 року № 141/зп-16 (зі змінами) (далі – Положення).

Відповідно до пункту 2.1 Положення конкурс оголошується на підставі рішення Комісії. Рішення про проведення конкурсу ухвалюється на засіданні Комісії у пленарному складі.

Згідно з пунктом 2.3 Положення в оголошенні про конкурс зазначаються:

1) найменування судів, де є вакантні посади суддів;

2) кількість вакантних посад суддів;

3) порядок та строки подання заяви для участі в конкурсі;

4) перелік документів, що додаються до заяви, та вимоги до них;

5) умови проведення конкурсу;

6) дата, час і місце проведення конкурсу;

7) інша необхідна інформація.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 24 серпня 2023 року № 852/0/15-23 визначено на 2023 рік тимчасову кількість суддів у місцевих та апеляційних судах.

За даними обліку Комісії, на сьогодні:

1) кількість вакантних посад суддів в апеляційних судах – 687:

в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 489;

в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 97;

в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 101;

2) кількість осіб, які займають суддівську посаду в апеляційних судах, що припинили свою діяльність, – 9:

в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 5;

в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 2;

в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 2.

3) кількість осіб, які займають суддівську посаду у вищих спеціалізованих судах, що припинили свою діяльність, – 39:

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ – 13;

Вищий господарський суд України – 10;

Вищий адміністративний суд України – 16.

Дані обліку надаються без урахування судів, розташованих на території бойових дій та тимчасово окупованих територіях України, а також за постійним місцем роботи суддів (без урахування відомостей про відрядження суддів).

Обговоривши питання порядку денного, Комісія дійшла висновку про необхідність оголошення конкурсу на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах.

Керуючись статтями 79, 81, 93 та 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

1. Оголосити конкурс на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах згідно з додатком 1:

в апеляційних судах із розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення – 410;

в апеляційних судах із розгляду господарських справ – 56;

в апеляційних судах із розгляду адміністративних справ – 66.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах згідно з додатком 2.

3. Затвердити оголошення про проведення конкурсу на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах згідно з додатком 3.

4. Розмістити оголошення про проведення конкурсу на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах на офіційному вебсайті Комісії, вебпорталі судової влади та опублікувати відповідне оголошення в газеті «Голос України».

5. Питання допуску до участі у конкурсі на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах вирішити Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі колегій.

6. Формування рейтингу та питання рекомендування для призначення кандидатів суддями розглянути Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у пленарному складі.

 

Головуючий                                                                                 Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                              М.Б. Богоніс

                                                                                                      Л.М. Волкова

                                                                                                      В.О. Гацелюк

                                                                                                      Р.А. Кидисюк 

                                                                                                      О.Л. Коліуш

                                                                                                      Р.І. Мельник

                                                                                                      О.С. Омельян

                                                                                                      А.В. Пасічник

                                                                                                      Р.Б. Сабодаш

                                                                                                      Р.М. Сидорович

                                                                                                      С.Ю. Чумак

                                                                                                      Г.М. Шевчук

Додатки до рішення: