X

Про розгляд повідомлення (заяви) Маселка Р.А. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Наталією Василівною у декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
05.09.2023
33/дп-23
Про розгляд повідомлення (заяви) Маселка Р.А. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Наталією Василівною у декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Гацелюка В.О.,

членів Комісії: Коліуша О.Л., Мельника Р.І.,

розглянувши повідомлення (заяву) Маселка Романа Анатолійовича щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Наталією Василівною у декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 29.10.2018 надійшло повідомлення від Маселка Романа Анатолійовича щодо перевірки тверджень, вказаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Наталією Василівною в декларації доброчесності судді за 20162017 роки.

У повідомленні (заяві) зазначено, що в декларації доброчесності судді за 20162017 роки суддею Пономаренко Н.В. вказано недостовірні відомості в пунктах 12 та 19.

Так, у пункті 12 декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки Пономаренко Н.В. підтвердила, що нею сумлінно виконувались професійні обов’язки, однак суддею було винесено п’ять постанов, які підпадають під дію Закону України «Про відновлення довіри до судової влади» та які з моменту їх винесення не внесено до Єдиного державного реєстру судових рішень.

У пункті 19 декларації доброчесності судді за 20162017 роки суддя підтвердила, що до неї не застосовуються заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади», однак суддя виносила постанови щодо чотирьох осіб, яких було притягнено до адміністративної відповідальності за статтею 1222 Кодексу України про адміністративні правопорушення та в подальшому звільнено від відповідальності на підставі Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21.02.2014 № 743-VII.

На думку заявника, наведені факти вказують на порушення суддею законодавства і свідчать про недостовірність поданої суддею інформації у декларації доброчесності судді за 20162017 роки.

Відповідно до протоколу розподілу справ між членами Комісії від 19.04.2018 справу № 31кп-4414/18 розподілено члену Комісії Макарчуку М.А.

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16.10.2019 № 193-ІХ повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було припинено.

01.06.2023 сформовано повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до рішення Комісії від 20.07.2023 № 33/зп-23 здійснено повторний автоматизований розподіл між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 45 справ за інформацією, що може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей, поданих суддею у декларації родинних зв’язків, та тверджень судді у декларації доброчесності. 

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 21.07.2023 доповідачем за повідомленням Маселка Р.А. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Н.В. у декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки (єдиний унікальний номер справи 31кп-4414/18), визначено члена Комісії Коліуша О.Л.

Дослідивши повідомлення та додані до нього матеріали, пояснення судді, суддівське досьє, матеріали співбесід із суддею, Комісія встановила таке.

Відповідно до частин першої та другої статті 62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) суддя зобов’язаний щорічно до 01 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за формою, що визначається Комісією. Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження.

Рішенням Комісії від 31.10.2016 № 137/зп-16 затверджено форму декларації доброчесності судді.

Відповідно до Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді, затверджених рішенням Комісії від 31.10.2016 № 137/зп-16, у декларації доброчесності зазначаються відомості, актуальні станом на 31 грудня звітного року.

Згідно з частиною шостою статті 62 Закону та положеннями пункту 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13.10.2016 № 81/зп-16 (далі – Регламент), перевірка декларації доброчесності судді проводиться у разі надходження до Комісії інформації, що може свідчити про недостовірність (в тому числі неповноту) тверджень, вказаних суддею у цій декларації, наданої будь-якою особою.

Отже, декларація доброчесності судді є одним з інструментів, запроваджених законодавцем, для підвищення довіри до судової системи та підтримання її авторитету на високому рівні. Заповнення декларації доброчесності судді є обов’язком, що покладається на суддю у зв’язку з його статусом, і забезпечується шляхом притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у разі підтвердження інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень у декларації доброчесності.

Положеннями статті 83 Закону передбачено, що кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеними критеріями. Такими критеріями є: компетентність (професійна, особиста, соціальна тощо), професійна етика, доброчесність.

Пунктом 20 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, який за змістом кореспондується з пунктом 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України, встановлено, що відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Частиною п’ятою статті 83 Закону встановлено, що порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення затверджуються Комісією.

Відповідно до пункту 9 глави 2 розділу ІІ Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, затвердженого рішенням Комісії від 03.11.2016 № 143/зп-16 (у редакції рішення Комісії від 13.02.2018 № 20/зп-18) (далі – Положення), відповідність судді критерію доброчесності оцінюється (встановлюється) за визначеними показниками, зокрема наявність обставин, передбачених підпунктом 19 частини першої статті 106 Закону, а саме – декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді. Ці показники оцінюються за результатами співбесіди та дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, зокрема в декларації доброчесності судді.

Згідно з абзацом третім пункту 20 розділу ІІІ Положення під час співбесіди обов’язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого оцінювання є підставою для звільнення судді з посади за рішенням Вищої ради правосуддя на підставі подання відповідної колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рішенням Комісії від 01.02.2018 № 8/зп-18 призначено кваліфікаційне оцінювання 1 790 суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді, зокрема судді Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Н.В.

Рішенням Комісії від 11.05.2018 № 105/зп-18 суддю Пономаренко Н.В. допущено до другого етапу кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

Комісія 18.07.2018 провела співбесіду із суддею Пономаренко Н.В., під час якої обговорила питання щодо показників за критеріями компетентності, професійної етики та доброчесності, які виникли під час дослідження суддівського досьє.

За результатами кваліфікаційного оцінювання суддя Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Н.В. набрала 777,875 бала і визнана такою, що відповідає займаній посаді (рішення Комісії від 25.10.2018
№ 1867/ко-18). Зокрема, за критерієм професійної етики
суддя набрала 210 балів із 250 можливих, за критерієм доброчесності суддя набрала 185 балів із 250 можливих.

Отже, у межах процедури кваліфікаційного оцінювання судді Пономаренко Н.В. досліджено відомості, які містяться в суддівському досьє, зокрема в деклараціях доброчесності судді за 2016–2017 роки, та не встановлено інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних у зазначених деклараціях.

Крім того, під час дослідження суддівського досьє Комісією встановлено, що 25.01.2018 Вищою радою правосуддя розглядалась рекомендація Комісії для обрання Пономаренко Н.В. на посаду судді безстроково. У межах цього розгляду, як убачається з матеріалів співбесіди (містяться за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=dWRNGeaclBM), Вищою радою правосуддя, зокрема, досліджувалось питання ухвалення суддею Пономаренко Н.В. постанов у справах про адміністративні правопорушення за статтею 1222 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За результатами розгляду рекомендації Вищою радою правосуддя ухвалено рішення від 25.01.2018 №160/0/15-18 про внесення подання Президентові України про призначення Пономаренко Н.В. на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва. У своєму рішенні Вища рада правосуддя зазначає, що кандидатура Пономаренко Н.В. на посаду судді відповідає вимогам статті 127 Конституції України та статті 69 Закону та не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для ухвалення рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення Пономаренко Н.В. на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Указане рішення Вищої ради правосуддя містилось в суддівському досьє під час проведення кваліфікаційного оцінювання судді Пономаренко Н.В. та було предметом дослідження Комісії на другому етапі «Дослідження досьє та проведення співбесіди».

У зв’язку з цим Комісія вважає, що повторне дослідження в межах перевірки повідомлень щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних у декларації доброчесності судді, означатиме надання повторної правової оцінки раніше дослідженим обставинам та перегляд по суті рішення Комісії за результатами кваліфікаційного оцінювання у відповідній частині, тобто здійснення правової процедури, не передбаченої законом.

Абзацом другим підпункту 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI Регламенту визначено, що обставини, які раніше були предметом дослідження (зокрема, під час кваліфікаційного оцінювання судді), повторному дослідженню не підлягають. Повідомлення про такі обставини за рішенням Комісії залишаються без розгляду.

З огляду на викладене Комісія дійшла висновку, що повідомлення Маселка Р.А. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Н.В. у декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки, слід залишити без розгляду.

Ураховуючи вказане, керуючись статтями 62, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення, підпунктом 6.2.4 пункту 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

повідомлення (заяву) Маселка Романа Анатолійовича щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Наталією Василівною у декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки, залишити без розгляду.

 

Головуючий                                                                                      В.О. Гацелюк

Члени Комісії:                                                                                 О.Л. Коліуш

                                                                                                          Р.І. Мельник