X

Про розгляд повідомлення (заяви) Маселка Р.А. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Мальцевим Дмитром Олександровичем у декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
05.09.2023
34/дп-23
Про розгляд повідомлення (заяви) Маселка Р.А. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Мальцевим Дмитром Олександровичем у декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого – Гацелюка В.О.,

членів Комісії: Коліуша О.Л., Мельника Р.І.,

розглянувши повідомлення (заяву) Маселка Романа Анатолійовича щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Мальцевим Дмитром Олександровичем у декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 30.08.2018 надійшло повідомлення (заява) від Маселка Р.А. щодо перевірки інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, вказаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Мальцевим Дмитром Олександровичем у декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки (далі – Декларації).

У повідомленні вказано, що суддя підтвердив зазначені в пунктах 12, 17, 19 Декларації твердження про сумлінне виконання ним професійних обов’язків, неприйняття одноособово або у колегії суддів рішень, передбачених статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», незастосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади». Такі твердження судді, на думку заявника, є недостовірними.

Заявник повідомляє, що 04.02.2014 суддею винесено постанову у справі № 761/6496/14-п, якою особу визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1222 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), та застосовано до неї адміністративне стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами строком на чотири місяці. 07.03.2014 суддею винесено постанову, якою цю особу звільнено від адміністративної відповідальності на підставі Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність деяких законів України» від 21.02.2014  № 743-VII.

На думку заявника, у зв’язку з прийняттям вказаних рішень суддею Мальцевим Д.О. до нього має бути застосована заборона, передбачена Законом України «Про очищення влади».

Також заявник зазначає, що постанова у справі № 761/6496/14-п від 04.02.2014 відсутня в Єдиному державному реєстрі судових рішень, що дає підстави стверджувати, що суддею неналежно виконуються професійні обов’язки та вказано недостовірні відомості в пунктах 12 Декларацій.

На думку заявника, наведені факти свідчать про недостовірність повідомленої суддею інформації в Деклараціях, у зв’язку з чим він просив провести перевірку достовірності вказаних тверджень і, у разі підтвердження вказаних фактів, звернутися до Вищої ради правосуддя стосовно притягнення судді Мальцева Д.О. до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до протоколу розподілу справ між членами Комісії від 30.08.2018 повідомлення № 31кп-4332/18 розподілено члену Комісії Луцюку П.С.

У зв’язку із прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16.10.2019 № 193-ІХ повноваження членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України було припинено.

01.06.2023 сформовано повноважний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до рішення Комісії від 20.07.2023 № 33/зп-23 здійснено повторний автоматизований розподіл між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 45 справ за інформацією, що може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) відомостей, поданих суддею у декларації родинних зв’язків, та тверджень судді у декларації доброчесності.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 21.07.2023 доповідачем за повідомленням Маселка Р.А. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень (єдиний унікальний номер справи 31кп-4332/18), визначено члена Комісії Коліуша О.Л.

Заслухавши доповідача, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Коліуша О.Л., проаналізувавши Декларації, письмові пояснення судді Мальцева Д.О., суддівське досьє, Комісія встановила таке.

Відповідно до частин першої та другої статті 62 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) суддя зобов’язаний щорічно до 01 лютого подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України декларацію доброчесності за формою, що визначається Комісією. Декларація доброчесності судді складається з переліку тверджень, правдивість яких суддя повинен задекларувати шляхом їх підтвердження або непідтвердження.

Рішенням Комісії від 31.10.2016 № 137/зп-16 затверджено форму декларації доброчесності судді.

Відповідно до Правил заповнення та подання форми декларації доброчесності судді, затверджених рішенням Комісії від 31.10.2016 № 137/зп-16, у декларації доброчесності зазначаються відомості, актуальні станом на 31 грудня звітного року.

Згідно з частиною шостою статті 62 Закону та положеннями пункту 6.2 розділу VI Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженого рішенням Комісії від 13.10.2016 № 81/зп-16 (далі – Регламент), перевірка декларації доброчесності судді проводиться у разі надходження до Комісії інформації, що може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею в цій декларації, наданої будь-якою особою.

Отже, декларація доброчесності судді є одним із інструментів, запроваджених законодавцем, для підвищення довіри до судової системи та підтримання її авторитету на високому рівні. Заповнення декларації доброчесності судді є обов’язком, що покладається на суддю у зв’язку з його статусом, і забезпечується шляхом притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у разі підтвердження інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень у декларації доброчесності.

Комісією запропоновано судді Мальцеву Д.О. надати пояснення, спростувати або заперечити інформацію стосовно обставин, викладених у повідомленні Маселка Р.А. (лист від 26.07.2023 та 15.08.2023 № 31кп-4332/18).

До Комісії 22.08.2023 надійшли письмові пояснення судді Мальцева Д.О., у яких він зазначив, що твердження заявника Маселка Р.А. не відповідають дійсності. Указував, що справа № 761/6496/14-п перебувала у провадженні судді Шевченківського районного суду міста Києва Гриньковської Н.Ю. і саме її постановою від 04.02.2014 визнано винним ОСОБА_1 та притягнено його до адміністративної відповідальності за статтею 1222 КУпАП із призначенням покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на чотири місяці. Указана постанова ним не виносилася, рішень про притягнення до відповідальності осіб, звільнених від адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність деяких законів України», ним не приймалося, відповідно, він не був зобов’язаний надсилати електронну копію вказаного судового рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень. Натомість зазначив, що ним відповідно до положень Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» 07.03.2014 винесено постанову, відповідно до якої задоволено клопотання прокурора та звільнено ОСОБА_1 від адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1222 КУпАП.

На виконання вимог частини шостої статті 62 Закону Комісією проведено перевірку викладених у повідомленні (заяві) Маселка Р.А. відомостей та встановлено таке.

Указом Президента України від 13.07.2010 № 768/2010 Мальцева Д.О. призначено на посаду судді Шевченківського районного суду міста Києва строком на п’ять років; Указом Президента України від 02.11.2017 № 348/2017 призначено на посаду цього суду.

27.01.2017 Мальцев Д.О. в установленому законом порядку подав до Комісії декларацію доброчесності судді за 2016 рік.

24.01.2018 Мальцев Д.О. в установленому законом порядку подав до Комісії декларацію доброчесності судді за 2017 рік.

У Деклараціях суддею Мальцевим Д.О. підтверджено твердження у пунктах 12, 17, 19 розділу ІІ.

Пунктом 4 частини першої статті 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» визначено, що суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів рішення про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21.11.2013 до дня набрання чинності цим законом, у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 1222 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21.11.2013 до дня набрання чинності цим законом.

Відповідно до пункту 13 частини другої статті 3 Закону України «Про очищення влади» заборона, передбачена частиною третьою статті 1 цього закону, застосовується до судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ухвалив рішення про притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» від 29.01.2014 № 737-VII, Закону України «Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 21.02.2014 № 743-VII.

Комісією встановлено, що суддею Шевченківського районного суду міста Києва Гриньковською Н.Ю. винесено постанову від 04.02.2014 (справа № 761/2420/14-п, провадження 3/761/825/2014), відповідно до якої ОСОБА_1 визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1222 КУпАП, та притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді позбавлення права керування усіма транспортними засобами строком на чотири місяці.

Суддею Шевченківського районного суду міста Києва Мальцевим Д.О. винесено постанову від 07.03.2014 (справа № 761/6496/14-п, провадження
№ 3-в/761/24/2014), відповідно до якої клопотання в.о. прокурора Шевченківського району міста Києва Горупи С.М. про звільнення від адміністративної відповідальності ОСОБА_1 у адміністративній справі № 3/761/825/2014 за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтю 1222 КУпАП, задоволено частково. Звільнено від адміністративної відповідальності ОСОБА_1 в адміністративній справі № 3/761/825/2014 за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1222 КУпАП, а саме від адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування усіма транспортними засобами строком на чотири місяці.

Таким чином, заявником помилково вказано про винесення суддею Мальцевим Д.О. постанови від 04.02.2014 у справі № 761/6496/14-п.

Отже, суддею Шевченківського районного суду міста Києва Мальцевим Д.О. не приймалися рішення, передбачені статтею 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», у зв’язку з чим ним правильно зазначено твердження у пунктах 17 та 19 декларації доброчесності за 2016 рік.

Стосовно недостовірних відомостей у пунктах 12 розділу ІІ Декларацій Комісія зазначає таке.

Постанова судді Шевченківського районного суду міста Києва Гриньковської Н.Ю. від 04.02.2014 (справа № 761/2420/14-п, провадження 3/761/825/2014) відсутня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Постанова судді Шевченківського районного суду міста Києва Мальцева Д.О. від 07.03.2014 (справа № 761/6496/14-п, провадження № 3-в/761/24/2014) є у відкритому доступі Єдиного державного реєстру судових рішень (https://reyestr.court.gov.ua/Review/37552497).

На запит Комісії (лист від 25.08.2023 № 01-04/10/2023) Шевченківським районним судом міста Києва повідомлено, що у суді відсутні накази (розпорядження) щодо визначення відповідальних осіб за наповнення Єдиного державного реєстру судових рішень електронними копіями судових рішень, ухвалених Шевченківським районним судом міста Києва з 01.01.2010.

Зважаючи на викладене, у Комісії відсутні підстави вважати, що суддею Мальцевим Д.О. неналежно виконувалися професійні обов’язки, у зв’язку з чим інформацію про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею у пунктах 12 розділу ІІ Декларацій, слід визнати непідтвердженою.

З огляду на зазначене Комісія дійшла висновку, що наведена у повідомленні (заяві) Маселка Р.А. інформація про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Мальцевим Д.О. у Деклараціях, є непідтвердженою.

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 62, 93, 101 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

визнати непідтвердженою інформацію, яка міститься в повідомленні (заяві) Маселка Романа Анатолійовича про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Мальцевим Дмитром Олександровичем у декларації доброчесності судді за 2016–2017 роки.

 

 

Головуючий                                                                                                          В.О. Гацелюк

Члени Комісії:                                                                                                      О.Л. Коліуш

                                                                                                                               Р.І. Мельник