X

Про відрядження судді до Лугинського районного суду Житомирської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
22.11.2023
135/зп-23
Про відрядження судді до Лугинського районного суду Житомирської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б. (доповідач), Гацелюка В.О., Кобецької Н.Р., Мельника Р.І., Пасічника А.В., Шевчук Г.В.,

розглянувши питання про відрядження судді до Лугинського районного суду Житомирської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 27 жовтня 2023 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження 1 (одного) судді до Лугинського районного суду Житомирської області у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя в цьому суді.

У повідомленні зазначено, що рішенням Вищої ради правосуддя від 24 серпня 2023 року № 852/0/15-23 «Про визначення кількості суддів у місцевих та апеляційних судах» у Лугинському районному суді Житомирської області визначено 5 (п’ять) посад суддів, фактично перебувають на посадах 4 (чотири) судді.

Однак повноваження суддів Гребенюка В.В., Данчука В.В., Денисюк І.І., Свинченко Г.Д. припинено у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку, на який їx було призначено, тому правосуддя в Лугинському районному суді Житомирської області не здійснюється.

ДСА України просить урахувати, що відрядження суддів із судів, які припинили роботу або територіальну підсудність яких змінено, унаслідок неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного стану, у зв’язку з військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 27 жовтня 2023 року доповідачем за повідомленням ДСА України про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Лугинського районного суду Житомирської області (єдиний унікальний номер справи  32дпс-718/23) визначено члена Комісії Богоноса М.Б.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

 

На виконання вимог, визначених пунктом 2 розділу ІІІ Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (далі – Порядок), 31 жовтня 2023 року на офіційному вебсайті Комісії розміщено оголошення про розгляд питання щодо внесення подання про відрядження судді (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Лугинського районного суду Житомирської області. В оголошенні, крім іншого, вказано семиденний строк для подання згоди на відрядження, який закінчився 07 листопада 2023 року.

Упродовж зазначеного в оголошенні строку жоден суддя не надав згоди на відрядження до Лугинського районного суду Житомирської області.

Згідно з абзацом першим пункту 15 розділу ІІІ Порядку, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ Порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в Комісії матеріали, з метою вжиття додаткових заходів для відновлення правосуддя в Лугинському районному суді Житомирської області та забезпечення належних умов доступу до правосуддя Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку про необхідність продовження строку розгляду питання про відрядження 1 (одного) судді до цього суду.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

продовжити строк розгляду питання про відрядження 1 (одного) судді до Лугинського районного суду Житомирської області до 20 грудня 2023 року.

 

 

Головуючий                                                                                                            Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                                         М.Б. Богоніс

                                                                                                                                В.О. Гацелюк

                                                                                                                                Н.Р. Кобецька

                                                                                                                                Р.І. Мельник

                                                                                                                                А.В. Пасічник

                                                                                                                                Г.М. Шевчук