X

Про відрядження судді до Тернівського міського суду Дніпропетровської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
22.11.2023
142/зп-23
Про відрядження судді до Тернівського міського суду Дніпропетровської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М. (доповідач), Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Омельяна О.С., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю.,

розглянувши питання про відрядження судді до Тернівського міського суду Дніпропетровської області,

встановила:

До Комісії 30 жовтня 2023 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження одного судді до Тернівського міського суду Дніпропетровської області у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

У повідомленні зазначено, що у штаті Тернівського міського суду Дніпропетровської області чотири посади судді, фактично перебуває на посадах троє суддів, у двох з яких припинилися повноваження у зв’язку з закінченням строку, на який їх призначено.

Таким чином, правосуддя в Тернівському міському суді Дніпропетровської області здійснює один суддя.

За інформацією ДСА України, нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за 9 місяців 2023 року, становить у середньому по Україні 294 дні для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ.

У Тернівському міському суді Дніпропетровської області нормативний час розгляду справ більший за середній показник по Україні та становить 507 днів для одного повноважного судді, що, на переконання ДСА України, свідчить про надмірне навантаження в цьому суді. Вирішення зазначеного питання можливе за умови відрядження до цього суду одного судді.

ДСА України також наголошує, що відрядження суддів із судів, територіальну підсудність яких змінено, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 30 жовтня 2023 року доповідачем за повідомленням ДСА України про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Тернівського міського суду Дніпропетровської області визначено члена Комісії Волкову Л.М.

На офіційному вебсайті Комісії 01 листопада 2023 року опубліковано оголошення про призначення до розгляду питання про відрядження суддів, зокрема до Тернівського міського суду Дніпропетровської області, на 22 листопада 2023 року.

Станом на 22 листопада 2023 року до Комісії не надходили згоди суддів, які виявили бажання бути відрядженими до Тернівського міського суду Дніпропетровської області.

Пунктом 15 розділу ІІІ Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами), визначено, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ цього порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження або продовження строку розгляду такого питання.

Заслухавши члена Комісії – доповідача, обговоривши зазначене питання порядку денного засідання, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати дійшла висновку про необхідність продовження строку розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді до Тернівського міського суду Дніпропетровської області до 20 грудня 2023 року.

Керуючись статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

продовжити строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді до Тернівського міського суду Дніпропетровської області до 20 грудня 2023 року.

Головуючий                                                                                                                        Р.М. Сидорович

Члени Комісії                                                                                                                     Л.М. Волкова

Р.А. Кидисюк

О.Л. Коліуш

О.С. Омельян

Р.Б. Сабодаш

С.Ю. Чумак