X

Про відрядження суддів до Арцизького районного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
22.11.2023
138/зп-23
Про відрядження суддів до Арцизького районного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л. (доповідач), Омельяна О.С., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Арцизького районного суду Одеської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 30.10.2023 надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) від 30.10.2023 № 8-12968/23 про необхідність розгляду питання щодо відрядження 1 (одного) судді до Арцизького районного суду Одеської області.

У повідомленні ДСА України зазначено, що в Арцизькому районному суді Одеської області – 5 (п’ять) посад суддів, фактично перебувають на посадах 4 (чотири) судді.

Судді Варгакіна С.М., Крутова О.М. та Черевата В.І. призначені на посаду вперше строком на п’ять років, повноваження суддів припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено.

За інформацією ДСА України, нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за 9 місяців 2023 року, становить у середньому по Україні 294 дні для одного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24.11.2020 № 3237/0/15-20).

В Арцизькому районному суді Одеської області нормативний час розгляду справ є більшим за середній по Україні та становить 383 дні на одного суддю, що, на переконання ДСА України, свідчить про надмірне навантаження в цьому суді. За твердженням ДСА України, відрядження 1 (одного) судді до Арцизького районного суду Одеської області дозволить вирішити питання навантаження в цьому суді, при цьому нормативний час розгляду справ становитиме 192 дні.

ДСА України також зазначає, що відрядження суддів із судів, територіальну підсудність яких змінено, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Згідно з частиною другою статті 55 указаного вище закону відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Розгляд питання щодо відрядження судді здійснюється згідно з Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя № 54/0/15-17 від 24.01.2017 (зі змінами) (далі – Порядок).

Відповідно до протоколу розподілу справ між членами Комісії від 30.10.2023 доповідачем за повідомленням ДСА України про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Арцизького районного суду Одеської області (єдиний унікальний номер справи 32дпс-723/23) визначено члена Комісії Коліуша О.Л.

01.11.2023 на офіційному вебсайті Комісії опубліковано оголошення про призначення до розгляду питання про відрядження 1 (одного) судді до Арцизького районного суду Одеської області на 22.11.2023, у якому визначено семиденний термін (із дня оприлюднення цього оголошення) для подання відповідних документів.

Указаний строк закінчився 08.11.2023.

Протягом зазначеного строку жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до Арцизького районного суду Одеської області.

Згідно з абзацом першим пункту 15 розділу ІІІ Порядку, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ цього Порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в Комісії матеріали, з метою врегулювання навантаження та забезпечення належних умов доступу до правосуддя в Арцизькому районному суді Одеської області Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати дійшла висновку про продовження строку розгляду питання щодо внесення подання про відрядження 1 (одного) судді до Арцизького районного суду Одеської області до 22.12.2023.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

продовжити строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження 1 (одного) судді до Арцизького районного суду Одеської області до 22.12.2023.

Головуючий                                                                                                          Р.М. Сидорович

Члени Комісії:                                                                                                       Л.М. Волкова

                                                                                                                                Р.А. Кидисюк

                                                                                                                                О.Л. Коліуш

                                                                                                                                О.С. Омельян

                                                                                                                                Р.Б. Сабодаш

                                                                                                                                С.Ю. Чумак