X

Про відрядження суддів до Біляївського районного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
22.11.2023
140/зп-23
Про відрядження суддів до Біляївського районного суду Одеської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М. (доповідач), Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л., Омельяна О.С., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Біляївського районного суду Одеської області,

встановила:

До Комісії 30 жовтня 2023 року надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження трьох суддів до Біляївського районного суду Одеської області у зв’язку з виявленням у ньому надмірного рівня судового навантаження.

У повідомленні зазначено, що у штаті Біляївського районного суду Одеської області одинадцять посад суддів, фактично перебуває на посадах вісім суддів, з яких одна суддя, яка відряджена до цього суду, припинила повноваження у зв’язку з закінченням строку, на який її призначено.

Таким чином, правосуддя в Біляївському районному суді Одеської області здійснює сім суддів.

За інформацією ДСА України, нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за 9 місяців 2023 року, становить у середньому по Україні 294 дні для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ.

У Біляївському районному суді Одеської області нормативний час розгляду справ більший за середній показник по Україні та становить 368 днів для одного повноважного судді, що, на переконання ДСА України, свідчить про надмірне навантаження в цьому суді. Вирішення зазначеного питання можливе за умови відрядження до цього суду трьох суддів.

ДСА України також наголошує, що відрядження суддів із судів, територіальну підсудність яких змінено, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 30 жовтня 2023 року доповідачем за повідомленням ДСА України про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Біляївського районного суду Одеської області визначено члена Комісії Волкову Л.М.

На офіційному вебсайті Комісії 01 листопада 2023 року опубліковано оголошення про призначення до розгляду питання про відрядження суддів, зокрема до Біляївського районного суду Одеської області, на 22 листопада 2023 року.

Станом на 22 листопада 2023 року до Комісії не надходили згоди суддів, які виявили бажання бути відрядженими до Біляївського районного суду Одеської області.

Пунктом 15 розділу ІІІ Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами), визначено, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ цього порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження або продовження строку розгляду такого питання.

Заслухавши члена Комісії – доповідача, обговоривши зазначене питання порядку денного засідання, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати дійшла висновку про необхідність продовження строку розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Біляївського районного суду Одеської області до 20 грудня 2023 року.

Керуючись статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

продовжити строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Біляївського районного суду Одеської області до 20 грудня 2023 року.

Головуючий                                                                                                                        Р.М. Сидорович

Члени Комісії                                                                                                                     Л.М. Волкова

 Р.А. Кидисюк

О.Л. Коліуш

    О.С. Омельян

     Р.Б. Сабодаш

  С.Ю. Чумак