X

Про відрядження суддів до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
13.09.2023
84/зп-23
Про відрядження суддів до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Гацелюка В.О., Мельника Р.І., Пасічника А.В., Шевчук  Г.М.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області,

встановила:

До  Вищої  кваліфікаційної  комісії  суддів  України  21  серпня  2023  року  (за вх. № 32дпс-143/23) надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про наявність підстав для відрядження 6 (шести) суддів до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в цьому суді.

За інформацією ДСА України, у штаті Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 10 (десять) посад суддів, фактично перебувають на посадах 4 (чотири) судді. Повноваження судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Гіди О.С., призначеної на посаду судді Указом Президента України від 24 вересня 2016 року № 410/2016, припинено у зв’язку із закінченням терміну, на який її було призначено.

Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за І півріччя 2023 року, становить у середньому по Україні 190 днів для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У Довгинцівському районному суді міста Кривого Рогу Дніпропетровської області нормативний час для розгляду справ є більшим за середній по Україні та становить 685 днів для одного повноважного судді, що дає ДСА України підстави стверджувати про наявність у суді надмірного навантаження.

Вирішення питання врегулювання нормативного часу розгляду справ у Довгинцівському районному суді міста Кривого Рогу Дніпропетровської області можливе за умови відрядження до цього суду 6 (шести) суддів.

Відповідно до протоколу розподілу між членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 21 серпня 2023 року доповідачем за повідомленням ДСА України визначено члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Шевчук Г.М.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Відповідно до вимог пункту 1 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням  Вищої  ради  правосуддя  від   24   січня   2017   року   №   54/0/15-17   (далі – Порядок), питання щодо внесення до Вищої ради правосуддя подання про відрядження суддів до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області для здійснення правосуддя призначено до розгляду на 13 вересня 2023 року.

Згідно з вимогами пункту 2 розділу III Порядку на офіційному вебсайті Комісії 24 серпня 2023 року розміщено оголошення про призначення до розгляду зазначеного питання, у якому вказано семиденний строк із дня оприлюднення цього оголошення для надання суддями, які виявили бажання бути відрядженими до вказаного суду, документів, визначених пунктом 5 розділу ІІІ Порядку.

Протягом зазначеного в оголошенні строку жоден суддя не надав згоди на відрядження до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Згідно з абзацом першим пункту 15 розділу ІІІ Порядку, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ Порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в Комісії матеріали, з метою врегулювання навантаження та забезпечення належних умов доступу до правосуддя в Довгинцівському районному суді міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку про продовження строку розгляду питання відрядження 6 (шістьох) суддів до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області до 11 жовтня 2023 року.

Керуючись статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

продовжити строк розгляду питання відрядження 6 (шести) суддів до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області до 11 жовтня 2023 року.

 

Головуючий                                                                                                          Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                                      М.Б. Богоніс

                                                                                                                               В.О. Гацелюк

                                                                                                                               Р.І. Мельник

                                                                                                                               А.В. Пасічник

                                                                                                                               Г.М. Шевчук