X

Про відрядження суддів до Малиновського районного суду міста Одеси

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
06.09.2023
24/пс-23
Про відрядження суддів до Малиновського районного суду міста Одеси

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Гацелюка В.О., Мельника Р.І., Пасічника А.В., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Малиновського районного суду міста Одеси,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення з Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Малиновського районного суду міста Одеси у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон) визначено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

За інформацією ДСА України, у штаті Малиновського районного суду міста Одеси 32 посади судді, фактично перебувають на посадах 25 суддів, з яких двоє суддів відряджені з інших судів для здійснення правосуддя в Малиновському районному суді міста Одеси.

Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за I квартал 2023 року, становить у середньому по Україні 91 день для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У Малиновському районному суді міста Одеси нормативний час для розгляду справ є більшим за середній по Україні та становить 127 днів на одного суддю.

За повідомленням ДСА України, вирішення питання врегулювання нормативного часу розгляду справ у Малиновському районному суді міста Одеси можливе за умови відрядження до цього суду семи суддів.

Автоматизованою системою розподілу доповідачем у справі визначено члена Комісії Пасічника А.В.

Відповідно до вимог пунктів 1, 2 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок), Комісією призначено до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) семи суддів до Малиновського районного суду міста Одеси для здійснення правосуддя та розміщено відповідне оголошення на офіційному вебсайті Комісії.

Протягом встановленого строку для подання документів надійшли згоди судді Заводського районного суду міста Запоріжжя Марченко Нінель Валеріївни та судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області (відряджена до Теплодарського міського суду Одеської області) Под’ячевої Інни Дмитрівни.

Рішенням Комісії від 09 серпня 2023 року № 12/пс-23 відмовлено у внесенні подання на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеси судді Марченко Н.В. та судді Под’ячевої І.Д., продовжено строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження семи суддів до Малиновського районного суду міста Одеси до 08 вересня 2023 року.

Протягом встановленого строку для подання документів надійшли згоди:

  • судді Заводського районного суду міста Запоріжжя Марченко Нінель Валеріївни;
  • судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області Кітова Олександра Васильовича;
  • судді Іванівського районного суду Одеської області Кравчука Олександра Олександровича.

На засідання Комісії не з’явилися судді Марченко Н.В., Кітов О.В., Кравчук О.О.

Від судді Кравчука О.О. надійшла заява, у якій він просить провести засідання за його відсутності.

Згідно з пунктом 8 розділу ІІІ Порядку відсутність судді не перешкоджає розгляду питання щодо внесення подання про його відрядження.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Пасічника А.В., проаналізувавши інформацію, наявну в Комісії, розміщену на сайті Ради суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати встановила таке.

Відповідно до пункту 10 розділу III Порядку при розгляді питання щодо відрядження судді у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя або виявленням надмірного рівня судового навантаження Вищою кваліфікаційною комісією суддів України враховуються такі критерії: якість розгляду справ суддею, стаж роботи на посаді судді, інформація про стан здійснення правосуддя в суді, в якому суддя обіймає штатну посаду. Комісією можуть бути враховані й інші обставини, встановлені під час розгляду питання щодо відрядження судді.

Суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя Марченко Н.В. повторно надала згоду на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеси.

Комісією встановлено, що Указом Президента України від 05 червня 2000 року № 762/2000 Марченко Н.В. призначено на посаду судді Заводського районного суду міста Запоріжжя строком на п’ять років.

Постановою Верховної Ради України від 08 липня 2005 року № 2790-IV Марченко Н.В. обрано на посаду судді місцевого Заводського районного суду міста Запоріжжя безстроково.

Стаж роботи на посаді судді становить понад 23 роки.

Відповідно до наданої Комісії довідки Заводського районного суду міста Запоріжжя штатна чисельність суддів у суді становить 9, фактична чисельність – 8, правосуддя здійснюють 5 суддів.

Загальна кількість справ, що перебувають у провадженні суддів Заводського районного суду міста Запоріжжя, становить 1 004, з яких: кримінальні справи – 136, цивільні справи – 588, адміністративні справи – 16, справи про адміністративні правопорушення – 264.

Суддя Марченко Н.В. у Заводському районному суді міста Запоріжжя здійснює правосуддя за спеціалізаціями з розгляду кримінальних, цивільних, адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення. Крім того, вона є слідчим суддею та суддею, уповноваженою на здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

Загальна кількість справ, що перебувають у провадженні судді Марченко Н.В., становить 312, з яких: кримінальні справи – 63, цивільні справи – 198, адміністративні справи – 51.

У 2021 році суддею Марченко Н.В. розглянуто: 356 кримінальних справ, за якими 10 судових рішень скасовано, 6 – змінено; 899 цивільних справ, за якими 18 судових рішень скасовано, 4 – змінено; 12 адміністративних справ, за якими жодного скасованого чи зміненого судового рішення; 507 справ про адміністративні правопорушення, за якими 3 судові рішення скасовано і жодного змінено.

У 2022 році суддею Марченко Н.В. розглянуто: 110 кримінальних справ, за якими 6 судових рішень скасовано, 1 – змінено; 476 цивільних справ, за якими 11 судових рішень скасовано, 2 – змінено; 11 адміністративних справ, за якими жодного скасованого чи зміненого судового рішення; 235 справ про адміністративні правопорушення, за якими жодного скасованого чи зміненого судового рішення.

Також надав згоду на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеси суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області Кітов О.В.

Комісією встановлено, що Указом Президента України від 17 липня 2020 року № 279/2020 Кітова О.В. призначено на посаду судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області.

Відповідно до наказу Солонянського районного суду Дніпропетровської області від 24 липня 2020 року № 5-К суддю Кітова О.В. зараховано до штату Солонянського районного суду Дніпропетровської області.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 13 липня 2021 року № 1531/0/15-21 суддю Солонянського районного суду Дніпропетровської області Кітова О.В. відряджено до Подільського районного суду міста Києва строком на один рік з 02 серпня 2021 року.

Рішенням Голови Верховного Суду від 05 липня 2022 року № 275/0/149-22 продовжено на один рік строк відрядження судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області Кітова О.В. до Подільського районного суду міста Києва для здійснення правосуддя із 02 серпня 2022 року.

Згідно з наказом Подільського районного суду міста Києва від 01 серпня 2023 року № 17/02-02 Кітова О.В. у зв’язку із закінченням строку відрядження відраховано зі штату Подільського районного суду міста Києва з 02 серпня 2023 року.

Стаж роботи на посаді судді становить понад три роки.

Відповідно до наданої Комісії довідки Солонянського районного суду Дніпропетровської області штатна чисельність суддів у суді становить 5, фактична чисельність – 5, правосуддя здійснюють 5 суддів.

Загальна кількість справ, що перебувають у провадженні суддів Солонянського районного суду Дніпропетровської області станом на 16 серпня 2023 року, становить 340, з яких: кримінальні справи – 87, цивільні справи – 190, адміністративні справи – 3, справи про адміністративні правопорушення – 60.

Суддя Кітов О.В. у Подільському районному суді міста Києва здійснював правосуддя за спеціалізацією з розгляду кримінальних проваджень та справ про адміністративні правопорушення. Крім того, він є слідчим суддею.

У 2022 році суддею Кітовим О.В. в Подільському районному суді міста Києва розглянуто: 200 кримінальних справ, за якими 2 судові рішення скасовано, 2 – змінено; 753 справи про адміністративні правопорушення, за якими 1 судове рішення змінено.

У 2023 році суддею Кітовим О.В. в Подільському районному суді міста Києва розглянуто: 125 кримінальних справ, за якими жодного скасованого чи зміненого рішення; 320 справ про адміністративні правопорушення, за якими 2 судові рішення скасовано.

Комісією проаналізовано інформацію, наявну в суддівському досьє, про ефективність здійснення судочинства в Подільському районному суді міста Києва в період з 01 січня 2023 року до 01 серпня 2023 року суддею Кітовим О.В. та встановлено:

- на початок звітного періоду залишок нерозглянутих справ та матеріалів становив 41 судову справу;

- у звітному періоді згідно з автоматизованим розподілом судових справ надійшло 404 справи;

- у звітному періоді розглянуто 445 судових справ;

- на кінець звітного періоду відсутній залишок нерозглянутих справ та матеріалів.

На запит Комісії Солонянським районним судом Дніпропетровської області (лист від 24 серпня 2023 року № 01-09/113/2023) повідомлено, що суддю Кітова О.В. з 02 серпня 2023 року виключено з автоматизованого розподілу справ у зв’язку з відпусткою. У його провадженні відсутні справи та матеріали.

До Комісії 05 вересня 2023 року надійшла заява судді Кітова О.В. про відкликання його згоди на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеси.

Також надав згоду на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеси суддя Іванівського районного суду Одеської області Кравчук О.О.

Комісією встановлено, що Указом Президента України від 24 квітня 2012 року № 286/2012 Кравчука О.О. призначено на посаду судді Іванівського районного суду Одеської області строком на п’ять років.

Указом Президента України від 12 грудня 2019 року № 900/2019 Кравчука О.О. призначено на посаду судді Іванівського районного суду Одеської області.

Стаж роботи на посаді судді становить понад 11 років.

Відповідно до наданої Комісії довідки Іванівського районного суду Одеської області штатна чисельність суддів у суді становить 3, фактична чисельність – 3, правосуддя здійснюють 3 судді.

Загальна кількість справ, що перебувають у провадженні суддів Іванівського районного суду Одеської області, становить 257, з яких: кримінальні справи – 46, цивільні справи – 153, адміністративні справи – 2, справи про адміністративні правопорушення – 56.

Суддя Кравчук О.О. в Іванівському районному суді Одеської області здійснює правосуддя за спеціалізаціями з розгляду цивільних, кримінальних, адміністративних справ та справ про адміністративне правопорушення.

Загальна кількість справ, що перебувають у провадженні судді Кравчука О.О., становить 41, з яких: кримінальні справи – 18, цивільні справи – 23.

У 2021 році суддею Кравчуком О.О. розглянуто: 34 кримінальні справи, за якими жодного скасованого чи зміненого судового рішення; 254 цивільні справи, за якими жодного скасованого судового рішення, 2 – змінено; 1 адміністративну справу, яка не оскаржувалась; 247 справ про адміністративне правопорушення, за якими 1 судове рішення скасовано.

У 2022 році суддею Кравчуком О.О. розглянуто: 40 кримінальних справ, за якими 2 судові рішення скасовано і жодного – змінено; 112 цивільних справ, за якими жодного скасованого чи зміненого судового рішення; 4 адміністративні справи, за якими жодного скасованого чи зміненого судового рішення; 306 справ про адміністративні правопорушення, за якими жодного скасованого чи зміненого судового рішення.

Під час розгляду питання щодо відрядження Комісія діє виключно з метою забезпечення доступу до правосуддя, врегулювання надмірного навантаження в Малиновському районному суді міста Одеси, недопущення суттєвого впливу на середній рівень судового навантаження в судах, судді яких надали згоду на відрядження.

Для досягнення вказаних цілей під час розгляду питання щодо внесення подання про відрядження Комісія бере до уваги, серед іншого, такі факти і обставини.

1. Суддя Марченко Н.В. 21 липня 2023 року надала свою згоду на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеса.

Рішенням Комісії від 09 серпня 2023 року № 12/пс-23 відмовлено, зокрема, судді Заводського районного суду міста Запоріжжя Марченко Н.В. у внесенні подання на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеси.

Рішення Комісії мотивовано тим, що у провадженні судді Марченко Н.В. перебуває значна кількість судових справ, частина з яких розглядається понад один рік. Крім того, вона є суддею-доповідачем у кримінальних провадженнях за обвинуваченням у особливо тяжких злочинах, за вчинення яких передбачено основне покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волі. Згідно зі статистичними відомостями за I квартал 2023 року в Малиновському районному суді міста Одеси нормативний час для розгляду справ та матеріалів на одного суддю становить 127 днів, у Заводському районному суді міста Запоріжжя – 140 днів.

Ураховуючи наведене, Комісія дійшла висновку, що відрядження судді Марченко Н.В. до Малиновського районного суду міста Одеси суттєво вплине на збільшення рівня судового навантаження на суддів Заводського районного суду міста Запоріжжя. Отже, внесення до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження Марченко Н.В. до Малиновського районного суду міста Одеси не сприятиме досягненню мети застосування інституту відрядження як тимчасового переведення судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації.

Суддя Марченко Н.В. 15 серпня 2023 року повторно надала свою згоду на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеса.

Комісія звертає увагу, що відповідно до інформації, викладеної в листі ДСА України від 03 серпня 2023 року, згідно зі статистичними відомостями за І півріччя 2023 року середня кількість днів, необхідна для розгляду справ одним суддею Малиновського районного суду міста Одеси, за нормативами становить 261 день. Середня кількість днів, необхідна для розгляду справ  одним суддею Заводського районного суду міста Запоріжжя, за нормативами становить 296 днів.

Крім того, до Комісії надійшло повідомлення ДСА України від 18 серпня 2023 року № 8-9853/23 про необхідність розгляду питання щодо відрядження одного судді до Заводського районного суду міста Запоріжжя у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження.

З огляду на викладене Комісія вважає за необхідне відмовити у внесенні подання про відрядження судді Заводського районного суду міста Запоріжжя Марченко Н.В. до Малиновського районного суду міста Одеси.

2. Суддя Кітов О.В. скористався наданим йому правом на відкликання згоди на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеси.

Відповідно до абзаців першого та другого пункту 14 розділу ІІІ Порядку суддя може відкликати згоду на його відрядження до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, про що подає письмову заяву до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У разі відкликання суддею згоди на його відрядження до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя до ухвалення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України відповідного рішення Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження такого судді.

Ураховуючи викладене, Комісія вважає за необхідне залишити без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області Кітова О.В. до Малиновського районного суду міста Одеси.

3. Суддя Кравчук О.О. подав свою згоду на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеси. В Іванівському районному суді Одеської області правосуддя здійснюють троє суддів. Комісія вважає, що відрядження судді Кравчука О.О. до Малиновського районного суду міста Одеси унеможливить утворення колегії для розгляду окремих категорій судових справ, що не сприятиме забезпеченню доступу до правосуддя у вказаному суді.

З огляду на викладене Комісія вважає за необхідне відмовити у внесенні подання про відрядження судді Іванівського районного суду Одеської області Кравчука О.О. до Малиновського районного суду міста Одеси.

Абзацом першим пункту 16 розділу ІІІ Порядку встановлено, що у разі якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято рішення про відмову у внесенні подання про відрядження всіх суддів, які надали згоду на відрядження, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

Ураховуючи, що питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Малиновського районного суду міста Одеси вже продовжувалось, Комісія дійшла висновку про залишення без розгляду цього питання.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

1. Відмовити у внесенні подання на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеси судді Заводського районного суду міста Запоріжжя Марченко Нінель Валеріївни.

2. Відмовити у внесенні подання на відрядження до Малиновського районного суду міста Одеси судді Іванівського районного суду Одеської області Кравчука Олександра Олександровича.

3. Залишити без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області Кітова Олександра Васильовича.

4. Залишити без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження суддів до Малиновського районного суду міста Одеси.

 

 

Головуючий                                                                                                            Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                                         М.Б. Богоніс

                                                                                                                                 В.О. Гацелюк

                                                                                                                                 Р.І. Мельник

                                                                                                                                 А.В. Пасічник

                                                                                                                                 Г.М. Шевчук