X

Про відрядження суддів до Одеського апеляційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
22.11.2023
137/зп-23
Про відрядження суддів до Одеського апеляційного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Другої палати:

головуючого – Сидоровича Р.М.,

членів Комісії: Волкової Л.М., Кидисюка Р.А., Коліуша О.Л. (доповідач), Омельяна О.С., Сабодаша Р.Б., Чумака С.Ю.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Одеського апеляційного суду,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 28.09.2023 надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження 9 (дев’яти) суддів до Одеського апеляційного суду строком на 1 (один) рік у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження.

У повідомленні ДСА зазначено, що в Одеському апеляційному суді – 45 посад суддів, фактична чисельність – 23 судді, з яких 6 суддів відряджені з Луганського апеляційного суду.

За інформацією ДСА України, нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до апеляційних судів, за даними звітності за І квартал 2023 року, становить у середньому по Україні 203 дні для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24.11.2020 № 3237/0/15-20).

В Одеському апеляційному суді нормативний час розгляду справ є більшим за середній по Україні та становить 278 днів на одного суддю, що, на переконання ДСА України, свідчить про надмірне навантаження в цьому суді. За твердженням ДСА України, відрядження 9 (дев’яти) суддів до Одеського апеляційного суду дозволить вирішити питання навантаження в цьому суді.

ДСА України також зазначає, що відрядження суддів із судів, територіальну підсудність яких змінено, не вплине на доступ до правосуддя в цих судах.

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, припиненням роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Згідно з частиною другою статті 55 указаного вище закону відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації здійснюється на строк, що визначається Вищою радою правосуддя, але не більше ніж на один рік, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Розгляд питання щодо відрядження судді здійснюється згідно з Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 24.01.2017 № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок).

Відповідно до протоколу розподілу справ між членами Комісії від 28.09.2023 доповідачем за повідомленням ДСА України про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Одеського апеляційного суду (єдиний унікальний номер справи 32дпс-202/23) визначено члена Комісії Коліуша О.Л.

На офіційному вебсайті Комісії 03.10.2023 опубліковано оголошення про призначення до розгляду питання про відрядження 9 (дев’яти) суддів до Одеського апеляційного суду на 25.10.2023.

До Комісії 09.10.2023 зі згодою на відрядження до Одеського апеляційного суду звернулася суддя Донецького апеляційного суду Лопатіна Марина Юріївна.

Також до Комісії 10.10.2023 та 11.10.2023 зі згодами на відрядження до Одеського апеляційного суду звернулися судді Херсонського апеляційного суду Воронцова Лариса Петрівна, Склярська Ірина Володимирівна, Базіль Людмила Володимирівна.

Рішенням Комісії від 25.10.2023 № 39/пс-23 залишено без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді Донецького апеляційного суду Лопатіної М.Ю. до Одеського апеляційного суду для здійснення правосуддя строком на 1 (один) рік. Відмовлено у внесенні подання на відрядження до Одеського апеляційного суду суддям Херсонського апеляційного суду Базіль Л.В., Воронцовій Л.П., Склярській І.В. Продовжено строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження 9 (дев’яти) суддів до Одеського апеляційного суду до 24.11.2023.

26.10.2023 на офіційному вебсайті Комісії опубліковано оголошення про призначення до розгляду питання про відрядження 9 (дев’яти) суддів до Одеського апеляційного суду на 22.11.2023, у якому визначено семиденний термін (із дня оприлюднення цього оголошення) для подання відповідних документів.

Указаний строк закінчився 02.11.2023.

Протягом зазначеного строку жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до Одеського апеляційного суду.

Згідно з абзацом другим пункту 11 розділу III Порядку Комісія приймає рішення про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді у разі відсутності суддів, які виявили бажання бути відрядженими до іншого суду.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в Комісії матеріали, ураховуючи, що строк розгляду питання відрядження суддів вже продовжувався і жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до Одеського апеляційного суду, Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження 9 (дев’яти) суддів до цього суду.

Керуючись статтями 55, 82, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

залишити без розгляду та повернути до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання про відрядження 9 (дев’яти) суддів до Одеського апеляційного суду.

Головуючий                                                                                   Р.М. Сидорович

Члени Комісії:                                                                               Л.М. Волкова

                                                                                                      Р.А. Кидисюк

                                                                                                      О.Л. Коліуш

                                                                                                      О.С. Омельян

                                                                                                      Р.Б. Сабодаш

                                                                                                      С.Ю. Чумак