X

Про відрядження суддів до Олевського районного суду Житомирської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
22.11.2023
136/зп-23
Про відрядження суддів до Олевського районного суду Житомирської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Гацелюка В.О., Кобецької Н.Р., Мельника Р.І., Пасічника А.В. (доповідач), Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Олевського районного суду Житомирської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення з Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Олевського районного суду Житомирської області у зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження в цьому суді.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

За інформацією ДСА України, у штаті Олевського районного суду Житомирської області 4 посади судді, фактично перебуває на посаді один суддя.

Середня кількість днів, потрібних суддям для розгляду справ та матеріалів, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за 9 місяців 2023 року, становить у середньому по Україні 294 дні для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

В Олевському районному суді Житомирської області середня кількість днів для розгляду справ перевищує середній показник по Україні та становить 693 дні для одного повноважного судді.

Вирішення питання врегулювання рівня судового навантаження в Олевському районному суді Житомирської області можливе за умови відрядження до цього суду двох суддів.

Автоматизованою системою розподілу доповідачем у справі визначено члена Комісії Пасічника А.В.

Відповідно до вимог пунктів 1, 2 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок), Комісією призначено до розгляду питання про відрядження до Олевського районного суду Житомирської області двох суддів.

Протягом встановленого строку для подання документів до Комісії не надходили згоди суддів, які виявили бажання бути відрядженими до Олевського районного суду Житомирської області.

Згідно з абзацом першим пункту 15 розділу ІІІ Порядку, якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу ІІІ Порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в Комісії матеріали, з метою врегулювання навантаження та забезпечення належних умов доступу до правосуддя в Олевському районному суді Житомирської області Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку про продовження строку розгляду питання відрядження двох суддів до Олевського районного суду Житомирської області до 20 грудня 2023 року.

Керуючись статтями 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

продовжити строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження двох суддів до Олевського районного суду Житомирської області до 20 грудня 2023 року.

Головуючий                                                                                                                Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                                             М.Б. Богоніс

                                                                                                                                     В.О. Гацелюк

                                                                                                                                     Н.Р. Кобецька

                                                                                                                                     Р.І. Мельник

                                                                                                                                     А.В. Пасічник

                                                                                                                                     Г.М. Шевчук