X

Про відрядження суддів до Ружинського районного суду Житомирської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
06.09.2023
71/зп-23
Про відрядження суддів до Ружинського районного суду Житомирської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Ігнатова Р.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Гацелюка В.О., Мельника Р.І., Пасічника А.В., Шевчук Г.М.,

розглянувши питання про відрядження суддів до Ружинського районного суду Житомирської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшло повідомлення з Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Ружинського районного суду Житомирської області у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя та виявленням надмірного рівня судового навантаження.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

За інформацією ДСА України, у штаті Ружинського районного суду Житомирської області чотири посади судді, фактично перебуває на посаді один суддя.

Нормативний час, потрібний суддям для розгляду справ, що надійшли до місцевих загальних судів, за даними звітності за I квартал 2023 року, становить у середньому по Україні 91 день для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ (рішення Вищої ради правосуддя від 24 листопада 2020 року № 3237/0/15-20).

У Ружинському районному суді Житомирської області нормативний час розгляду справ є більшим за середній по Україні та становить 158 днів для одного повноважного судді.

Вирішення питання забезпечення доступу до правосуддя в Ружинському районному суді Житомирської області можливе за умови відрядження до цього суду одного судді.

Автоматизованою системою розподілу доповідачем у справі визначено члена Комісії Пасічника А.В.

Відповідно до вимог пунктів 1, 2 розділу III Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами) (далі – Порядок), Комісією призначено до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) одного судді до Ружинського районного суду Житомирської області для здійснення правосуддя.

Упродовж визначеного строку для подання документів жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до Ружинського районного суду Житомирської області.

Рішенням Комісії від 09 серпня 2023 року № 49/зп-23 продовжено строк розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді до Ружинського районного суду Житомирської області до 08 вересня 2023 року.

Упродовж визначеного строку жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до вказаного суду.

Відповідно до абзацу першого пункту 11 розділу ІІІ Порядку за результатами розгляду питання про відрядження судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає одне з таких рішень:

- про внесення подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією на відрядження судді;

- про відмову у внесенні подання до Вищої ради правосуддя на відрядження судді;

- про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді.

Абзацом другим пункту 11 розділу ІІІ Порядку визначено, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді у разі відсутності суддів, які виявили бажання бути відрядженими до іншого суду.

Заслухавши доповідача, дослідивши наявні в Комісії матеріали, беручи до уваги, що жоден суддя не виявив бажання бути відрядженим до Ружинського районного суду Житомирської області строком на один рік, Вища кваліфікаційна комісія суддів України дійшла висновку про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання відрядження судді до вказаного суду.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вирішила:

залишити без розгляду та повернути до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання відрядження судді до Ружинського районного суду Житомирської області.

 

Головуючий                                                                                                            Р.М. Ігнатов

Члени Комісії:                                                                                                         М.Б. Богоніс

                                                                                                                                 В.О. Гацелюк

                                                                                                                                 Р.І. Мельник

                                                                                                                                 А.В. Пасічник

                                                                                                                                 Г.М. Шевчук