X

Про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Нововоронцовського районного суду Херсонської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
29.11.2023
147/зп-23
Про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Нововоронцовського районного суду Херсонської області

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі Першої палати:

головуючого – Шевчук Г.М.,

членів Комісії: Богоноса М.Б., Гацелюка В.О., Кобецької Н.Р., Мельника Р.І. (доповідач), Пасічника А.В.,

розглянувши питання про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Нововоронцовського районного суду Херсонської області,

встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 20 листопада 2023 року (за вх. № 32дпс-757/23) надійшло повідомлення Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України) про наявність підстав для відрядження 2 (двох) суддів до Нововоронцовського районного суду Херсонської області у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя в цьому суді.

Згідно з пунктом 1-1 розділу ІІІ Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17 (зі змінами, далі – Порядок), попередній розгляд повідомлення ДСА України про необхідність відрядження судді здійснює доповідач, визначений автоматизованою системою визначення членів Комісії для підготовки до розгляду і доповіді справ, який перевіряє таке повідомлення з метою встановлення, зокрема, наявності визначених законом підстав для відрядження судді (для повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді).

Відповідно до протоколу розподілу між членами Комісії від 20 листопада 2023 року доповідачем за вказаним повідомленням ДСА України визначено члена Комісії Мельника Р.І.

Частиною першою статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що у зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя у відповідному суді, виявленням надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя.

Пунктом 1 розділу ІІ Порядку визначено, що підставами для відрядження судді є:

– неможливість здійснення правосуддя у відповідному суді;

– виявлення надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді;

– припинення роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами;

– зміна територіальної підсудності судових справ, що розглядаються у відповідному суді, в порядку, передбаченому частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Згідно з пунктом 4 розділу ІІ Порядку в разі встановлення неможливості здійснення правосуддя або виявлення надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді в повідомленні ДСА України зазначається: найменування суду, в якому встановлені вказані підстави; обставини, які підтверджують встановлення зазначених підстав; кількість суддів, яка дасть змогу відновити здійснення судом правосуддя та/або врегулювати навантаження (з урахуванням спеціалізації суддів, якщо вона визначена); строк відрядження, а також найменування судів, з яких можна відрядити суддів без суттєвого впливу на середній рівень судового навантаження та доступ до правосуддя в цих судах.

Під час попередньої перевірки встановлено, що повідомлення ДСА України про наявність підстав для відрядження 2 (двох) суддів до Нововоронцовського районного суду Херсонської області не відповідає зазначеним вище вимогам, а саме не місить посилань на обставини, які підтверджують неможливість здійснення правосуддя у вказаному суді.

Натомість зі змісту вказаного повідомлення вбачається, що правосуддя у відповідному судді здійснюють 2 (двоє) суддів. Така ж інформація підтверджується відомостями, що містяться у Єдиному державному реєстрі судових рішень та на вебсайті Судової влади України за посиланням: https://nv.ks.court.gov.ua/sud2116.

Отже, зазначені в повідомленні ДСА України обставини не є підтвердженням неможливості здійснення правосуддя в Нововоронцовському районному суді Херсонської області, а можуть свідчити лише про наявність інших підстав для відрядження суддів до цього суду (виявлення надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді), про які в повідомленні не вказано.

Відповідно до абзацу другого пункту 1-1 розділу ІІІ Порядку в разі встановлення невідповідності повідомлення вимогам цього Порядку доповідач вносить на найближче засідання Комісії пропозицію про залишення без розгляду та повернення до ДСА України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді.

Керуючись статтями 55, 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, Вища кваліфікаційна комісія суддів України одноголосно

вирішила:

залишити без розгляду та повернути до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження суддів до Нововоронцовського районного суду Херсонської області.

Головуючий:                                                                                                         Г.М. Шевчук

Члени Комісії:                                                                                                       М.Б. Богоніс

                                                                                                                                В.О. Гацелюк

                                                                                                                                Н.Р. Кобецька

                                                                                                                                Р.І. Мельник

                                                                                                                                А.В. Пасічник