X

CEPEJ затверджено Керівні принципи проведення відеоконференцій у судочинстві

07.07.2021

01 липня 2021 року Європейською комісією з питань ефективності правосуддя Ради Європи (CEPEJ) оприлюднено низку важливих документів у сфері правосуддя, що були затверджені під час 36-го пленарного онлайн-засідання у червні поточного року.

З огляду на епідеміологічну ситуацію у сфері охорони здоров’я та активне застосування відеоконференцій під час здійснення правосуддя в країнах-членах Ради Європи CEPEJ розроблено Керівні принципи проведення відеоконференцій у судочинстві. Даний документ охоплює процедурні й організаційно-технічні аспекти проведення судових засідань в онлайн-форматі та покликаний сприяти дотриманню права на справедливий суд відповідно до статті 6 Європейської конвенції з прав людини та положень Конвенції про захист осіб у зв'язку з  автоматизованою обробкою персональних даних.

У цьому контексті держава та суд мають забезпечити ряд важливих умов проведення судових засідань у режимі онлайн, зокрема ефективну технічну підтримку під час слухань, право сторін на недоторканність приватного життя, застосування до свідків та експертів тієї самої практики допиту та гарантій, що й під час очних судових засідань, публічний характер слухань та участь громадськості (якщо інше не вирішено судом), наявність перекладача (за потреби), належне інформування сторін у справі щодо процедури представлення матеріалів та доказів під час відеоконференції тощо.

З метою удосконалення процедур у сфері судового менеджменту CEPEJ затверджено Посібник щодо інформаційних панелей у судах. Документ є прикладним інструментом у створенні панелей індикаторів, що відображають кількісні дані щодо роботи суду, та покликаний сприяти якісному аналізу та контролю в судах результатів діяльності. Довідник містить практичні вказівки щодо проєктування і візуалізації комплексних інформаційних панелей з ключовими показниками ефективності як на рівні судді, так і суду загалом.

З метою гарантування демократії та довіри користувачів судових послуг до судового процесу CEPEJ також розроблено документ «Для кращої інтеграції користувача у судові системи: керівні принципи та порівняльне дослідження щодо ключової ролі користувача судових послуг у цивільних справах та щодо спрощення і роз’яснення мови для користувачів».

Отже, судові рішення мають бути зрозумілими для користувача судових послуг. Держави також мають вживати конкретних заходів для надання допомоги учасникам судових проваджень (або, за потреби, їх представникам) в їх взаємодії з судами електронними засобами комунікації. Згідно з документом основну увагу слід спрямувати на забезпечення законності та збереження довіри учасників судочинства до системи правосуддя незалежно від результатів розгляду справ, оскільки така довіра є важливою складовою всіх демократичних суспільств.

Окрім того, розробивши інструментарій для застосування медіації суддями, нотаріусами та адвокатами, CEPEJ затвердила Програму підвищення обізнаності та навчання щодо медіації для виконавців судових рішень.

Ознайомитися з усіма документами CEPEJ у сфері правосуддя, напрацьованими за минулий рік, можна у Звіті про діяльність за 2020 рік.

Довідково:

Європейську комісію з питань ефективності правосуддя (CEPEJ) засновано 18 вересня 2002 року відповідно до Резолюції (2002) 12 Комітету Міністрів Ради Європи. До складу CEPEJ входять 47 держав-членів Ради Європи. Метою роботи CEPEJ є підвищення ефективності роботи органів у сфері правосуддя шляхом упровадження стандартів та рекомендацій РЄ. Організація є ініціатором багатьох досліджень у зазначеній галузі, зокрема порівняльного характеру, готує рекомендації щодо застосування різноманітних документів РЄ з метою поєднання двох ключових принципів правосуддя: справедливості та ефективності.